Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Zodpovídáme pouze dotazy spojené s rodičovstvím a mateřstvím.

Téma: krácení dovolené

21.01.2018

Dobrý den, mohla bych poprosit o radu?

Momentálně jsem nastoupila na třetí rodičovskou dovolenou (děti 2012,2014,2017) a řeším s účetní krácení dovolené. Při prvním dítěti mi účetní zkrátila dovolenou. Pak jsem se od kolegyně dozvěděla, že na to nemá ze zákona právo. Po dohadování uznala chybu a dovolenou doplatila(firma má dovolenou 25 dní). U druhého dítěte mi zkrátila opět dovolenou, ale mateřská byla přelom roku (5.7.- 16.1.), což jsem se dočetla, že krácení ano. Ted tedy koukám a proplatila mi pouze 12 dní. Nyní mi skončila mateřská dovolená (11.5.-22.11.2017) a účetní mi proplatila 15 dní dovolené s tím, že se dovolená krátí, protože mateřská navazuje na předchozí rodičovskou. Můžete mi prosím objasnit situaci, zda má účetní pravdu a zda počty dovolené odpovídají?

Ještě přikladám pro jistotu termíny mateřských
15.2.2012 - 28.8. 2012 - proplaceno 25 dní
5.7.2014 - 16.1.2015 - proplaceno 12 dní (?)
11.5.2017 - 22.11.2017 - proplaceno 15 dní(?)

Moc děkuji a přeji hezký den

Dobrý den,

problematiku čerpání dovolené upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba rodičovské dovolené a pracovní neschopnosti se pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje. Doba čerpání mateřské dovolené a doba čerpání dovolené ano.

Co se týká nároku na dovolenou za rok 2014, tak odpracovanou dobu díky čerpání mateřské dovolené splníte. Předpokládám, že jste z rodičovské dovolené přešla rovnou na mateřskou dovolenou, takže jste v roce 2014 zameškala více než 100 dnů díky čerpání rodičovské dovolené, dovolená se krátí pravidla, které zní "Nepracoval-li zaměstnanec, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce (pracovní neschopnost, rodičovská dovolená), krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).Pokud dobře počítám, tak u Vás by to měla být jedna šestina nároku na dovolenou o kterou se Vám měl počet dní krátit - 4 dny.

U roku 2017 se uplatní stejné pravidlo.Odpracovanou dobu díky čerpání mateřské dovolené splníte. Předpokládám, že jste z rodičovské dovolené opět přešla rovnou na mateřskou dovolenou, takže jste v roce 2017 zameškala více než 100 dnů díky čerpání rodičovské dovolené.Pokud dobře počítám, tak u Vás by to měla být jedna dvanáctina nároku na dovolenou o kterou se Vám měl počet dní krátit - 2 dny

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: zapsání otce do rodného listu

20.01.2018

Dobrý den,
Můj syn se narodil v ochranné 300 denní době po rozvodu, ovšem jeho otec je jiný muž. Byl tedy uveden můj bývalý manžel. V té době můj současný partner neměl zájem uvést se jako jeho biologický otec, protože by po něm zdědil jen samé dluhy. Po zhruba třech letech změnil názor, takže nyní mám soudně potvrzeno, že můj bývalý manžel není biologickým otcem jeho pravý otec se k otcovství doznavá. V RL je již rok zapsán jako otec neznámý, jelikož biologický otec údajně nemá čas zajít se mnou na matriční úřad a konečně vše tzv. dotáhnout do konce. Ještě podotýkám, že jsme nebyli manželi.
Můžu nechat já sama na matrice zapsat otce do RL? Popřípadě jak mám dál postupovat? Děkuji za odpověď a přeji příjemný den

Dobrý den,
můžete zapsat otce do rodného listu dítěte sama na základě rozsudku soudu,
.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Volba RP dle výše DVZ otce dítěte

20.01.2018

Dobrý deň. Podľa nových pravidiel výšky rp som sa dočítala nasledujúce:
Porovná se přitom, který z rodičů by měl nárok na vyšší mateřskou. I když tedy třeba byla
mateřská vyplácená
z nemocenského pojištění maminky, pokud má otec dítěte příjmy vyšší,
je měsíční strop rodičovského příspěvku rovný mateřské, jaká by se spočítala z jeho příjmu.

