Aperio

Práva sólo rodičů

12.07.2016 | #práce a rodina

Když byly naší dceři čtyři roky, našel si můj partner novou přítelkyni a nás opustil. V té době jsem pracovala jako učitelka na základní škole. Měla jsem obavu, jak budu zvládat péči o dceru a práci, když jsem zůstala sama. Právní předpisy totiž skutečnost, že někdo zůstal na děti sám, výrazně nezohledňují. Nejvíce se mi nakonec hodilo prodloužené ošetřovné na 16 dní pro sólo rodiče, když dcera měla zápal plic.

(Marie 36 let, 1 dítě)

V některých případech právní předpisy zohledňují skutečnost, že jeden z rodičů žije s dětmi sám. Za sólo (osamělého) rodiče je považován rodič, který je svobodný nebo ovdovělý nebo rozvedený a nežije s druhem/družkou nebo v registrovaném partnerství.

Ošetřovné

Doba poskytování ošetřovného činí standardně nejdéle 9 kalendářních dnů. U zaměstnaného sólo rodiče, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů za jednu potřebu ošetřování.

Vysílání na pracovní cestu, přeložení

Zaměstnaný sólo rodič pečující o děti do věku 15 let smí být vyslán na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem. Zaměstnavatel ho může přeložit jen na jeho žádost. U rodičů, kteří pečují o dítě v páru, platí totéž pravidlo pouze do věku 8 let dítěte.

Ochrana soukromí sólo rodičů

Zaměstnavatel nesmí od fyzických osob ucházejících se u něj o zaměstnání vyžadovat (a ani jinak zjišťovat) informace, které se týkají jejich manželského a rodinného stavu, počtu dětí apod., tj. např. nesmí zjišťovat, zda osoba je sólo (samoživitel/ka) či nikoli. Zaměstnavatel také nesmí v pracovněprávních vztazích diskriminovat zaměstnance. Ženy jsou navíc chráněny, na základě pohlaví, ustanoveními před diskriminací.

Informace

www.saminadeti.cz

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Doporučení

Někteří sólo rodiče se obávají, že nezvládnou plnit povinnosti vyplývající z pracovního poměru a že děti budou často nemocné, a navíc co s dětmi o prázdninách, když délka dovolené je jen čtyři týdny. Z tohoto důvodu často uzavírají dohody o provedení práce a jsou brigádníci. Nebojte se uzavírat pracovní poměry – v případě, že je dítě nemocné, máte právo být omluveni z práce. Jestliže dítě bude marodit hodně často, pokuste se se zaměstnavatelem dohodnout práci z domova nebo hledat jiné řešení.

Důležité je také zapojení druhého rodiče do výchovy i během týdne. Každé dítě má dva rodiče, kteří si musejí rozdělit nejen práva, ale i povinnosti.

Další příběhy, informace a rady najdete v naší APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony
Svůj konkrétní případ můžete konzultovat v naší
APERIO poradně pro rodiče :)