Aperio

Sólo rodiče a práce - dvoudenní semináře

16.02.2011 |

Dvoudenní semináře již proběhly!

Účastnice se dozvěděly kde a jak hledat práci a měly příležitost si ujasnit, jakou práci hledají a jak ji skloubit s péčí o děti.

Přednášky vedli odborníci a odbornice z praxe (personalista a specialista na koučing Ing. Vlastimil Jaroš)

Přednášky vedli odborníci a odbornice z praxe (personalista a specialista na koučing Ing. Vlastimil Jaroš)

  • Zábavnou formou se naučily napsat životopis a motivační dopis.
  • Vyzkoušely si přijímací pohovor v praxi.
  • Měly možnost individuálních konzultací s odborníky a odbornicemi (s personalistkou, psycholožkou, právničkou a finančním poradcem).
  • Absolvovaly skupinovou práci s psycholožkami zacílenou na podporu sebevědomí, lepší organizaci času a řešení problémů spojených s výchovou dětí.
  • Odnesly si s sebou plán návratu do práce zohledňující situaci, ve které se nacházejí.
  • V neposlední řadě měly možnost navázat kontakt s dalšími sólo rodiči, kteří jsou v podobné osobní situaci.

Součástí seminářů byly interaktivní přednášky zaměřené na sebepoznávání a ujasnění si své situace

Součástí seminářů byly interaktivní přednášky zaměřené na sebepoznávání a ujasnění si své situace.

Během programu bylo zabezpečeno po celý den hlídání dětí spojené se zábavným programem, stravování a pro mimopražské účastnice také ubytování.

Účast na seminářích, včetně hlídání a ubytování, byla bezplatná.

Práce ve skupině je velice efektivní a pro semináře zásadní.

Práce ve skupině je velice efektivní a pro semináře zásadní.

První víkendový seminář proběhl 11. - 12.   9. 2010 v krásném prostředí Toulcova dvora v Praze Hostivaři.

Úspěšně jej absolvovalo 15 sólo maminek, které ocenily především možnost vyzkoušet si přijímací pohovor, skupinovou práci s psycholožkami a práci s individuálním plánem návratu do práce. Seminář účastnicím podle jejich vyjádření dal hlavně komplexní informace z oblastí spojených s hledáním práce, praktické tipy a internetové odkazy a v neposlední řadě motivaci do dalšího hledání práce. Spokojenost účastnic pramenila také z možnosti věnovat se po celý víkend samy sobě vzhledem k zajištěnému programu pro děti.

K aktivitám nejlépe hodnoceným ve zpětné vazbě patří nácvik pohovoru.

K aktivitám nejlépe hodnoceným ve zpětné vazbě patří nácvik pohovoru.

Individuální přístup je pro účastnice velice důležitý.

Individuální přístup je pro účastníky velice důležitý.

Rodiče se vzdělávají s vědomím, že o jejich děti je dobře postaráno.

Rodiče se vzdělávají s vědomím, že o jejich děti je dobře postaráno.

logo projektu Sólo rodiče a prácelogo MPSVlogo Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Projekt byl realizován ze státního rozpočtu ČR a spolufinancován Evropským společenstvím v rámci realizace Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice.

Materiál odráží výhradně názor autora a Evropská komise a MPSV ČR nenesou zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.