Aperio

Soudržná láskyplná rodina má obrovskou hodnotu

Soudržná láskyplná rodina má obrovskou hodnotu. Sdružení APERIO nově nabízí interaktivní přednáškové podvečery nazvané Pozitivní rodičovství, resp. Pátrání po tajemstvích celoživotních uspokojivých vztahů. Reaguje tak na poptávku veřejnosti dozvědět se o uvedených tématech více a hledat cesty k řešení problémů, které dnes lidé v rodinných vztazích a ve výchově často mají. Představujeme vám publicistku a rodinnou poradkyni Evu Labusovou, lektorku uvedených podvečerů, která se problematice vztahů v současné rodině dlouhodobě věnuje

Proč se tak intenzivně věnuješ právě vztahům v rodině?Eva Lábusová

Protože rodinu vnímám jako prostředí, kde vztahový život člověka začíná a zásadně se utváří. A protože všude kolem vidím, jak neschopnost hlubší vztahy navázat a udržet zásadně snižuje kvalitu života. I když dnes na první pohled lidé touží zdánlivě po jiných metách – po fyzické kráse, pohodlí, penězích, úspěchu v práci apod. – nakonec stejně zjistí, že to hlavní, co dá životu smysl, jsou vztahy. Rodina nabízí jít v nich do hloubky. Komu se podaří vytvořit stabilní párový vztah a fungující rodinu, ten získává bezpečné zázemí pro veškeré další počínání. A naopak, komu se soukromý vztahový život bortí, ztrácí spoustu energie. Každý, kdo v tomto ohledu něco prožil – dlouhodobé konflikty, rozvod, dohady o děti nebo majetek - by o tom zajisté mohl vyprávět.

Jak a kdy tě napadlo připravit na toto téma přednáškové podvečery? Vedla tě k tomu nějaká osobní zkušenost?

Stýkám se samozřejmě s jinými rodinami a zvláště s matkami hovoříme i o tom, co dnešní život narušuje. Při své práci pročítám mnoho knih o rodině a mám také možnost hovořit s celou řadou renomovaných terapeutů, psychologů, poradců. Přednáškové večery nabízejí tohle všechno propojit a snad i inspirovat příchozí, když zkouším odborné postřehy dávat do souvislosti s tím, co sami na vlastní kůži dnes a denně prožíváme.

Alespoň naznač, co se účastníci a účastnice tvých přednášek dozvědí.

Účastnic je vždy nepoměrně více. Jako by ženy za prosperitu partnerského a rodinného života víc bojovaly, ale to je asi pochopitelné - pro ženy jsou zkrátka vztahy na prvním místě a nestydí se to dát najevo. A o čem hovoříme? Třeba o teorii, s níž před časem přišli někteří západní sociologové. Tvrdí, že v naší době dochází k tzv. normativnímu zanedbávání dětí. To znamená, že i v mnoha tzv. spořádaných rodinách prožívají dnes děti narušené nebo dokonce „toxické" dětství, protože současná společnost akceptuje mnohé poškozující praktiky a trendy. Příkladů lze jmenovat dost, od rutinní medikalizace těhotenství a porodu přes chronický nedostatek času rodičů, projevující se odkládáním dětí k obrazovkám, resp. alarmujícím úbytkem funkčního pohybu, až po porozvodové tahanice nebo školní automaty plné jalové stravy. Dříve bylo běžné, že na potřeby dětí nikdo moc nedbal, dnes ale o vývoji osobnosti a o potřebách dětí víme nepoměrně více než naši předkové. Tím víc zaráží, jak - jako kultura - zjevně ztrácíme zdravý rozum a možná i pud sebezáchovy.

Není to trochu moc pesimistické?

Nejde mi o to malovat strašáky na zeď, ale realisticky poukazovat na to, co se děje okolo nás. A také povzbuzovat – vždyť v rodinném životě je skryt obrovský potenciál. Chtít měnit celý chorý společenský kolos je nemožné, ale pracovat na prosperující malé rodině je naopak velmi dobře možné. Velké změny začínají od těch zdánlivě nepatrných, hlavně když jsou skutečné.

U čeho by jednotlivé manželské páry nebo rodiny měly s těmi malými pozitivními změnami začínat?

Nejdůležitější asi je uvědomit si, jak obrovskou hodnotu soudržná láskyplná rodina má. A také že mnohé z toho, co se dnes považuje za normální, v pořádku vůbec není. Bylo by třeba nazývat věci přímo. Kolik lidí je dnes schopno rozbít vcelku fungující rodinu s dosud nedorostlými dětmi jenom proto, že se zamilují jinde. Mají právo na štěstí, řeší si krizi středního věku, ať si to každý dělá, jak chce, rozvod je běžnou součástí života - takové bývají běžné reakce okolí. Zlobivé neprospívající děti zase omlouváme řadou nových diagnóz. Neumíme už říci: „Tohle se nedělá!" nebo „Výchova dětí má svá pravidla!"

Podle čeho ale poznat, co je správné?

