Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Zodpovídáme pouze dotazy spojené s rodičovstvím a mateřstvím.

Téma: Zaměstnání při rodičovské dovolené

24.09.2017

Dobrý den,

děkuji předem za odpověď a omlouvám se za komplikovanější dotaz. Nenašla jsem v diskusích na vše odpovědi.

Jsem na RD, věku tří let dítě dosáhne 02/2018. Mám smlouvu na neurčito, ale k zaměstnavateli se nejspíš nebude možné vracet (ani nechci). Našla jsem si jinou práci, nástup 10/2017. Jedná se o jiný obor a úvazek 0,5. Mám k tomu následující dotazy:

1/ můžu nastoupit do nové práce na HPP, nebo jdou jen dohody? Dítě chodí do školky a hlídání je zajištěno. Můžu v novém zaměstnání podepsat následně růžový papír?
2/ musím současnému zaměstnavateli hlásit, že nastupuji jinam? Aniž bych tímto nějak zrušila to, že jsem pořád u něj zaměstnaná nyní na RD do 3 let věku dítěte? A jakou formou mu to mám případně dát vědět a je nějaká časová lhůta do kdy?
3/ z diskuzí jsem pochopila, že nárok na RP mi nezaniká. Musím však na ÚP či jinam hlásit , že nastupuji do "dalšího" zaměstnání?
4/ plánuji ještě další dítě, nechci o "pracovní poměr" u starého zaměstnavatele přijít, aby se mi případná PPM počítala ze stejného úvazku, jako minule. Nechci tudíž dávat výpověď. Očekávám, že mě zaměstnavatel nebude moct vzít zpět (firma krachuje a moji práci nikdo nedělá), ale a ani mi nebude chtít dát odstupné. Jak se mám zachovat? Nastoupit po RD do práce, hned první den požádat o zkrácený úvazek a čekat, jestli na něj přistoupí? Když odmítne, tak ho požádat o propuštění pro nadbytečnost? Měla bych totiž nárok na odstupné, o které bych nerada přišla jen tím, že jsem začala pracovat jinde.
5/ mám vše řešit již nyní, nebo se zaměstnavateli, kde mám RD ozvat až později? Když mi něco nyní písemně slíbí, bude to platné i za půl roku?
(zkusila bych se domluvit např. na neplaceném volnu do 4 let věku dítěte - ale to jiným kolegyním nedovolili, tak v to nedoufám).

Velice děkuji!

Dobrý den.

1) Zákoník práce nijak nebrání tomu, aby zaměstnanec měl uzavřeno několik pracovních poměrů zároveň, pokud je z každé smlouvy schopen plnit své závazky. Je nerozhodné, zda pracovněprávní vztah je založen pracovní smlouvou či některou z dohod uzavřených mimo pracovní poměr. V původním pracovním poměru čerpáte rodičovskou dovolenou, nejste tedy nyní povinna chodit do práce, takže dokážete zároveň plnit své povinnosti z jiného pracovního poměru. Jediné, co Vám bude u započetí pracovního poměru chybět je "zápočtový list" (nyní potvrzení o zaměstnání), protože ten byste získala až při skončení pracovního poměru původního. Je tedy třeba novému zaměstnavateli při případném dotazu vysvětlit, že máte ještě trvající pracovní poměr a proto nemůžete tento dokument předložit.. "Růžový papír" pro daňové prohlášení u tohoto nového zaměstnavatele můžete podepsat, jen jej nesmíte podepsat u svého původního, lze to mít pouze u jednoho zaměstnavatele.

2) Svému současnému zaměstnavateli nemusíte fakt, že chcete uzavřít jiný pracovní poměr vůbec oznamovat. Jediné, kdy byste se mohla dostat do konfliktu, je nutnost získat souhlas s jinou výdělečnou činností, to se ale týká jen případu, kdy byste chtěla mít výdělečnou činnost shodnou s hlavní činností zaměstnavatele. Jde o situaci, která ve zjednodušené formě vypadá takto:
Pokud byste byla účetní u výrobce obuvi a chtěla byste být účetní kdekoliv jinde (včetně jiného výrobce obuvi), tak byste souhlas zaměstnavatele nepotřebovala. Pokud byste ale chtěla vyrábět obuv, pak byste souhlas zaměstnavatele potřebovala. Pokud ale nehodláte dělat to, co je hlavním předmětem činnosti zaměstnavatele, tak mu nemusíte oznamovat nic.

