Aperio

Podnikání s podporou úřadu práce

12.07.2016 | #práce a rodina

Než se mi narodily dvě děti, pracovala jsem jako úřednice na okraji Prahy. Byla jsem zaměstnaná na dobu určitou – po dobu mateřské a rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně. Ta se však vrátila a fakticky jsme se na mateřské a rodičovské dovolené vystřídaly. Můj pracovní poměr skončil. Neměla jsem se po rodičovské dovolené kam vrátit. Zaregistrovala jsem se na úřadu práce a několik měsíců jsem nemohla žádnou práci najít. Na úřadu práce jsem si na nástěnce přečetla, že je možné získat od ÚP příspěvek na začátek podnikání. Přemýšlela jsem, v čem bych mohla podnikat, a nakonec mě napadlo zřídit si obchod se secondhandovým oblečením. Pečlivě jsem vyplnila požadované formuláře a přiložila několik příloh. Příspěvek mi byl přiznán, i když ne v plné požadované výši. Práce mě moc baví.

(Denisa 32 let, 2 děti)

Příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ)

Příspěvek slouží k vybavení nově zřízeného pracovního místa, např. na koupi základního

vybavení prodejny. Tyto finanční prostředky nelze použít např. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod.

Podmínky získání příspěvku

Uchazeč pro přiznání příspěvku musí splnit následující podmínky:

• Podat žádost (je dostupná na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4).

Součástí žádosti je podnikatelský záměr a další doklady, které uvádí formulář žádosti.

• V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.

• Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci úřadu práce je možné až

po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci.

• Podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele.

• Žadatel musí samostatnou výdělečnou činnost vykonávat nejméně 1 rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatná výdělečná činnost nebude trvat 1 rok, je uchazeč povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

 

Přiznání příspěvku

Na přiznání příspěvku není právní nárok. Při rozhodování v případě příspěvku přihlíží úřad práce zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. O použití příspěvku uzavírá úřad práce s uchazečem dohodu.

 

Příklad: Uchazeč se rozhodl, že začne podnikat, konkrétně se rozhodl pro zřízení obchodu, ale neměl peníze pro jeho počáteční vybavení. Podal žádost o příspěvek se všemi požadovanými přílohami a získal příspěvek ve výši 10 000 Kč na koupi regálů s tím, že musí SVČ vykonávat minimálně 1 rok. Pokud by s podnikáním skončil dříve, musel by poměrnou část příspěvku vrátit.

 

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, tj. roku 2015, která pro kalendářní rok 2016 činí 25 903 Kč. Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v regionu. V případě nižší míry nezaměstnanosti v příslušném regionu, než kolik je průměrná nezaměstnanost v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy, tj. 103 612 Kč. Pokud dosahuje nezaměstnanost v regionu alespoň průměrné nezaměstnanosti, může příspěvek činit až šestinásobek průměrné mzdy tj. 155 418 Kč. Zpravidla se však výše příspěvku pohybuje mezi 20 až 50 tisíci Kč.

 

Překlenovací příspěvek

 

Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením SVČ a kteří potřebují finanční peníze na provoz „na rozjezd“.

 

Podmínky získání překlenovacího příspěvku

Podmínky získání překlenovacího příspěvku:

• podat žádost;

• zahájit SVČ;

• ukončit registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání;

• získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem za účelem

výkonu SVČ.

 

Použití překlenovacího příspěvku

Příspěvek lze použít na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ, a náklady související s provozováním SVČ.

 

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši 6476 Kč měsíčně. Může být přiznán na dobu

maximálně 5 měsíců. Celková výše příspěvku může činit až 32 380 Kč.

 

Přiznání příspěvku

Příspěvek není nárokový. O jeho poskytnutí uzavírá úřad práce dohodu s OSVČ. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky jeho poskytnutí nebo byl použit na jiné než vyjmenované provozní náklady, je v dohodě stanovena povinnost příspěvek vrátit.

 

Informace

• Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV je k dispozici pro případ rady při zprostředkování

zaměstnání, evidence na úřadu práce, při vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo

rekvalifikaci.

Provozní doba: od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin, tel. 844 844 803. Za hovor z pevné sítě zaplatí volající 1,53 Kč/min. vč. DPH. Cena hovoru z mobilní sítě činí 4,50 Kč/min. vč. DPH.

E-mail: callcentrum@mpsv.cz, kontaktni.centrum@mpsv.cz.

• Úřady práce, http://www.mpsv.cz/cs/10414, http://www.ipodnikatel.cz/Financovani-zacatku-podnikani/pro-80-000-na-pracak.html, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/apz/supm, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/apz/prispevek_preklenovaci.

• poradna spolku APERIO – Společnosti pro zdravé rodičovství – pro uchazeče o zaměstnání

při návratu z mateřské/rodičovské dovolené – http://www.aperio.cz/poradna.

• webové portály zaměřené na hledání a nabídku zaměstnání – www.jobs.cz.

 

Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Další příběhy, informace a rady najdete v naší APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony
Svůj konkrétní případ můžete konzultovat v naší
APERIO poradně pro rodiče :)

Rychlé odkazy

Podpořte NOVÝ PRŮVODCE PORODNICEMI

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

APERIO KURZY

KURZY - BUDOUCÍ RODIČE

NA SPOLEČNÉ VLNĚ Víte, jaké je to být s dětmi sama?
Máte chuť pomáhat lidem ve stejné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a propojíme s mentees.


Staňte se mentorkou

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.