Naše svědomí se nedá jen tak oklamat a často nám napoví nejvíc. Věřím, že vedle prostých přírodních a fyzikálních existují i odvěké zákony existenciální a duchovní. Pokud se jich držíme, poznáme to, protože sami v sobě máme klid. Konflikty, úzkosti, deprese nás obvykle naopak upozorňují na to, že by v našem životním stylu nebo chování bylo třeba něco změnit. V této souvislosti ráda připomínám Martina Seligmana, zakladatele pozitivní psychologie, což je nová, ale vcelku uznávaná deskriptivní psychologická věda, popisující mimo jiné to, co se z hlediska prosperity jedince i společnosti historicky osvědčilo. Seligman a jeho tým na základě mnohaletého podrobného výzkumu zjistili, že existuje šest ctností, které byly a jsou uznávány v každé významné náboženské a kulturní tradici. Jde o moudrost, odvahu, milosrdenství, spravedlnost, skromnost a transcedenci neboli schopnost vnímat to, to nás přesahuje. Vědci zároveň zkoumali i to, jak uplatňování těchto - mimochodem nikoliv čistě vrozených, nýbrž výchovou osvojitelných - vlastností souvisí s naším prožíváním a s pocitem spokojenosti. Závěr byl prostý: Etické chování se z hlediska naší vnitřní pohody velmi vyplácí. A naopak.

To skoro zní, že problém je na naší straně, když si z nekonečné možnosti dnešních nabídek neumíme vybrat, co chceme a kým toužíme být?

Jde i o to, nakolik jsou etické normy v čase proměnlivé, a nakolik si musíme dát pozor na převratné novinky, které se tváří pokrokově, a zpětně se ukáží jako nebezpečný experiment. Mění se podmínky našeho života a my se tomu musíme přizpůsobit, ale elementární dobro a zlo jako by měly pořád stejnou tvář. Slýcháme, že současná světová hospodářská krize vyplývá z krize identity moderního člověka a z krize smyslu, v níž jako kultura vězíme až po uši. Povídání o pozitivním rodičovství i pátrání po tajemstvích celoživotních uspokojivých vztahů tak možná nejsou ničím jiným než pokusem o sdílení zkušeností a hledáním cest k naplněnému - což nutně neznamená snadnému - životu.

To říkáš i z vlastní zkušenosti? Máš tři děti a už víc než dvacet let jednoho manžela, poděl se s námi o osobní zážitky.

Měla jsem to štěstí, že jsem už za studií potkala muže, jehož pohled na svět se v tom zásadním od mého tolik nelišil, a chtěli jsme být spolu. Jen my dva víme, kolik „práce" – ať se nemusím rozepisovat o všech odžitých nesnázích, krizovkách a překonaných konfliktech – jsme už odevzdali, abychom byli tam, kde jsme dnes. Naše tři dcery tím procházely a procházejí s námi a snad se učí, že klíčem k lásce je její bezpodmínečnost. Nikdo není dokonalý a všichni potřebujeme řešit situace z toho vyplývající. Platí už trochu otřepané, nicméně pořád aktuální Goethovo: „Kde je vůle, tam je cesta". A také ono biblické: „Dávat je víc než dostávat."

PhDr. Eva Labusová pravidelně přispívá do časopisů Děti a my, Miminko a Rodiče a provozuje vlastní psychoterapeutickou praxi. Připravuje diskusní pořady do Hovorů o vztazích na Českém rozhlase 6. Spolupracuje s německým časopisem Deutsche Hebammenzeitschrift. Její webové stránky www.evalabusova.cz usilují o vhled do problematiky moderní rodiny v psychosociálním a psychosomatickém kontextu. Pomáhá organizovat odborné semináře k tématům svých stránek, přednáší ve školách i v mateřských a rodinných centrech.

Připravila Alena Frydrychová.

Rychlé odkazy

Dárkový poukaz

Udělejte svým blízkým radost, pořiďte pro ně dárkový poukaz na kurzy!
Dárkový poukaz na kurzy a semináře


Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

září 2017 až červen 2018

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT- jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pět pondělků v říjnu 2016 - právě proběhlo další cyklus Jaro 2017
pro sólo rodiče zdarma

Kurz "Nové šance" v Praze, Žatci a Olomouci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj


leden až květen 2017

Individuální termíny

Osobní sociální a psychologické poradenství

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

PŘIPRAVUJEME

Termín bude upřesněn

Aromaterapie v těhotenství a při porordu

Děti a očkování - přednáška a beseda

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Vývojové pohyby dětí

Jak postupovat při nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou?

Jak postupovat při návratu do zaměstnání po skončení mateřské či rodičovské dovolené?

Úvod do světa moderních látkových plen

Já a moje potřeby, já a moje vztahy

date to be announced
Childbirth Education in English: Weekend Group Course

Přihlášky a dotazy

E kurzy@aperio.cz
M 773 644 569
Milena Jeřábková
koordinátorka kurzů

Podpořte nás, děkujeme

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte i vy nás.

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout u nás.
* Rádi zašleme i poštou za cenu poštovného
* nebo jednotlivé články najdete v sekci Rady a informace.

Donoři

logo MHMP

Odkazy

 link na rozalio.cz

 odkaz na azrodina.cz  odkaz na rodice.com

 odkaz na projekt Fit for flexi www.branakdetem.cz - logo

 odkaz na mamavpraci.cz

www.maitrea.cz

 link na babyonline.cz