Aperio

Zpráva o stávajícím stavu porodnické péče v ČR 2004

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství vydalo jako první fázi projektu Možnost volby Zprávu o stávajícím stavu porodnické péče v ČR 2004. Projekt Možnost volby si klade za cíl zachytit kritické momenty současného systému porodnické péče v České republice a koncipovat návrh změn, které by vedly k proměně jeho fungování tak, aby více zohlednil stávající potřeby a poptávku klientek porodnických služeb. První fáze popisuje stávající systém porodnické péče, se zaměřením na péči při fyziologickém těhotenství, porodu a šestinedělí.

Publikaci v elektronické podobě (formát PDF, 152 KB) si můžete stáhnout do svého počítače zde - Zpráva o stávajícím stavu porodnické péče v České republice 2004.

Zpráva o stavu porodnické péče v ČR 2004