Zdroj: https://www.penize.cz/rodicovsky-
prispevek/329958-rodicovsky-prispevek-2018-pravidla-zmeny-kalkulacky#rodicovska2018

Takže otázka znie, ako mam postupovať pri žiadosti o rp. Nakoľko som na rodičovskej ja matka, tak mám so žiadosťou na úrad odniest tlačivo o dennom vymeriavacom základe MANZELA potvrdene sociálkou , ktorý pracuje? Pretože socialka mI doručIla také tlačivo na účely vyplatenia ppm ale bol tam dvz z môjho platu.

Ide nám o to ., že pokiaľ je možnosť poberat vyšší rp pretože manžel má vyšší plat, tak by sme to radi využili.

Ďakujem

Dobrý den,
ve Vašem případě budete dokládat Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku (dokládá rodič, který nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, ale lze mu stanovit denní vyměřovací základ, který použije pro volbu výše rodičovského příspěvku). Formulář lze stáhnou na internetu
/https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/form/edit.jsp?FN=XRodPM130401215M&CMD=EditForm&SSID=EdNI8SbZ77.oWRT6gvpcTxLEtIg2gLqs / a manžel si ho nechá vyplnit ve svém zaměstnání, nikoliv na OSSZ. Formulář pak odevzdáte spolu s ostatními věcmi na ÚP, až půjdete žádat o RP.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Nemocesnká v souvislsosti s těhotenstvím a porodem

20.01.2018

Dobry den,
rada rada bych se zeptala, jestli v pripade, ze nemam narok na PPM, ale zaroven jsem zamestnana. Pokud pujdu se prihlasim na nemocenskou 6 tydnu pree porodem a na sestinedeli, plati pro me take rezim povolenych vychazet? Pripada mi nesmyslne, abych v pripade, ze se chystam rodit, musela resit take, abych po porodu s ditetem musela take hlidat vychazky napr pri kontrole u lekare a podobne.

Dekuju,

Dobrý den,
v případě, že nemáte nárok na PPM, ale jste nemocensky pojištěna, donesete lékaři potvrzení z OSSZ, že nemáte nárok na PPM a on Vám vystaví pracovní neschopnost 6 týdnů před porodem a bude v ní pokračovat ještě 6 týdnů po porodu. Jde o tzv. nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem. ČSSZ nerozlišuje jednotlivé typy PN, takže ano, budete muset dodržovat režim práce neschopného.
Dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 56 odst. 6 platí, že vycházky, jejich rozsah, časové rozložení, délku a dobu povoluje ošetřující lékař, který je může povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a nenarušuje stanovený léčebný režim.
Ošetřující lékař takto může vycházky povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin a lékař též může vymezit konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.
Jiný rozsah (neomezený) vycházek může ošetřující lékař povolit pouze v případech, kdy mimořádně náročný léčebný plán, probíhající intenzivní léčba, nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využil pevně stanovenou dobu vycházek. Toto lze povolit na žádost dočasně práce neschopného pojištěnce ale pouze po předchozím písemném souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře, který podá tu žádost poté, co ho požádá pojištěnec. V případě, že budou vycházky takto povoleny, je možné, aby si tento pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Takto povolit vycházky lze nejvýše na dobu 3 měsíců; takto lze vycházky povolit i opakovaně.
V případě návštěv u lékaře, Vám samozřejmě lékař může Vaši nepřítomnost doma omluvit, pokud v tu dobu přijde např. kontrola práce neschopných.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Návrat do zaměstnání po RD