3) Nárok na rodičovský příspěvek není s výkonem výdělečné činnosti ani s výší výdělku nijak spjat, takže můžete pracovat, jak chcete, nárok na rodičovský příspěvek nezanikne. U dítěte staršího dvou let ani není sledována docházka do předškolního zařízení, takže dítě může navštěvovat školku či jesle zcela bez omezení. Úřadu práce není nutno nic sdělovat, protože u Vás nenastane žádná změna, která by mohla ovlivnit nárok na rodičovský příspěvek.

4) Jestliže v únoru Vaše dítě dosáhne tří let, skončí pracovní volno a Vy byste měla začít pracovat dle své původní pracovní smlouvy. Zaměstnavatel je Vám povinen přidělovat práci dle pracovní smlouvy a v místě výkonu práce dle pracovní smlouvy. Jestliže takové místo nemá, protože u něho v důsledku organizačních změn došlo ke snížení počtu pracovních míst nebo k jejich přerozdělení, pak Vám může dát výpověď pro nadbytečnost, se kterou se pojí také nárok na odstupné, ale samozřejmě také výpovědní doba. Pracovní poměr by Vám skončil na konci dubna. Po celou tuto dobu byste bud byla na překážkách ze strany zaměstnavatele a dostávala náhradu mzdy a nebo byste pracovala, za předpokladu, že by šlo o práci v souladu s pracovní smlouvou. Pokud byste požádala o zkrácení pracovního úvazku a zaměstnavatel Vám vyhověl, pak je nutno počítat s tím, že se náhrada mzdy i odstupné bude počítat z příjmu odpovídajícího tomu zkrácenému úvazku. Jestliže by zaměstnavatel se zkráceným úvazkem nesouhlasil, není to důvod pro výpověď z nadbytečnosti, je třeba si na toto dát pozor.

5) O společném postupu při návratu z rodičovské dovolené se zaměstnavateli můžete ozvat tak nějak přiměřeně, například před Vánoci, můžete mailem i písemně, je to vhodné proto, abyste oba měli určitou dobu na rozhodování a na přípravu postupu, na tom, že musíte v únoru oba dva být připraveni plnit své závazky vyplývající z platné pracovní smlouvy.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Nárok na dávky státní sociální podpory

24.09.2017

Dobrý den,
prosím o radu pro osobu mi blízkou.

Svobodná matka s 9letou dcerou. Otec s nimi nežije, nepřispívá, je ale zapsán do RL.Ústní dohoda je střídavá péče. Matce se zvýšili náklady (pronájem a bydlí pouze s dcerou) a zmenšili příjmy z HPP práce. Ráda by požádala o příspěvky od státu. Má na ně ale nárok pokud nemá soudem ani dohodou opravenou péči o dítě?

Dobrý den,
předpokládám, že matka zvažuje podání žádosti o některou z dávek státní sociální podpory podle zák. č. 117/1995 Sb., v platném znění, a to příspěvek na bydlení nebo rodičovský příspěvek.
Tyto dávky se poskytují v závislosti na výši příjmů rodiny, přičemž za rodinu se pro účely příspěvku na bydlení považují osoby hlášené v předmětném bytě k trvalému pobytu a pro účely přídavku na dítě, oprávněná osoba (matka) a s ní společně posuzované osoby, tj. otec dítěte a dcera s tím, že pokud je dítě ve střídavé výchově obou rodičů, posuzuje se s nezaopatřeným dítětem rodič určený na základě dohody rodičů. Jestliže spolu rodiče po dobu nejméně 3 měsíců prokazatelně nežijí, je možné podat žádost o rozhodnutí, aby se na ně nepohlíželo jako na osoby společně posuzované; příjmy rodiče, který nežije s dítětem, se pak nebudou započítávat pro výpočet dávek.
Předpokládám, že otec dítěte bude z okruhu společně posuzovaných osob vyloučen a dcera bude posuzována s matkou.
Do příjmů pak budou patři příjmy matky a výživné na dceru, v souvislosti s podáním žádosti o dávky je tedy třeba prokázat výši výživného.
Nárok na přídavek na dítě mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. Výše dávky pro 9leté dítě je 610 Kč.
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.
Bližší informace, včetně seznamů kontaktních pracovišť a formulářů příslušných žádostí naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs, zde naleznete též aplikaci sociální poradce (http://portal.mpsv.cz/soc/poradce, která po vyplnění příslušných údajů vyhodnotí dávky, na které byste mohla mít nárok.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Účast na nemocenském pojištění, pracovní neschopnost

