Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Počet dotazů, které dnes ještě můžeme přijmout: 2

Téma: Rodičovský příspěvek - výše dle manžela

10.12.2018

Hezký den do poradny,

ráda bych se Vás zeptala na informaci související s čerpáním rodičovského příspěvku, pokud budete tak laskaví. Na konci měsíce prosince budu přecházet na rodičovskou dovolenou a měla bych si zažádat o rodičovský příspěvek. Dočetla jsem se, že by se měl daný příspěvek čerpat lépe na osobu s vyšším příjmem. Je tedy možné čerpat RP na manžela, ač on by docházel do zaměstnání a já bych byla na RD doma s dítětem?

Manžel má obavy, zda pro něj z čerpání RP na jeho osobu neplynou nějaké zvláštní povinnosti či podmínky, když bude nadále pracovat.
Má prosím Vás na čerpání RP manželem vliv to, že má prozatím pracovní smlouvu na dobu určitou? (Pracuje v zaměstnání však již několik let s trvalým příjmem.)

Velice děkuji za Vaši odpověď!
Přeji pěkný den.

Dobrý den,

ano, rodičovský příspěvek (RP) je možné čerpat ve výši dle vyměřovacího základu otce dítěte. Žadatelkou tedy můžete být Vy, výše RP však lze stanovit i dle příjmu Vašeho manžela. Na OSSZ je třeba dodat potvrzení o jeho příjmech ze zaměstnání - ať si manžel nechá v zaměstnání vyplnit přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství. Na OSSZ dle toho vypočtou manželův denní vyměřovací základ a tento dokument z OSSZ budete přikládat k žádosti o RP na úřadu práce. Manžel může dál chodit do zaměstnání a Vy můžete být doma s dítětem na RD. Smlouva na dobu určitou na toto nemá žádný vliv.

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
...

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Svěření dítěte do péče

10.12.2018

Dobrý den, mám dotaz ohledně svěření dítěte do péče, jsem těhotná a termín porodu mám v únoru 2019, s přítelem jsme se rozešli a chtěl by dítě do své péče, na matrice jsme nebyli a ex přítel nemá ani trvalé bydliště, chtěla jsem se zeptat jestli má na dítě vůbec nárok, aby mi ho nevzali. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v dotazu nepíšete, zda jste zletilá, budu tedy předpokládat, že ano. Každému musí být jasné, že po porodu dítě nejvíce potřebuje matku, která ho bude především kojit. Vy tedy musíte být v klidu, aby se Vám mléko tvořilo.
Pokud před porodem neučiníte spolu s otcem dítěte na matrice souhlasné prohlášení o jméně a otec nepřizná otcovství, nemá k němu po porodu žádná práva ani povinnosti. Po porodu může on, ale i Vy k soudu podat žalobu na určení otcovství. Pokud by se dokázalo, že je otcem dítěte, bude zapsán do rodného listu dítěte a získá k němu práva i povinnosti.
V tu chvíli by bylo vhodné podat k soudu návrh na svěření dítěte do Vaší péče, kde se stanoví otci výživné a jak bude probíhat kontakt s dítětem.
Otec dítěte má vyživovací povinnost nejen k dítěti, ale i k matce dítěte. Neprovdaná matka má dle občanského zákoníku právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce jejího dítěte. Zde nejde o výživné na to dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
V případě příspěvku na přiměřenou výživu matce zákon hovoří o lhůtě dvou let ode dne narození dítěte. Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Svěření dítěte do péče

10.12.2018

Dobrý den.
Žiji s přítelem, který má z předchozího vztahu 10-leteho syna. Teď se mu ozvala bývalá přítelkyně (matka syna), že je vážně a nevyléčitelně nemocná. Bude se tedy v budoucnu řešit opatrovnictví syna. My bychom rádi syna dostali do péče - jsme oba zaměstnáni, bez záznamu v rejstříku trestů, čekáme miminko, s vlastním bytem v jehož blízkosti je základní škola, sportoviště, lékaři, MHD.... Matka dítěte by syna chtěla svěřit své 75 - 80leté matce. Přítel se o syna staral sám, když mu bylo 0,5 roku až rok a půl. Pak syna matka odvezla přes celou republiku a téměř přerušila kontakt. Přítel se o kontakt opakovaně snažil ale neúspěšně. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou podmínky pro svěření dítěte do péče? Co musíme splňovat? Jaké kroky podniknout, abychom dítě do péče dostali? Děkuji za Váš čas a odpověď.