20.01.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené, kterou jsem si na základě předběžné domluvy se zaměstnavatelem, stanovila na dva roky. Poslední informaci jsem od zaměstnavatele dostala, když byl synovi rok, a to takovou, že na moje místo budou přijímat novou zaměstnankyni na dobu určitou, a že počítají s tím, že se za rok budu vracet. Rodičovskou dovolenou a s ní spojené dávky jsem si tedy nastavila do 31.3.2018, kdy končí smlouva současné zaměstnankyni (synovi v té době budou 2 roky a 3 měsíce). Takže 1.4.2018 bych se měla vracet na své původní místo. Po komunikaci se zaměstnavatelem, kterou vedu již od 11/2017, ale bohužel vyšlo najevo, že s mým návratem, tak úplně nesouhlasí a začal hledat kličky, jak se mě zbavit.Napsal mi, ať 1.4. přijdu, že se uvidí. Mohu se v případě, že na mě bude čekat s platnou výpovědí, vrátit na RD do věku tří let syna nebo musím výpověď přijmout? Nebo v případě, že mě zpět vezme, ale práci mi bude velice znepříjemňovat, mohu se vrátit zpět na RD? A musí s tím zaměstnavatel souhlasit? Rodičovskou si nechci prodlužovat dobrovolně ještě na rok, protože budu doma již bez dávek, s čímž jsem samozřejmě nepočítala.
Moc děkuji za odpověď, s pozdravem.

Dobrý den,
zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Pokud jste tedy požádala o RD do věku 2let a 3 měsíců dítěte, můžete požádat o čerpání RD až do věku 3let dítěte, zaměstnavatel Vám musí umožnit toto volno čerpat.
Dopředu bych Vás chtěla upozornit, jak to je, když se žena vrací po RD zpět do zaměstnání. Není tak lehké s ní pracovní poměr ukončit, pokud neexistuje dokument o reorganizaci. To, že zaměstnavatel přijal na Vaše místo jinou zaměstnankyni je jeho problém, Vám musí přidělit práci dle pracovní smlouvy.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.

Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Zaměstnavatel se pravděpodobně bude snažit s Vámi ukončit pracovní poměr dohodou, s tím však Vy vůbec nemusíte souhlasit. Dohoda je o tom, že s tím souhlasí obě strany. V případě že nebude souhlasit, zaměstnavatel Vám může dát výpověď. Tu Vám může dát nejdříve první den po ukončení rodičovské dovolené. Pak začíná běžet výpovědní lhůta, začíná od prvního dne následujícího měsíce. Pracovní poměr pak skončí až po jejím uplynutí.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Nárok na PPM, dva pracovní poměry

20.01.2018

Dobry den,
odkazuji se na odpoved z dnesniho dne od p.Zdenky Čurdove a zasilam doplnujici odpoved.Termin porodu mam 29.3.2018.V druhem zamestnani jsem zamestnana od 15.9.2017 a nemocna od 4.10.2017.Jsem myslela,ze pokud jsem byla zamestnana behem poslednich 2 let a nebo na rodicovske,tak splnuji tech 270 dni a mam narok i na dalsi materskou z druheho zamestnani.Nebo musim byt tak dlouho zamestnana u druheho zamestnavatele a odpracovane roky u prvniho se nepocitaji? DEKUJI

Dobrý den,
vykonává-li osoba více zaměstnání současně, popř. zaměstnání a SVČ, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěna z každého z těchto zaměstnání (pojištěných činností). V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Splňuje-li pojištěnec ve všech zaměstnáních podmínky pro pobírání např. nemocenského, PPM, náleží mu nemocenské, PPM ze všech zaměstnání. Dávka se ovšem vyplácí ze všech zaměstnání (pojištěných činností) jen jednou. V každém zaměstnání se samostatně zjistí denní vyměřovací základ, poté se sečtou, provede se redukce pomocí redukčních hranic a procentní sazbou se vypočítá výše dávky.
Kdyby tomu bylo tak, jak se domníváte Vy, zřejmě by každá žena před nástupem na MD uzavírala x pracovních poměrů, aby měla PPM co nejvyšší. V druhém zaměstnání podmínky pro PPM nesplníte.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: OSVČ vedlejší

20.01.2018

Dobrý den, do r. 2020 budu na rodičovské dovolené. Dostala jsem příležitost práce na fakturu - s příjmy 21000 Kč měsíčně. Co je třeba udělat předem - založit ŽL? A jak to bude dále se zdravotním a sociálním pojištěním? Děkuji.