24.09.2017

Dobrý den, vím, že musím splnit 270dní placeného nemocničního pojištění za 24 měsíců zpět,abych měla nárok na PPM. Jsem v zaměstnání těhotná a mám vypočítané, že v době, kdy budu v 7 měsíci těhotenství, dosáhnu oné hranice 270 dnů.
DOčetla jsem se ale o tzv.vyloučených dnech, které sice neovlivňují výši PPM, ale nevím, zda to znamená i to, že nebudou tyto dny, v době nemocí, započítané do onoho minimálního limitu 270 dnů.
Budou dny pracovní neschopnosti počítané jako dny placeného nemocničního pojištění, mohu s nimi počítat nebo ne?

Velice Vám děkuji za odpověď, přeji hezké dny.

Dobrý den,
doba pracovní neschopnosti za trvání pracovního poměru se započítává do dnů účasti na nemocenském pojištění. Pokud budete v době trvání pracovního poměru uznána práce neschopnou, tyto dny budou do doby účasti na nemocenském pojištění započítány, neovlivní však výši peněžité pomoci v mateřství, neboť pro výpočet výše dávky budou považovány za tzv. vyloučené dny, které se do výpočtu výše dávky nezahrnují.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: nárok na peněžitou pomoc v mateřství

23.09.2017

Dobrý večer, potřebovala bych radu ohledně PPM. V srpnu mi skončila mateřská dovolená ( 3 roky), Před tím jsem byla zaměstnána tři roky ve firmě, která v průběhu mé mateřské dovolené zanikla. Tedy návrat do ní, nebyl možný. Proto jsem zaměstnaná od května ve firmě nové.15 srpna mi skončila zkušební lhůta a na první rok mám samozřejmě smlouvu na dobu určitou. Chceme s manželem druhé dítě a já se teď totálně ztrácím v tom, zda musím mít rok odpracovaný v nové firmě, abych měla nárok na PPM. Na úřadu práce jsem nebyla, ihned jsem do zaměstnání (vlastně ještě před doběhnutím mateřské) nastoupila. Jak by se mi PPM počítala?Ještě z předchozího zaměstnání?Mnohokrát děkuji za odpověď

Dobrý den,

nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Odpracovaný rok v nové firmě mít nemusíte, do potřebné doby pojištění se Vám započítají i dny účasti na nemocenském pojištění v minulém zaměstnání, které spadají do posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství .

Peněžitá pomoc v mateřství by se Vám počítala z nového zaměstnání.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění znění.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Výpověď

23.09.2017

Dobrý den,chci dát vypověd zamestnavateli po rod.dovolené prosím jak to napsat děkuji,

Dobrý den,
zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu (§ 50 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění). Byla-li dána výpověď skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce (nebyla-li sjednána výpovědní doba delší) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Pokud nechcete po skončení rodičovské dovolené vůbec nastoupit zpátky ke svému zaměstnavateli, je třeba, aby výpovědní doba uplynula před skončením rodičovské dovolené. Výpověď musí být písemná a může vypadat třeba takto:

Zaměstnavatel: (název, IČ, sídlo)

Věc. Výpověď
Na základě pracovní smlouvy ze dne ………….…. jsem zaměstnána jako …………………..

Tímto v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru. Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dnem ……………..

V ………. dne …………..