Dobrý den,
doporučuji navštívit OSPOD dle místa bydliště dítěte a tam sdělit, že máte zájem se o dítě starat a vzít si ho do péče v případě, že se matka již ze zdravotních důvodů nebude moci o syna starat, popř. matka zemře. Jelikož je přítel biologickým otcem dítěte, neměl by v tom být žádný problém. Píšete, že oba máte práci, máte kde bydlet- ani tady by neměl být problém.
Osobně bych nyní doporučovala, navázat se synem kontakt a začít se opět stýkat, aby to pro něj nebyl přechod do „cizí“ rodiny.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, podpora v nezaměstnanosti

10.12.2018

Dobrý den, k 27.12. mi končí rodičovská dovolená. Včera jsem byla na jednání se zaměstnavatelem, kde mi bylo sděleno, že moje místo již neexistuje a domluvili jsme se na rozvázání pracovního poměru s odstupným. Ráda bych se zeptala na to jak postupovat při registraci k evidenci na pracovním úřadě. Měla jsem za to (tak jak jsem se dočetla v několika článcích), že pokud se přihlásím do 3 kalendářních dnů od ukončení pracovní smlouvy, budou mi potom vypláceny dávky z průměrného příjmu z posledního zaměstnání. Dnes mi telefonicky sdělila paní z pracovního úřadu, že to tak není a vzhledem k tomu, že dítěti nejsou 4 roky (mladšímu synovi budou 27.12. 3 roky), je počítána jako základ pro výpočet dávky částka z rodičovské dovolené. Je tedy třeba se hlásit do 3 dnů od ukončení pracovního poměru, abych v případě, že nejadu místo dostatečně rychle, dostávala dávku v nezaměstnanosti vyšší nebo opravdu částka podpory se bude pohybovat okolo 4.000 Kč ať se nahlásím kdykoli. Velice děkuji za Vaši pomoc a přeji Vám krásný den.

Dobrý den,
pracovnice ÚP má pravdu, pokud ukončíte pracovní poměr zároveň s ukončením rodičovské dovolené, náleží Vám pouze minimální podpora.
Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezaměstnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí platná pro rok 2018:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

Řešením je na několik dní nastoupit zpět do zaměstnání a pracovní poměr ukončit dohodou z důvodu péče o dítě třeba až na konci roku, popř. v lednu. Pak se podpora vypočítá z výdělku, kterého jste dosahovala v ty dny, kdy jste do zaměstnání chodila / podmínka je registrovat se do 3 dní od ukončení pracovního poměru/.

Právní předpisy
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Nárok na PPM

10.12.2018

Dobrý den prosim vas o pomoc:Pritel je Slovak ,pracuje na Slovenku a ja pobiram matersku ze Slovenska.Kdyz by sel pritel na matersku misto me,mel by narok na materskou ako na Slovensku?Tam otec ditete dostava materskou po dobu 6,5 mesice 75% z jeho hrube mzdy.Ma nato narok i u nás?

Dobrý den,
bohužel naše poradna se specializuje na české právo a nemáme k dispozici zahraniční právní úpravy. Pokud přítel pracuje na Slovensku, určitě nemá nárok na PPM z ČR.

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Volba výše RP

10.12.2018

Dobrý den,hledala jsem dotaz na OSVČ,nenašla,tak jsem Vás chtěla poprosit o radu.
Jsem OSVČ a vzhledem k tomu,ze jsem pozdě zjistila,že jsem těhotná,tak jsem si neplatila nic navíc (nemocenskou apod).
Chtěla jsem se zeptat a poradit, na co mám nárok od státu a kdy ke možné začít příspěvky pobírat. Dle prozatím zjištěných informací snad az nekdy hodne po porodu. To skutečně zůstanu bez prostředků? Chtela bych si zažádat tak na cca 8 měsíců rodicak,mam na to narok na tak kratkou dobu?
Pritel ma nizke prokazatelné příjmy-cca 10 000/měsíčně. A nase výdaje uz jen na bydlení jsou 20 000kc. Jsem z toho vcelku špatná a netuším co budu dělat. Rodit bych mela v unoru.
Velice si vážím Vaší práce a moc děkuji za Váš čas,ktery mi věnujete. S pozdravem

Dobrý den,
v případě, že jste si jako OSVČ neplatila dobrovolně nemocenské pojištění, nebudete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Dnem porodu začnete pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600Kč.
Jestli to dobře chápu, tak i otec dítěte je OSVČ a asi ani on si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Pak bohužel nemáte na výběr a RP budete pobírat v maximální výši 7600Kč, více to nelze.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Ukončení pracovního poměru, péče o dítě

10.12.2018

Dobrý den,
prosím o radu, týkající se mé situace. Po rodičovské dovolené jsem byla evidována na ÚP, od září jsem začala pracovat a právě v té době mi onemocněl syn, který je nemocný doteď. Od října jsem na neschopence se zády. Bohužel nevím, kdy se z toho syn dostane a bude schopný jít do školky, proto jsme se s mým zaměstnavatelem domluvili na zrušení pracovního poměru k 30.11.2018, tedy ještě ve zkušební době. S doktorem jsem se domluvila, že ještě tento měsíc zůstanu na neschopence a rozmyslím si, co dělat dál. Proto má otázka z ní, co by pro mě v této situaci bylo nejlepší? Jít se od ledna evidovat na ÚP nebo zůstat doma jako osoba pečující o dítě do 7 let? Platí ÚP zdravotní i sociální pojištění, i když nebudu brát podporu v nezaměstnanosti? (nemám odpracovaných 6 měsíců). Nebo nemohla bych přejít např. na ošetřovné ?
Doufám, že jsem můj dotaz popsala aspoň trochu srozumitelně.
Děkuji moc za jakékoliv informace a radu.

