Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Litujeme, pro tento den je vyčerpán limit počtu dotazů, které můžeme přijmout.

Téma: Svěření dětí do péče

27.03.2017

Dobrý den,

prosím o pomoc s řešením me situace. Na první pohled se možná muže zdát situace ne tak akutní, ale potřebuji se připravit k soudu s argumenty, se kterými bych potrebovala pravé od vás pomoci. Mám sice právního zástupce, ale můj případ je tak ojedinělý , ze mi moc pomoci nemůže .
Rozvádím se a můj manžel me chce připravit o děti a neustálým tlakem a falešnými informacemi je dostává na svou stranu. S odstupem času vidím, ze jsem žila pod neustálým tlakem, dohledem a manipulaci, kdy manžel měl kontrolu jak citovou tak finanční - měli jsme spolu rodinnou firmu, ve které jsme pracovali.
Manžel od nás odešel v červnu 2015.
Máme děti, kterým letos bude - dceři 16 let a synovi 12 let.
Po odchodu manžela jsem se musela začít stavět na vlastní nohy a dostala jsem příležitost i s dětmi odjet na Nový Zéland, kde mohu pracovat a děti chodit do školy. Manžel nejdříve toto rozhodnutí podporoval, ale postupem času změnil názor a nyní jsou děti u nej a já nemám o nich žádné informace, neberou mi telefony a neodpovídají na zprávy, manžel také nekomunikuje, mluvit se mnou vůbec nechce a nyní ani neposkytuje informace ohledně zdravotního stavu děti, jejich vzdělávání ani všeobecně informace. Na druhou stranu mi píše, abych přestala děti kontaktovat, netrápila je neustálým kontaktováním.
V květnu 2016 jsem poprvé sama odjela na 6 týdnu na NZ sama, v té době se manžel o děti staral, od října do prosince 2016 byl se mnou syn na NZ, ale po novém roce se již vrátit nechtěl, já jsem nakonec sama odletěla na dalších 7 týdnu. Práci, o kterou jsem zde zadala jsem dostala a navíc mám dohodu, ze polovinu roku mohu vykonavat práci i v ČR. Koncem dubna máme mít další stání u soudu ohledně děti.
Přála bych si byt s dětmi celou dobu, kterou jsem vždy v ČR , dobu navrhuji stanovit pravidelně v blocích - , kdy se o děti budeme starat střídavě - napr. 2 měsíce já, 2 měsíce manžel .
S tímto manžel nesouhlasí a nyní i děti prohlašuji, ze chtějí byt v peci otce a me vidět jednou za 14 dni o víkendu, pokud budu v ČR. Toto sdělili i sociální pracovnici, která navrhuje také toto řešení.
Já to vidím jako pomstu manžela, kdy ztratil manipulativně moc nade mnou a proto zesílil tlak na děti a děti jsou již z vleklé situace vysílané a chtějí mít klid- takže prohlašuji, ze se se mnou chtějí vidět jen 1x za 14 dni o víkendu . Nejdříve jsem si myslela, ze budeme s dětmi například rok dva na NZ a pak se opět vrátíme , nyní kvůli dětem jsem si zařídila, ze mohu cca 3 x do roka cestovat mezi Evropou a NZ.
Potrebovala bych pomoci radou, co mohu v me situaci udělat proto, aby manžel děti nezískal do jeho pece a tím bych s nimi ztratila veškerý kontakt, protože on by mohl " vše" . I vzhledem k jeho manipulativnimu jednání vidím jako výhodu střídání v delších časových úsecích . Manipulaci ale nevím jak dokázat . Vzhledem k věku děti je bran u soudu na jejich rozhodnutí podstatný ohled, ale podle mého je jejich prohlášení ovlivněno manželem a také vleklých rozvodem.
Měla jsem možnost s oběma trávit čas a cítila jsem, ze jsou oba rádi se mnou, syn se mazlil, dcera se mi svěřovala jako kdybychom byly stále spolu, ale hned druhy den co byly děti u manžela, jejich chování vůči mne se změnilo o 180 stupňů .
Jak jsem již zmínila, můj nynější právní zástupce nemá až takové zkušenosti s obdobným případem a já si myslím, ze nyní u soudu bude velmi nutné argumentovat " právnickou" řeči a znát všechny možnosti, které mi občanský zákoník pro rodinné právo nabízí .

