Aperio

Seminář Psychologie porodu se líbí

12.02.2011 | #porod #těhotenství

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2010 se uskutečnilo úspěšné pokračování semináře Psychologie porodu. Nabízíme malé ohlédnutí...

Respektování psychologie porodu je stejně důležité jako zajištění dobrých vnějších podmínek

Naše společnost dosud neviděla jako prioritu zabývat se vlivem psychické pohody a sebedůvěry matky na porod a naopak.

V poslední době se ale objevuje stále více rodičů, kteří se dostupnosti nových trendů v porodnické péči dovolávají. Proto i profesionálové z řad zdravotníků, kteří se podílí na porodu a přichází do kontaktu s matkou a novorozencem, mají zájem se dovzdělat v této oblasti a jsou ochotni leccos na zaběhnuté rutinně změnit.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství vychází této změně vstříc pořádáním ojedinělého akreditovaného semináře, jehož dosavadní průběh dává naději: V porodnictví se blýská se na lepší časy.

Seminář proběhl již třikrát a další opakování a pokračování se připravují. Formou interaktivních přednášek a workshopů představuje možné cesty k propojení moderní medicíny s respektem k psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám porodu. Zdravotníci se zároveň seznamují o i s možnostmi péče o vlastní pohodu formou supervize či mentoringu, která jim může pomoci se vyrovnat s neustálým stresem, který takto náročné povolání přináší.

Je třeba si uvědomit, že uspokojení psychických potřeb všech zúčastněných porodního procesu, je zásadní pro bezpečný a úspěšný medicínský průběh.

Účastnice z řad porodních asistentek, lékařek, dětských sester, psycholožek, dul, studentek těchto profesí i nastávajících matek si program veskrze pochvalují: „Konečně seminář, který přináší povzbuzení a dodává energii do práce!" „Díky za načerpání odvahy nebát se nabízet něco nového!" „Spousta nových informací z oblasti psychologie a psychosomatiky!" „Seminář, který připomíná, že porod je také radost a tvořivá ženská práce!"

Akce se konala pod záštitou Českomoravské psychologické společnosti. Mediálním partnerem je časopis Psychologie dnes.

 

 

Jedna z lektorek semináře, MUDr. Helena Máslová, vystoupila dne 14. 12. 2010 v pořadu Hydepark České televize. Záznam pořadu najdete ZDE.

 

PROGRAM

čtvrtek 25. 11. 2010

9.00 – 9.30   Registrace účastníků/ic, občerstvení

9.30 – 10.00 Úvodní slovo: Porod jako test ženského i společenského zdraví

PhDr. Eva Labusová, spoluorganizátorka a moderátorka semináře

Vztah žen k porodu souvisí se vztahem, jaký mají ke svému ženství. Jakou roli sehrávají tzv. společenské trendy? Co zahrnuje pojem „mainstream" v otázkách současné ženské identity? Proč je dnes přivádění dětí na svět pro mnoho žen zdrojem velké osobní nejistoty?

10.00 – 13.00 Význam těhotenství a porodu pro ranou interakci matka – dítě

Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc., psycholožka, vědkyně, univerzitní pedagožka

Těhotenství a porod mají pro matku i dítě obrovský psychologický význam. Proč by nabídka služeb péče o matku a dítě měla vycházet vstříc psychologickým potřebám rodiček? Co znamená synchronie a asynchronie v interakci matka – dítě? Na čem záleží mateřská senzitivita a proto-sociální chování? Existují v perinatálním období senzitivní fáze, jejichž nerespektování může mít důsledky pro vztah mezi matkou a dítětem? Lze vystopovat souvislost mezi péčí při porodu a poporodní depresí u matek, resp. ranými vývojovými poruchami u dětí? (Součástí bloku bude krátká přestávka na kávu/čaj a také možnost diskuse)

13.00 – 14.00 Oběd

14.00 – 15.30 Psychogynekologie – obor budoucnosti

MUDr. Helena Máslová, internistka se zaměřením na psychosomatiku a psychogynekologii

V oboru gynekologie a porodnictví existuje obrovská propojenost tělesné a duševní reakce. Které jsou nejčastější psychické bloky pro spontánní porod? Proč existují spolupracující a nespolupracující rodičky a jak s nimi jednat? Jaké existují porodní alternativy a proč si je ženy volí? Jak se různě vedené porody odrážejí na psychickém rozpoložení matky a jak na zdravotním stavu novorozence? Co je psychogynekologie a proč by mělo dojít k masovějšímu rozšíření tohoto oboru?

15.30 - 15.45 Diskuse

15.45 – 16.00 Přestávka

16.00 – 17.30 Význam „zlaté hodiny" a šestinedělí

Mgr. Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně, spoluorganizátorka semináře

Existují v perinatálním období senzitivní fáze, jejichž nerespektování může mít vliv na budování základů emočních vazeb mezi matkou a dítětem? Co je bonding  a proč by matka a novorozenec měli být po porodu podporování v kontaktu? Specifika rizikových porodů a způsob emoční péče o nedonošence a traumatizované matky. Bonding podporující otcové. Bonding podporující zdravotníci. Porodnictví budoucnosti: péče podporující, nikoliv regulující emoční potřeby "narozené rodiny".

pátek 26.11.2010

9.30 – 11.00 Komunikace na porodním sále jako nástroj péče

Mgr. Eliška Kodyšová, psycholožka, psychoterapeutka, doktorandka sociální psychologie FF UK, působí v o.s. APERIO (www.aperio.cz)

Aktivní zapojení ženy do kontroly nad péčí při porodu působí pozitivně na průběh normálního porodu i jeho zpětné hodnocení, často ale naráží na zaběhlou praxi na porodním sále. Dobrá komunikace zdravotníků s rodičkou prospívá vzájemné důvěře a respektu, napomáhá vyjasnění pravidel a kompetencí a předchází vyhroceným konfliktům.
Jaké má taková komunikace zásady a jaké skrývá pasti? Jaká komunikační specifika skrývá porodnické pracoviště? Na co je třeba dát pozor v komunikaci mezi zastánci různých pohledů na porod? A proč je tak důležitá sebepéče zdravotnických profesionálů i potřeba supervizí?

11.00 – 11.15 Přestávka

11.15 - 12.15 Potřeba psychologické supervize pro pracovníky v porodnictví

Mgr. Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně, spoluorganizátorka semináře

Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem napomoci odhalit možná pochybení nebo naopak kvalitu. Práce porodnických profesionálů patří k nejnáročnějším možným, supervize přesto nejsou součástí běžné podpory profesního růstu. Proč pracovníci v porodnictví potřebují efektivní sebepéči? Jak se bránit stereotypu a vyhoření? Čím by supervize byly přínosné?

12.15 – 12.30 Diskuse k dopolednímu programu

12.30 – 13.30 Oběd

13.30 – 14.00 Porodnická péče přátelská matce a dítěti

Mgr. Lucie Ryntová, regionální koordinátorka IMBCO pro Evropu

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě, celosvětově známá pod zkratkou anglického názvu IMBCI (The International MotherBaby Childbirth Initiative) je inspirací i pro české porodnictví. Jak propojit dva základní modely porodnické péče – lékařsky vedené porody a porody vedené porodními asistentkami, aby konečná nabídka porodnických služeb odpovídala také psychologickým potřebám porodu? Kterých konkrétních deset kroků vede k všestranně optimální porodní péči?

14.15 – 16.15 Workshopy

A. Komunikační dovednosti pro porodnictví (Mgr. Eliška Kodyšová)

B. Supervize a sebepodpora pro porodnictví (Mgr. Michaela Mrowetz)

Bezpečný sebezkušenostní prostor pro prohloubení dovedností a uvědomění účastnic a účastníků. Přineste témata, která vás nejvíc pálí, a načerpejte inspiraci od kolegů a zkušených lektorek!

16:30 – 17:30 Závěrečná diskuse, udělení certifikátů, rozloučení

Ohlédnutí za ppředchozím seminářem Psychologie porodu, který se konal v dubnu 2010, naleznete ZDE.

Rychlé odkazy

Dárkový poukaz

Udělejte svým blízkým radost, pořiďte pro ně dárkový poukaz na kurzy!
Dárkový poukaz na kurzy a semináře


Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

září 2017 až červen 2018

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT- jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pět pondělků v říjnu 2016 - právě proběhlo další cyklus Jaro 2017
pro sólo rodiče zdarma

Kurz "Nové šance" v Praze, Žatci a Olomouci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj


leden až květen 2017

Individuální termíny

Osobní sociální a psychologické poradenství

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

PŘIPRAVUJEME

Termín bude upřesněn

Aromaterapie v těhotenství a při porordu

Děti a očkování - přednáška a beseda

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Vývojové pohyby dětí

Jak postupovat při nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Jak postupovat při návratu do zaměstnání po skončení mateřské či rodičovské dovolené?

Úvod do světa moderních látkových plen

Já a moje potřeby, já a moje vztahy

date to be announced
Childbirth Education in English: Weekend Group Course

Přihlášky a dotazy

E kurzy@aperio.cz
M 773 644 569
Milena Jeřábková
koordinátorka kurzů

Podpořte nás, děkujeme

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte i vy nás.

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout u nás.
* Rádi zašleme i poštou za cenu poštovného
* nebo jednotlivé články najdete v sekci Rady a informace.

Donoři

logo MHMP

Odkazy

 link na rozalio.cz

 odkaz na azrodina.cz  odkaz na rodice.com

 odkaz na projekt Fit for flexi www.branakdetem.cz - logo

 odkaz na mamavpraci.cz

www.maitrea.cz

 link na babyonline.cz