Dobrý den,
na ÚP byste se měla registrovat v případě, kdy budete připravená do nového zaměstnání nastoupit. S ÚP musíte být totiž v součinnosti, tzn. chodit na domluvené schůzky, na pohovory. Při dnešní míře nezaměstnanosti je velmi pravděpodobné, že by Vám vhodné zaměstnání našli velmi brzy.
Na ÚP se nemůžete registrovat v době, kdy jste v pracovní neschopnosti.
Pokud budete chtít se synem zůstat i nadále doma, můžete se na své pojišťovně nahlásit jako osoba pečující o dítě do 7let věku. Stát platí zdravotní pojištění mimo jiné za osoby:
Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.
Doba péče o dítě do věku 4let se počítá jako doba náhradní pro důchod.
Ošetřovné v tuto chvíli nelze využít, protože nejste účastna nemocenského pojištění – nejste zaměstnaná.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Slaďování zaměstnání a rodinného života

Téma: Úprava výživného

10.12.2018

Dobry den,
Jsem momentalne u soudu..navrh na zvyseni vyzivneho
Vyzivne vymereno v roce2010….1000kč
Zadost o zvyseni vyzivneho z roku 2014 zamitnuta dne 20.2.2016 (nejde o preklep jednani trvalo opravdu tak dlouho)…oduvodneni otec ditete pobira davky hmotne nouze a matka neprokazala, ze otec pracuje na cerno..
Nyni jsem 1.8.2018 podala navrh na zvyseni vyzivneho.. Otec vykazuje prijem cca 8080kc cisteho, ma exekucni srazky cca 1200kc, dale tvrdi ze plati dalsich 1000kc primo exekutorovi, 2000kc najemne+500kc inkaso. Mne jeste posila slozenkou 1000kc dluzne vyzivne..
Otec je zdravi.
OSPOD mi rekl ze jsem velmi slozity pripad a ze pro moji dceru nemuze nic udelat..
Muj dotaz zni …opravdu Ospod nema zadne povinosti a pravomoce aby pomohl me 10lete dceri? ?
Dcera chodi do 4tridy a ma zvysene naklady kvuli zdravotnimu stavu.. nutne dve zdravotni pomucky…cca 9000kc rocne.
Otec se o dceru téměř nezajímá..dohoda s ním je nemožná...momentálně v podmínce za neplacení výživného...nepřispívá na školní a ni mimoškolní aktivity, kroužky ani tábory...styk s dítětem není vyměřen ...otec si dceru nebere.
To opravdu OSPOD jen sedne u soudu a zapise si prijem otce a podiva se do tabulek zda je mozne vyzivne navysit?
Ja mam omezeny prijem z duvodu pece o dite…pracuji jen v jednosmennem provozu a jinou praci nez za minimalni plat nesezenu. Pobiram pridavky na dite 990kč a na bydleni cca 1500kč.
Máte pro mne nějakou radu jak uspět se zvýšením výživného?
Nebo to je nemožné pro otcovi nízké přijmy?
To opravdu musí vše utáhnout matka sama?
Já ty peníze pro dceru potřebuji..potřebuji zajistit dítěti základní potřeby nechci nadstandart...
Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den,
výše výživného na dítě se vždy určuje podle dvou základních kritérií – na jedné straně se jedná o schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného rodiče. Soud zjišťuje jeho majetkové poměry, a to nejen aktuální příjmy, ale i možnosti příjmů s ohledem na vzdělání, praxi a zdravotní stav (tj. jakých příjmů dosahují lidé pracující v daném oboru). Soud v této souvislosti taktéž zkoumá, zda se povinný rodič nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, zda nemá v dané oblasti nápadně malé příjmy atd. Dále by měl soud přihlížet k celkové majetkové situaci povinného, tzn. ke způsobu bydlení, vlastnictví nemovitostí, vlastnictví cenností, ale i třeba nákladnost každodenního života dané osoby. Soud bere do úvahy i majetek získaný děděním, darováním, v rámci restitucí apod. Ke zjištění skutečného majetkového stavu soud činí dotazy např. u finančního úřadu, soudů, stavebních spořitelen apod.
Na druhé straně musí soud dále zohledňovat odůvodněné potřeby dítěte (závisí zejména na jeho věku a zdravotním stavu a dalších skutečnostech souvisejících s dítětem). Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.
Při výpočtu orientační výše výživného se základ bere čistý příjem povinného rodiče, bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.
Doporučující tabulka pro určení výše výživného
věk dítěte výše výživného
v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %
Tabulka má doporučující charakter, není závazná.

O zvýšení výživného se žádá u soudu, OSPOD v tomto nemá žádné pravomoce. Soud by měl zkoumat, jestli se otec dítěte dobrovolně nevzdává lépe placených míst. V dnešní době, kdy je minimální míra nezaměstnanosti by neměl být problém práci sehnat. To, jestli pracuje na černo, je třeba nějak soudu dokázat /zpráva od zaměstnavatele, svědectví spolupracovníků…../, soud nemá povinnost toto zjišťovat sám. Dále píšete, že dcera má nějaké zdravotní problémy. Žádala jste pro ní o příspěvek na péči?

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.