Prosím pomozte mi.
Děkuji

Dobrý den,
právní poradna Aperia nemůže nahradit práci zkušeného advokáta, nikdy nelze na dálku bez znalostí všech podrobností případu poskytnout nějakou skutečně relevantní radu. Poradna je internetová a může podávat víceméně obecné rady a konkrétní rady ve standardních právních situacích. Rozhodně v takto opravdu komplikované situaci využijte služeb dobrého advokáta (s nynějším zkrátka ukončete smluvní vztah), musí se však jednat o advokáta, který se specializuje na rodinné právo a na opatrovnická řízení, protože jde o velmi specifické spory a advokát s běžnou praxí nemá ty specializované zkušenosti, které jsou třeba v případě, že jde o tak zásadní záležitost, jako jsou děti a jejich budoucí život.
Je třeba si uvědomit, že svěření dětí do péče neznamená, že byste je ztratila, péče je skutečně jen to, kdo o děti musí v určenou dobu pečovat, ale o zásadních záležitostech, které se dětí týkají, musí rodiče rozhodovat vždy společně. Ať jde například o rozhodování o výběru školy, o lékařských zákrocích, cestování do zahraničí a pod. Je třeba si také uvědomit, že jde o poměrně velké děti, může se i stát, že dcera dříve nabude zletilosti, než bude pravomocně o její péči rozhodnuto, syn také bude čím dál tím starší a bude čím dál tím víc sám rozhodovat o tom, jak chce žít. Často jsou doporučovány služby mediátora, který povede dvě znesvářené strany tak, aby byl výsledek přijatelný pro všechny a vhodný zejména pro děti. V soudním řízení se mže stát, že soudce sám nařídí jako podmínku rozhodnutí, že se rodiče nějakého takového sezení zúčastní.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Ukončení pracovního poměru s koncem RD

27.03.2017

Dobrý den, mám se vrátit do zaměstnání po skončení 3 leté MD.
Vzhledem k tomu, že jsem změnila bydliště, vrátit se nemůžu, nezvládala bych péči o malé děti z důvodu velkého dojíždění.

Potřebovala bych poradit jakým způsobem mám pracovní poměr ukončit, abych nebyla v nevýhodě. Dohodou to zřejmě nepůjde. Zaměstnavatel ví, že nejsem schopna takto dojíždět.

- když vůbec nenastoupím do práce - co z toho pro mě plyne (myslím např. v evidenci na UP )
- jaký je rozdíl mezi tím, kdybych vůbec nenastoupila a dala výpověd - co ve výpovědi uvést?
- jaká je výpovědní lhůta ze zákona (3 měsíce ?) , když bych ji chtěla zkrátit, lze to? musí na to zaměstnavatel přistoupit (vzhledem k důvodu)
mám totiž nastoupit 15.5.2017 a tzn. kdybych musela dodržet 3 měs. výp. lh. , musím stejně cca měsíc a půl dojíždět.

