Aperio

Jak APERIO vzniklo a kam se posunulo za 15 let.

01.12.2016 | #aktuality a články

Naše témata rostou s námi a našimi dětmi.

Rodiče tu jsou pro děti. Pro rodiče je tu APERIO.

APERIO je stabilní nezisková organizace s 15 letou historií. Vznikli jsme na podporu přirozených porodů a humánního přístupu k rození dětí. Postupem času jsme začali objevovat kromě porodnictví i další oblasti, ve kterých rodiče potřebují zastání. Pomáháme rodičům navracejícím se do práce (kurzy, poradenství), radíme rodičům v oblasti pracovně právní (poradenství, školení), prosazujeme rovné příležitosti u zaměstnavatelů (školení odborníků, prosazování flexibilních forem práce) nebo sólo rodičovství (kurzy pro sólo rodiče i odborníky).

VÍTE ŽE:

Průměrně přijde rodinu výchova a zajištění budoucího daňového poplatníka/ce na cca 3 000 000,- kč?

Po návratu z mateřské dovolené do práce je ¼ žen přeřazena na nižší a méně významnou pozici, aby mohla slaďovat práci s rodinou?

¼ dětí vyrůstajících v rodině s jedním rodičem, žije na pokraji chudoby?

APERIO bojuje za lepší podmínky pro rodiče: v porodnicích, ve společnosti, v práci.

Účastníme se odborných pracovních skupin, sbíráme podklady pro argumentaci ve prospěch potřeb rodičů a realizujeme studie, které slouží jako nástroj pro jednání s institucemi, zaměstnavateli a těmi, kteří ovlivňují prorodinnou politiku.

 

 

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2016 - oslavili jsme 15. narozeniny. Jsme stabilní organizace zapojená do dění okolo prorodinné politiky na národní úrovni. Máme pevné mezinárodními kontakty, které nám umožňují přinášet k nám inspiraci ze zahraničí.
15 let pracujeme s rodiči na našich kurzech a v poradenství, se zaměstnavateli na školeních work life balance a s odborníky na konferencích a seminářích na témata spojená s rodičovstvím. 

2015 -  bezplatná webová poradna pro rodiče soslavila 10 let. Již 10 let pomáháme rodičům vyznat ve složitém světě sociálního pojištění, pracovního a rodinného práva. Od roku 2015 provozujeme telefonickou linku a zavedli jsme i psychologické poradenství.

2013 - stali jmse se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2013 - patronkou APERIA se stává Kateřina Baďurová Janků, maminka, vicemistryně Evropy ve skoku o tyči, vítězka taneční soutěže StarDance 2013, vedoucí trenérka atletů na Dukle a majitelka mateřské školky Sportík.

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a      mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce. Téma rodičů samoživitelů vnímáme jako velice zanedbané. Sólo rodičům nabízíme bezplatné kurzy a poradenství. 

2006 - 2007 - vytvořili jsme 1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL, kterou dodned používají genderový auditoři/auditorky. Aktivně se pracujeme se zaměstnavateli, učíme je správně řídit flexibilní pracovní místa, komunikovat s rodiči na mateřské dovolené a pomáháme jim zavádět prorodinná opatření.

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou", od té doby vychází     každý rok a přináší rodičům novinky z legislativy týkající se rodičovství. 

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče. Dnes ho najdete na našem webu v elektronické podobě.

2001 - vzniká sdružení APERIO a spolupořádá mezinárodní konferenci "Přivádíme děti na svět"

 

 

APERIO 15. výročí:

Děkujeme všem, kdo jste s námi přišli naše puberťácké narozeniny oslavit!

     

Slavnostně přípila na zdraví APERIA jeho ředitelka Eliška Kodyšová s Petrem Vrzáčkem, specialistou na řízení NGO,

       

dort nakrojily zakladatelky APERIA Lucie Ryntová a Eva Labusová, koncert věnovala APERIU skvělá Ira Mimosa, 

     

a tombolu s historickými "artefakty" symbolicky vyhrála Ivana Königsmarková.

Děkujeme za přání minimálně dalších 15 let existence se vyplní. Začátek cesty máme za úspěšně za sebou!