Aperio

Porodnice Benešov

28.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Máchova 400, 256 01 Benešov u Prahy
Kontakt
tel. 317 756 348 (gyn. - por. oddělení), www.hospital-bn.czgynekologie@hospital-bn.cz
Primář
MUDr. Stanislav Matoušek, tel. 317 756 318
Vrchní sestra
Vladimíra Stěhulová, tel. 317 756 301
Jednorázová informativní setkání
tel. 317 756 348
Těhotenské cvičení
MUDr. Vlasta Syslová, tel. 317 725 333

Služby před porodem

Porodnice nepořádá kurzy předporodní přípravy. Pro všechny ženy a jejich partnery připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu,která probíhají 1x za 14 dní, rozpis je www.hospital-bn.cz. Účast na nich je dobrovolná.

Porodnice nepořádá cvičení pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovod.

Registrace k porodu probíhá v 36. týdnu těhotenství formou sepsání porodopisu nebo návštěvami těhotenstké poradny. Je třeba se objednat na tel. 317 756 348.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař, dula i dříve narozené děti rodičky (starší osmnácti let). K situaci, kdy žena rodila doma a přijede do porodnice kvůli komplikacím, se porodnice nevyjádřila, zda umožní porodní asistentce, se kterou žena rodila, přítomnost na porodním sále. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Snaží se je dodržovat, v případě nepředvídané situace se přizpůsobuje stavu matky a dítěte.

Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno.

O způsobu vedení porodu rozhoduje vždy lékař. Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci. 

První doba porodní

Místnosti pro první dobu porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru a holení nejsou nutné, ženy si o nich rozhodují samy. Zákaz jídla ani pití neexistuje.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní (dle stavu a ozev plodu).

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně, sprchy, relaxačních pomůcek (balón, sprcha, vana, porodní stolička, porodní vak, žebřiny, závěsné lano aj.) a poslechu hudby. Nejčastěji je nabízen porodní míč, sprcha, vana a porodní stolička).

Epidurální a neuroplegickou analgezii a paracervikální blok personál bez lékařské indikace nenabízí, ale na žádost ženy je poskytne.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává v místnosti, kde trávila první dobu porodní. Jedna z porodních místností je zařízena spíše jako civilní pokoj – porodní matrace, vana, balón, porodní stolička, žebřiny, závěsné lano. Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v sedě na porodní stoličce, v kleku, ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu a ve dřepu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou poloha vleže, pololeže nebo polosedě na posteli bez upevněných nohou a v sedě na porodní stoličce. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně dle gynekologického nálezu a sonografického vyšetření.

V případě porodu císařským řezem doprovod nemůže být přítomen operaci. U spinální anestezie vidí matka dítě  ihned po vybavení dítěte. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, se starat o dítě. Ženy po císařském řezu nejsou automaticky dávány na jednotku intenzivní péče. 

Fyziologický porod vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k  dispozici jako pomocnice. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na porodním vozíku.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Zda k přerušení pupečníku dochází ihned po jeho dotepání nebo dříve, se porodnice nevyjádřila. Po porodu je dítě od matky odděleno na dobu kratší 30 minut. Matka není požádána o předchozí výslovný souhlas. Porodnice se nevyjádříla, jak postupuje v případě, že matka oddělení dítěte odmítá. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňován dle pravidel Baby - friendly hospital. V případě, že je nutný převoz novorozence na novorozeneckou jednotku intenzivní péče do spádových pražských porodnic, není matka automaticky převážena.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
  • Nepovzbuzuje zakládání skupin dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in  a částečný rooming-in je  možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou k dispozici 2 jednolůžkové a 7 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha, WC a telefon.

Jednolůžkové pokoje jsou zařízeny jako nadstandardní. Jsou navíc vybaveny televizí, lednicí, mrazákem a lůžkem pro partnera. Na těchto pokojích je zároveň možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 13,00 do 17,00 hod. Starší děti mohou na návštěvy bez omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, aj.) a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. - 4. den. Po císařském řezu žena obvykle odchází 5. den.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění z porodnice prostřednictvím kontaktu na laktační poradkyni.

Zvláštní služby

Pro tělesně postižené rodičky má porodnice bezbarierový pokoj  a sociální zařízení. Pokud si žena s postižením přeje porodit  fyziologicky a např. pokud možno  přirozeně (pokud možno bez lék. intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem -  v  rámci nadstandardního pokoje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice nespolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat v angličtině, němčině, ruštině a slovenštině.

Porodnice je schopna zajistit pro klienty vegetariánskou stravu.

V  porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem, má titul „baby-friendly hospital“.

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 520Kč nebo 670Kč (dle účasti na kurzu)

Jednorázová informativní schůzka pro rodičky: 300Kč

Porod na porodním pokoji: 2000Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 600Kč/den (jednolůžkový), 400Kč/den (dvoulůžkový)

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 900Kč/den (400 matka + 500Kč otec)

Statistiky

Počet porodů v r. 2013: 1014

Míra císařských řezů v r. 2013: 23,8 %

(zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015)

 

Aktualizace medailonu

20.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________


Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.


Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 18

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

A je to tady!

Nová příručka pro rodiče právo, sociální zabezpečení, psychologie 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství, květen 2017

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství