Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Počet dotazů, které dnes ještě můžeme přijmout: 2

Téma: Nástup na peněžitou pomoc v mateřství; skončení pracovního poměru v průběhu podpůrčí doby

25.04.2017

Dobrý den,

v kuse pracuji 10 let. Jsem těhotná a termín porodu mám 19.9.2017. Hrozí u mne riziko předčasného porodu. Zajímají mne prosím dvě věci. To, kdy nastoupím na mateřskou si určuji já sama nebo lékař? Vím, že je to 6-8 týdnů před porodem.
Dále mám smlouvu na dobu určitou 1 rok, s tím, že 14.9.2017 mi končí. Budu mít tedy nárok na vyplácení mateřské i jak mi smlouva skončí? Tedy celých 28 týdnů? Děkuji Vám.

Dobrý den,
nástup na peněžitou pomoc v mateřství v rozmezí 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu, si určujete sama.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů. Pokud k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství došlo za trvání zaměstnání, náleží dávka po celou podpůrčí dobu, i když v průběhu podpůrčí doby došlo ke skončení pracovního poměru. Peněžitá pomoc v mateřství Vám tedy bude náležet po dobu 28 týdnů.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Kindergeld

25.04.2017

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat ohledně německých kindergeldu. Mamča pracuje v Německu a má podanou žádost na kindergeldy. Jsem student a je mi téměř 24. Potřebovala bych vědět, zda můžu mít brigádu, tedy spíše zda jsou nějaké podmínky pro brigádu jako je třeba výše výdělku. Popřípadě zda můžu mít živnostenský list? Předem mockrát děkuji za odpověď,

Dobrý den,
nárok na "Kindergeld" lze uplatnit na dítě, které žije v domácnosti s člověkem (je jim živeno), který v Německu platí sociální pojištění a dítě žije kdekoliv v EU. Nárok na "Kindergeld" je i zpětný za dobu, za kterou živitel platil v Německu sociální pojištění."
- Pro 1., 2. a 3. dítě 154,- Euro měsíčně, za každé další 179,- Euro měsíčně. Do 18ti let pro všechny děti. Od 18ti jsou určité vyjímky, pokud např. dítě nevydělá víc jak 7680,- Euro za rok, pro nezaměstnané děti do 21ti let, pro studující děti do 24ti let.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Nárok na řádnou dovolenou

25.04.2017

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně nevyčerpané dovolené. Pracuji jako administrativní pracovnice v jedné firmě a mám smlouvu na dobu neurčitou. Od 26.10.2016 jsem na mateřské dovolené a pobírám PPM, která mi končí 10.5.2017. Mám z roku 2016 ještě nevyčerpaných 10dní dovolené a dočetla jsem se u Vás na webu, že mám nárok i na letošní dovolenou(20dní), jestli jsem to správně pochopila. Tudíž bych měla mít celkem 30dní dovolené, je to tak? Chtěla bych si ji vybrat tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou, což by bylo od 11.5.2017 a po skončení až nastoupit na rodičovskou dovolenou. Je to tak možné? A musí mi zaměstnavatel vyhovět? A co proto musím udělat? Viděla jsem u Vás na stránkách vzor žádosti, stačil tedy napsat že chci vybrat dovolenou? Předem děkuji za odpověd a přejí hezký den.

Dobrý den,
nárok na dovolenou upravuje zákoník práce zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.
Mateřská dovolená v roce 2017 trvala déle než 60dní a bude-li ji čerpat v návaznosti na ukončení MD, máte nárok na celou dovolenou, kterou zaměstnavatel poskytuje, nebude se Vám tedy krátit, zároveň si vyberete i dovolenou za rok 2016. Zaměstnavatel Vám musí vyhovět. Po ukončení čerpání dovolené požádáte o čerpání rodičovské dovolené. Nelze čerpat obě dovolené zároveň. O rodičovský příspěvek však můžete požádat ihned po ukončení MD.