……………………..
podpis zaměstnance, datum narození, adresa trvalého bydliště

Na kopii výpovědi si nechte potvrdit datum převzetí.
Pokud chcete, aby pracovní poměr skončil ve stejný den jako rodičovská dovolená, potom můžete navrhnout zaměstnavateli uzavření dohody o skončení pracovního poměru, v takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem. K uzavření dohody však nelze zaměstnavatele nutit.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Právo otce dítěte na čerpání rodičovské dovolené

22.09.2017

Dobrý den, prosím o radu ohledně manžela, který by chtěl se mnou také nastoupit na rodičovskou dovolenou, ale zaměstnavatel mu vyhrožuje že se bude bránit a my teď nevíme jestli to tak opravdu můžeme udělat aby z toho neměl manžel problémy. Situace je taková, že manžel potřebuje být doma od října, podal zaměstnavateli výpověď, bylo mu řečeno, že když za sebe sežene náhradu pustí ho kdy bude chtít, což manžel udělal, ale zaměstnavatel najednou stejně trvá na 2měsíční výpovědní lhůtě, která mu začíná běžet od října, 3 týdny dovolené mu taky neumožní, raději prý proplatí a tak mu oznamil, že když ho nepustí, nastoupí tedy na tu rodičovskou dovolenou, jenže to mu začal vyhrožovat právníky, a tak se raději ptám jestli na to má manžel opravdu právo to takhle udělat a nemůžou mu vzniknout žádné problémy. Předem moc děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Zaměstnanec má právo podat výpověď, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce (pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi (§ 50 a násl. zákoníku práce, zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění).
Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou na skončení pracovního poměru dohodnout, v takovém případě pracovní poměr skončí sjednaným dnem. Dohoda musí být uzavřena písemně (§ 49 zákoníku práce).
Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel (§ 217 zákoníku práce), žádosti zaměstnance o čerpání dovolené v určitém termínu tedy zaměstnavatel není povinen vyhovět. Pokud však zaměstnanec nevyčerpá dovolenou do skončení pracovního poměru, je povinen poskytnout mu náhradu mzdy.
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let (§ 196 zákoníku práce). Žádosti o rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel povinen vyhovět.
Z důvodu čerpání rodičovské dovolené nesmí zaměstnavatel zaměstnance nikterak diskriminovat. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodu pohlaví, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví (§ 16 zákoníku práce). Pokud se zaměstnavatel dopustí diskriminace je na místě se bránit – v této věci lze obrátit např. na příslušný inspektorát práce (www.suip.cz).
Z výše uvedeného vyplývá, že otec dítěte je oprávněn čerpat rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel mu v tom nesmí nikterak bránit.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Vliv pracovní neschopnosti na výši peněžité pomoci v mateřství

22.09.2017

Dobry den,
mela bych dotaz ohledne vypoctu vyse materske dovolene.
Zajimalo by me,zda se do prumerovane castky zapocitava i pracovni neschopnost nebo treba mesicni dovolena?
Jestli treba matka na rizikovem,ktera je doma od zacatku tehotenstvi a pobira pouze podporu v neschopnosti pak bude mit malou materskou oproti matce,ktera ma tehotenstvi bezproblemove a chodi do prace?
Snad jsem dotaz napsala srozumitelne.
Mnohokrat dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou. Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2017 první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 901 Kč, druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 412 Kč, třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 824 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že případná pracovní neschopnost výši peněžité pomoci v mateřství nesníží, neboť dny pracovní neschopnosti jsou tzv. vyloučené dny.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Vzniká nárok na dovolenou za dobu čerpání rodičovské dovolené?

22.09.2017

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, zda má žena po porodu (při stanovení rodičovské dovolené např. na 3 roky) nárok na proplacení dovolené za každý rok na rodičovské dovolené. Z mého okolí totiž ke mě prosakují informace, že ze strany zaměstnavatele se to bere jako jakási obdoba nemocenské a tím pádem by měla žena po porodu nárok na proplacení dovolené, kterou si v době rodičovské dovolené nemůže vybrat a tím pádem by jí měla být proplacena. Pokud tomu tak je, kde bych prosím mohla tuto informaci v zákoníku práce najít (popřípadě i jinde)? Děkuji.

Dobrý den.
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl.
Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Dle § 216 odst. 2 zákoníku práce se pro účely dovolené za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.
Z uvedeného vyplývá, že doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená (s výjimkou rodičovské dovolené, kterou čerpá zaměstnanec po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou) a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažují.
Za dobu čerpání standardní rodičovské dovolené tedy nárok na dovolenou nevzniká, za dobu čerpání mateřské dovolené ano.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.