Dobrý den,
pokud nebudete uzavírat žádný druh pracovní smlouvy, budete si muset založit ŽL. Po dobu nároku na rodičovský příspěvek, může být Vaše samostatná výdělečná činnost vedlejší. Vedlejší SVČ vykonává zejména ta OSVČ, která:
• má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců;
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
• vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
• je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student).
Nebudete povinna odvádět minimální pojistné na zdravotní a sociální pojištění, ale pouze ze skutečných příjmů. Na sociální pojištění do jisté hranice příjmů nebudete povinna odvádět pojistné vůbec. Více informací najdete zde: http://www.podnikatel.cz/specialy/podnikani-na-vedlejsak/osvc-vedlejsi/ , https://www.mesec.cz/clanky/socialni-pojisteni-2018-kolik-pristi-rok-zaplatite-na-zalohach/

Právní úprava:
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma:

19.01.2018

Dobry den
Mam takovi dotaz. Mam syny starsi 10 a mladsi 7 muj dotaz zni na starsiho. V den poceti sem spala s kamaradem a zaroven pak tehda s pritelem cca do 2h. Zjistila sem pak ze sem tehotna ja osobne si myslim ze malej bude asi toho kamarada protoze byl prvni a sou tam i zdravotni problemy ktery by souhlasily taky na kamarada ale pred pritelem sem to zatajila ze sem snim spala a on si mysli celou dobu ze je jeho. Kdyz by se to provalilo a on to dal k soudu co vse by mi hrozilo. Pocitam stim ze se ho zrekne a ze asi budu muset platit testy a dal i asi vracet zpetne alimenty protoze sme se pak vzali pred 6lety a pred 3roky rozvedly a mame stridavou prci co vse bych mela popripade ocekavat kdyby to chtel resit. Predem moc dekuji

Dobrý den,
muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte,
neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. V případě, kdy test DNA vylučuje biologické otcovství, je naplněna podmínka, že
otcovství je vyloučeno, ve Vašem případě však došlo dávno k uplynutí popěrné lhůty. Občanský zákoník v § 793 stanoví, že vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Otázkou by bylo, jaký by mohl soud spatřovat zájem dítěte na tom, aby nyní v jeho deseti letech rozhodl o vyloučení otcovství u muže, kterého za otce považuje, který jej vychovává a živí. Taková varianta je méně pravděpodobná. Neuvádíte nic o tom, jak by se to otec Vašich dětí mohl dozvědět a zda a hlavně proč by podával po tak dlouhé době žalobu na popření otcovství. Jestliže stál o střídavou péči u svých dětí, je nepravděpodobné, že by chtěl na svém otcovství něco měnit. Pakliže o něčem takovém uvažujete Vy, tak stojí za to se zamyslet na tím, co to komu přinese, jak se s tím vyrovná Váš syn, vlastně oba Vaši synové, jak to zasáhne do života jejich otci. Kromě toho celá Vaše domněnka vychází ze spekulace, že víte přesně den početí, což neví s jistotou ani lékař, který sleduje těhotenství od začátku až do konce. Domnívám se, že činit nyní takto zásadní kroky založené na jediné domněnce přinese hodně špatného, i jen při připuštění pochybnosti, že by otcem mohl být někdo jiný.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu:

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska

Staňte se mentorkou

...další APERIO kurzy pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.