Děkuji za informace

Dobrý den,
výpovědní doba je dvouměsíční, nikoliv tříměsíční, její běh počíná od prvního měsíce následujícího po podání výpovědi, pokud tedy podáte výpověď ještě nyní v březnu, počne výpovědní doba běžet 1. dubna a pracovní poměr skončí 31. května. Do práce byste tedy musela dojíždět pouze dva týdny. V každém případě doporučuji výpověď ještě nyní podat, aby byl zajištěn běh výpovědní doby, další kroky můžete učinit i přes to, že bude podána výpověď. Zachování pracovního poměru po skončení RD alespoň po dobu několika dnů má jistou výhodu a to z důvodu výpočtu případné podpory v nezaměstnanosti. Pokud by Vaší poslední činností bylo pouze čerpání rodičovské dovolené, měla byste nárok jen na minimální podporu v nezaměstnanosti. V takovém případě se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjí od průměrné mzdy a je v roce 2017 v této výši:
První dva měsíce (15% z 27000 Kč) = 4050 Kč
Druhé dva měsíce (12% z 27000 Kč) = 3240 Kč
5 a další měsíc (11% z 27000 Kč) = 2970 Kč.
Pokud byste po skončení rodičovské dovolené byť jen pár dnů pracovala, odvíjela by se Vaše podpora od dosahovaného příjmu. Pro výši podpory je také důležité, jaký důvod ve výpovědi uvedete. Pokud je ze strany zaměstnance podána výpověď (nebo uzavřena dohoda) bez vážného důvodu, podpora v nezaměstnanosti se ještě snižuje. Vážné důvody uvádí zánik č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v 5 písm. c):
Vážnými důvody, pro které není podpora snížena, josu důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
Takže je důležité, aby ve výpovědi bylo uvedeno v podstatě po pravdě vše, proč výpověď podáváte. Protože jste se odstěhovali, protože nelze dojíždět na velkou vzdálenost a zároveň skloubit péči o děti, jedno ve věku do 4 let a druhé... docházející do školky....
I při podané výpovědi můžete se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru s datem, které předchází datu uplynutí výpovědní doby. Je důležité, aby i v dohodě byl uveden vážný důvod ukončení pracovního poměru. Pokud bude den ukončení pracovního poměru dohodou spadat ještě do doby RD, pak ale budete dostávat jen tu minimální podporu v nezaměstnanosti.
Pokud byste do práce nenastoupila a ničím se nezabývala, mohla byste se dostat do problémů. Je asi velmi pravděpodobné, že by Váš zaměstnavatel po Vašich absencích ukončil pracovní poměr okamžitým zrušením. nicméně by mohl nárokovat nějakou případnou náhradu škody, která mu vznikla tím, že jste nenastoupila bez omluvy do práce. Také byste měla pravděpodobně problém s evidencí na úřadu práce, pracovní poměr by Vám skončil až po určitém čase, než by se zaměstnavatel pro tento krok rozhodl, neměla byste potvrzení o zaměstnání (dříve "zápočtový list"). Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec, okamžité zrušení pracovního poměru je ještě silnější způsob "potrestání" zaměstnance, takže byste neměla nárok na podporu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Výpovědní doba

27.03.2017

Dobrý den.
Podala jsem výpověď v době trvání RD z důvodu péče o malé dítě. Odeslala jsem ji ke konci února, zaměstnavatel mi ji potvrdil a od 1.3. jsem ve výpovědi, která mi skončí 30.4. RD mám ale jen do 24.4. , chtěla jsem se do práce na ty 4 dny vrátit a odpracovat je, už kvůli úřadu práce, ale zaměstnavatel mi teď řekl, že pro mě práci na 4 dny nemá, že by mě ani neměl kam posadit a že tedy skončím k 25.4. Má právo mi zakázat nastoupit do práce a svévolně mi zkrátit výpovědní lhůtu když, když jsem výpověď podala sama a jasně uvedla 2 měsíční lhůtu? Děkuji.

Dobrý den,
výpovědní doba je jasně stanovena zákoníkem práce, zaměstnavatel s tím nic neudělá. Aby mohl pracovní poměr skončit dříve, muselo by dojít ke skončení pracovního poměru dohodou. To není vyloučeno, aby byla dohoda uzavřena i přes to, že byla podána výpověď, ale v takovém případě jde o dvoustranný právní akt a nelze Vás k podpisu dohody donutit. Jestliže zaměstnavatel nemá práci, kterou by Vás mohl po zbývající 4 dny zaměstnávat, jde o překážku na jeho straně a musí Vám platit náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Nebo Vás musí zaměstnat, ale pak musí jít o práci zcela v souladu s pracovní smlouvou. Musí jít o uvedený druh práce a v uvedeném místě výkonu práce. Máte naprostou pravdu, že trvání na dokončení výpovědní doby bude mít zásadní vliv na výši podpory v nezaměstnanosti, která se v takovém případě bude vypočítávat z příjmu dosahovaného během těch čtyřech dnů.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Přivýdělek

25.03.2017

Dobry den, som Slovenka zijuca v CR - tu poberam rodicovsky prispevok. Zamestnavatela mam vsak na Slovensku, v SR za mna stat odvadza zdravotne a dochodkove poistenie. (V CR som doteraz zamestnana nebola.) Rodicovska dovolenka u zamestnavatela mi konci 11/2017, poslednu davku rodicovskeho prispevku dostanem 08/2017.
Chcem si privyrobit (brigada, VPP), nie som si ale ista, podla zakonov ktoreho statu sa to bude riadit a ake povinnosti z toho pre mna vyplyvaju. Potrebujem sa v SR odhlasit v Social.poistovni? Budem platit nejake odvody? Zmeni to nejako vysku odvodov, ktore za mna Soc.poistovna SR plati? Alebo vzhadom na poberanie ceskeho rodic.prispevku to pojde podla legislativy CR?
Dakujem za odpoved

Dobrý den.
Rozhodným právem zde bude právo ČR. V ČR uzavřený pracovněprávní vztah se bude řídit českým pracovním právem a stejně tak daně a pojistné na zdravotní pojištění bude hrazeno dle právních předpisů, které platí v ČR.
Sociální nebo důchodové pojištění, které hradíte v SR z titulu svého zaměstnání na Slovensku, by český pracovněprávní vztah neměl ovlivnit.
Pokud budete mít v ČR uzavřenou DPČ či DPP budete platit srážkovou daň dle českých právních předpisů. Zda se podle slovenských předpisů musíte odhlásit ze soc. pojištění-to už je otázka slovenského práva , na které naše poradna není zaměřena. Již pobíraný český rodičovský příspěvek Váš přivýdělek nijak neovlivní.
Právní předpis : 91/2012 sb. O mezinárodním právu soukromém
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Daňové přiznání

24.03.2017

Dobrý den,
chtěla bych ás poprosit o radu ohledně daní. Jsem na rodičovské dovolené (druhé dítě, 2 roky) a zároveň píši články, překládám a pracuji pro film.festvaly. Honoráře dostávám buď na DOPP už zdaněné, na články mám Smlouvu o vytvoření díla - také zdaněné, pro festival mám jakousi Smlouvu o spolupráci - tady dostávám honorář nezdaněný a největší 33 000).
Nikdy jsem daňové přiznání nedělala, slyšela jsem, že existuje jakési nezdanitelné minimum, můj celoroční výdělek bude kolem 50-55 tisíc. Navíc dostávám 3800 za rodičovskou. Bohužel vůbec netuším,jak sjednotit zdaněné i nezdaněné částky a zdali si mohu něco odepsat, děti, školku, ono minimum (jestli existuje). Od jednoho ze subjektů jsem dostala potrvzení o zdanitelných příjmech, mám jej vyžadovat i jinde? V jedné frmě jsem zase podepsala jakýsi papír (tuším růžový) a řekli mi, že daně ohledně tohoto výdělku řešit nemusím. Jaký mám vlastně vyplnit formulář, pro OSVČ? ŽL nemám. Omlouvám se za zmatený dopis a moc doufám v případnou radu.
Děkuji a přeji pěkný den,

Dobrý den.
Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§38g odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění).
Dávky státní sociální podpory, tj. rodičovský příspěvek jsou od daně osvobozeny (§ 4 odst. 1 písm.i i) cit. předpisu).
Pokud jste u jednoho ze zaměstnavatelů podepsala prohlášení k dani (růžový formulář), pak za Vás odváděl zálohovou daň, zatímco u ostatních daněných příjmů byla daň vybírána srážkou.
Vzhledem ke skutečnosti, že Vám vznikne povinnost podat daňové přiznání, bude ve Vašem případě zřejmě nejvhodnější vyžádat si od zaměstnavatelů potvrzení o zdanitelných příjmech a do daňového přiznání uvést úhrn všech příjmů a úhrn všech sražených záloh.
V daňovém přiznání také odečtete základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na děti dle § 35c cit. předpisu a slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) dle § 31bb cit. předpisu, pokud již daňové zvýhodnění na děti a školkovné neodečítá otec dětí.
Pro podání daňového přiznání vyplníte formulář „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016“. Formulář i příslušné pokyny naleznete na webových stránkách Ministerstva financí - www.mfcr.cz (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2017&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01) nebo jej obdržíte na příslušném finančním úřadě.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen


Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout u nás.
* Ke stažení ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).
* Rádi zašleme i poštou za cenu poštovného
* nebo jednotlivé články najdete v sekci Rady a informace.

Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO