Aperio

Historie APERIA

01.12.2016 | #aktuality a články

Naše témata rostou s námi a našimi dětmi.

Rodiče tu jsou pro děti. Pro rodiče je tu APERIO.

APERIO je stabilní nezisková organizace s 15 letou historií. Vznikli jsme na podporu přirozených porodů a humánního přístupu k rození dětí. Postupem času jsme začali objevovat kromě porodnictví i další oblasti, ve kterých rodiče potřebují zastání. Pomáháme rodičům navracejícím se do práce (kurzy, poradenství), radíme rodičům v oblasti pracovně právní (poradenství, školení), prosazujeme rovné příležitosti u zaměstnavatelů (školení odborníků, prosazování flexibilních forem práce) nebo sólo rodičovství (kurzy pro sólo rodiče i odborníky).

VÍTE ŽE:

Průměrně přijde rodinu výchova a zajištění budoucího daňového poplatníka/ce na cca 3 000 000,- kč?

Po návratu z mateřské dovolené do práce je ¼ žen přeřazena na nižší a méně významnou pozici, aby mohla slaďovat práci s rodinou?

¼ dětí vyrůstajících v rodině s jedním rodičem, žije na pokraji chudoby?

APERIO bojuje za lepší podmínky pro rodiče: v porodnicích, ve společnosti, v práci.

Účastníme se odborných pracovních skupin, sbíráme podklady pro argumentaci ve prospěch potřeb rodičů a realizujeme studie, které slouží jako nástroj pro jednání s instutucemi, zaměstnavateli a těmi, kteří ovlivňují prorodinnou politiku.

 

 

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2016 - slavíme 15. narozeniny. Jsme stabilní organizace zapojená do dění okolo prorodinné politiky na národní úrovni. Máme pevné mezinárodními kontakty, které nám umožňují přinášet k nám inspiraci ze zahraničí.
15 let pracujeme s rodiči na našich kurzech a v poradenství, se zaměstnavateli na školeních work life balance a s odborníky na konferencích a seminářích na témata spojená se sólo rodičovstvím. 

2015 -  bezplatná webová poradna pro rodiče slaví 10 let. Již 10 let pomáháme rodičům se vyznat ve složitém světě sociálního pojištění, pracovního a rodinného práva. Od roku 2015 provozujeme telefonickou linku a zavádíme psychologické poradenství.

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a      mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce. Téma rodičů samoživitelů vidíme jako velice zanedbané. Sólo rodičům nabízíme bezplatné kurzy a poradenství. 

2006 - 2007 - vytvořili jsme 1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL, kterou dodněška genderový auditoři využívají. Aktivně se pracujeme se zaměstnavateli, učíme je správně řídit flexibilní pracovní místa, komunikovat s rodiči na mateřské dovolené a pomáháme jim 

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou", od té doby vychází     každý rok a přináší rodičům novinky z legislativy týkající se rodičovství. 

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče. Dnes ho najdete na našem vebu v elektronické podobě.

2001 - vzniká sdružení APERIO a pořádá konferenci "Přivádíme děti na svět"

 

Objevte další články na téma:

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte i vy nás.

APERIO v TV

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE .
* Nebo objevte jednotlivé články sekci v Rady a informace.

Jsme s Vámi 15 let

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2016 - slavíme 15. narozeniny

2015 - bezplatná webová poradna pro rodiče slaví 10 let

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce

2006 - 2007 - vytvořili jsme
1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou"

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče

2001 - vzniká sdružení APERIO a pořádá konferenci "Přivádíme děti na svět"

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!