Aperio

Pomozte na svět novému Průvodci porodnicemi

Narození dítěte je nejvzácnější událostí v našem životě, APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI pomáhá rodičům si vybrat pro tento okamžik to správné místo.

 

 
 

Bezplatný Průvodce porodnicemi je jednou z nejvyužívanějších služeb APERIA. Spustili jsme ho před 15 lety a využilo ho více než 100 tisíc rodičů, kterým pomohl dobře si vybrat porodnici.

V tuto chvíli stávající podoba průvodce, včetně informací, které obsahuje, již bohužel nedostačuje. Navíc nevyužívá všechny technologické vymoženosti, které se nabízí. Ty by umožnily, aby výběr té správné porodnice mohl proběhnout co nejsnadněji a nastávajícím rodičům nabídl tu nejlepší možnost. Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Podpořte PRŮVODCE PORODNICEMI částkou 1000, 500 nebo 250 Kč na darujme.cz nebo na transparentní účet 333777555/2010, VS 3333. 

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Co přinese rodičům Nový on-line PRŮVODCE PORODNICEMI? 

Naším cílem je usnadnit rodičům rozhodnutí, která porodnice vyhovuje jejich potřebám a přáním a bude pro narození jejich dítěte tou nejlepší možnou volbou. 
Umožní porovnání informací, které o sobě poskytují porodnice a zkušeností, které si z porodnic rodiče skutečně odnesli, dokáže vybrat mezi porodnicemi, tu která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům a srovat výhody a nevýhody jednotlivých porodnic mezi sebou.

 Jaký bude NOVÝ PRŮVODCE PORODNICEMI?
 
praktický  
- srovná informace porodnic se zkušeností rodičů, zároveň umožní porovnání porodnic navzájem podle různých kritérií
odborný a nezávislý
- zúročíme naše zkušenosti a zapojíme další odborníky, budeme usilovat o otevírání dat o péči v porodnicích, přineseme dostupné statistické údaje
aktuální 
-všechny údaje budeme průběžně ověřovat a aktualizovat
podrobný
- zeptáme se za vás na důležité detaily, které ovlivňují dobrý průběh porodu a přístup k nově narozenému miminku
nápomocný 
- přinese vám nejen rady, na co se při výběru zaměřit a proč, ale také odborné informace k různým aspektům těhotenství, porodu a šestinedělí

Podporou PRŮVODCE pomůžete prosazovat:
  •  aby děti přicházely na svět v prostředí, které je bezpečné a přívětivé
  •  aby v porodnicích vládla oboustranně vstřícná komunikace, otevřenost a důvěra 
  •  aby péče a přístup porodníků vycházely z nejnovějších poznatků

Pokud již máte děti a nezažili jste v porodnici takovou podporu a profesionální péči, jak jste si ji představovali, myslete na to, že nešvary v českých porodnicích se budou během pár let týkat i vašich dětí.

CHCEME MĚNIT české PORODNICTVÍ k lepšímu. Společně TO DOKÁŽEME!

banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg

Aby nový PRŮVODCE PORODNICEMI spatřil světlo světa a mohl být užitečným pomocníkem, potřebujeme 150 tisíc korun. 

Částka pomůže uhradit: vývoj a naprogramování nové webové aplikace; přípravu podrobných dotazníků pro porodnice a rodiče; obsahovou část - přípravu materiálů týkajících se těhotenství, porodu a poporodního období; komunikaci s porodnicemi a institucemi shromažďujícími údaje o zdravotních službách v ČR, které jsou potřebné k aktualizaci medailonů porodnic.

Bez Vaší pomoci nový PRŮVODCE PORODNICEMI nevznikne. 

  

    Marketa-Pavlikova-komplet.png-BXCTNlnAk3tOEmTVJrKYeVtD.png

Podpořte PRŮVODCE PORODNICEMI částkou 1000, 500 nebo 250 Kč na darujme.cz nebo na transparentní účet 333777555/2010, VS 3333. 
 
Společně DOKÁŽEME ZMĚNIT české PORODNICTVÍ k lepšímu.
 
 
Co dělá APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství v porodnictví?
- přináší rodičům objetivní informace a rady týkající se těhotenství, porodu a poporodního období
- spolu s dalšími organizacemi v rámci České ženské loby pracuje na zlepšení situace v českém porodnictví,  prosazuje změny v přístupu českých institucí a připomínkuje navrhované zákony spojené s porodnictvím
- podílí se na činnosti mezinárodních porodnických sítí IMBCI (International Mother - Baby Childbirth Initiative) a ENCA  (European Network for Childbirth Associations) a přináší do ČR příklady dobré praxe porodní i poporodní péče  o ženy i děti
- vzdělává rodiče, připravuje je na porod a rodičovství
- školí lektor(k)y předporodní přípravy

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE MĚNIT PŘÍSTUP K TOMU, JAK U NÁS PŘICHÁZEJÍ DĚTI NA SVĚT.

Aperio-pruvodce-porodnicemi-logo-300.png-0sXKOF4CmG9oQxLqaq%2Buy00Z.png
 

Děkujeme za spolupráci na videu:
Hudba:  Kristýna Soukupová a rodina, Music: Cute - Besounds.com
Animace: Anideti.cz, Katka Knappová a naše milé děti

aperio-logo-RGB-50x62-pruhledne-pozadi.png-DyItqwmDf11OxHJHiCUy8m9c.png
 
 

Rychlé odkazy

 

Péče o darující

Barbora Černohorská
E barbora.cernohorska@aperio.cz
M 777 549 899


Jsme s Vámi 16 let

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2017 - projekt Nové šance na podporu sólo rodičů vyhrál hlavní cenu v Národní soutěži kariérového poradenství Euroguidance

2016 - slavíme 15. narozeniny

2015 - bezplatná webová poradna pro rodiče slaví 10 let

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce

2006 - 2007 - vytvořili jsme
1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou"

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče

2001 - vzniká sdružení APERIO a pořádá konferenci "Přivádíme děti na svět"


Podpora

Fundraisingová kapacita organizace byla v roce 2015 podpořena projektem realizovaným za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. .

Rozvoj fundraisingu v APERIU je v letech 2016-2018 podpořen z evropského programu OPZ ESF

V roce 2016 nás finančně podpořil Golf Snail klub Úholičky a jeho projekt Úsměv Anděla