Zaměstnavateli stačí napsat opravdu jednoduchou žádost o dovolenou. zor žádosti o čerpání dovolené na zotavenou:
Zaměstnavatel
HF s.r.o.
Doskočilova 7
287 00 Praha

Žádost o poskytnutí dovolené na zotavenou v návaznosti na mateřskou dovolenou
Obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí dovolené na zotavenou za rok ... O tuto dovolenou žádám v souladu s ustanovením § 217 odst 5 zákoníku práce, v platném znění tak, aby dovolená na zotavenou bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.
V Praze dne ... Zaměstnankyně XX

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Nárok na PPM, RP, hmotná nouze

25.04.2017

Dobrý den. Ocitla jsem se v situaci, kdy:
- jsem ve 2. trimestru těhotenství
- jsem čerstvě přeregistr. na UP v ČR (doteď jsem byla na UP ve Francii, ale kvůli zázemí pro miminko jsem se přestěhovala zpět do ČR)
- nemám údajně nárok na podporu v nezaměstnanosti (už jsem ji vybrala ve FR.), ani na mateřskou (poslední práce skončila v 10/2016, pak UP) ani na hmotnou nouzi (údajně mě má živit můj otec, se kterým bydlím v RD, každý ale ve své byt. jednotce, zatím zkolaudované jako jedna byt. jedn.)
- mám nárok na PPM (nevíte, od kdy začne platit novela zákona ohledně PPM na 3 roky? Nenašla jsem to)
- otec dítěte je nejistý - mám bohužel dvě možné varianty (oba Češi)
- ani s jedním neplánuji žít ve společné domácnosti ani jsem nikdy nežila.

Potřebuji najít nějakou schůdnou cestu, abych si zajistila důstojnou životní úroveň s dítětem, bez spoléhání se na něčí pomoc.
- Chtěla bych vědět, jestli se budu počítat jako osamělá matka, když napíšu do RD otce dítěte? (Kvůli nároku na porodné a jiné soc. dávky)
- Mohu dopsat otce později? (Po gen. testech?) Oba jsou ochotni přiznat otcovství a nějak se podílet na výchově.
- Je opravdu možné, aby mě stát ČR nechal s příjmem 0 Kč jen tak bez nároku na jakoukoliv podporu v momentální situaci? (Za minulé čtvrtletí jsou doložitelné příjmy nad živ. minimum)
- řešíme s otcem tu kolaudaci domu s možným přepisem domu na mou osobu nebo převedení jeho trvalého bydliště. Momentálně bych měla platit nájem matce, které patří polovina domu. Je možné, že nebudu mít nárok na žádné soc. dávky, protože bych byla vlastníkem domu?
- co byste dělal(a) prosím na mém místě? Je toho na mě trochu moc...
Děkuji moc za odpověď a přeji pěkný den.

Dobrý den,
nejdříve budu muset vysvětlit nějaké pojmy.
Mateřská dovolená /MD/je pracovní volno, které většinou koresponduje s výplatou peněžité pomoci v mateřství /PPM/. MD trvá maximálně 28týdnů a poskytuje se nejdříve 8 týdnů před plánovaným porodem. MD se pro účely dovolené bere jako odpracované dny.
Peněžitá pomoc v mateřství /PPM/ je dávka nemocenského pojištění a má na ní nárok rodič, který splnil podmínky pro výplatu.
Rodičovská dovolená /RD/navazuje na MD a při ní se vyplácí rodičovský příspěvek. RD poskytuje zaměstnavatel nejdéle do věku 3let dítěte.
Rodičovský příspěvek /RP/ je dávka státní sociální podpory a je vyplácen v celkové výši 220000Kč, maximálně do 4let věku dítěte.
Jelikož nemáte žádného zaměstnavatele, nemáte nárok na MD, RD, a nesplníte podmínky pro získání PPM. Po narození dítěte máte pouze nárok na výplatu RP a to ve výši 7600Kč do 9 měsíců věku dítěte a pak 3800Kč do výplaty částky 220000Kč. Maximálně však do 4let věku dítěte. Novelizace zákona ohledně možnosti čerpat RP v rychlejších b´variantách a za jiných podmínek není ještě plně schválená a do konce roku pravděpodobně v platnost nevstoupí.

Nepíšete, kde potencionální otcové dítěte pracují. Pokud by otec dítěte pracoval v některé ze zemí EU, RP z ČR by Vám nenáležel a musela byste žádat o RP z té dané země.

Píšete, že si chcete zajistit důstojnou životní úroveň a nebýt na někom závislá. To můžete zajistit buď vlastní prací, nebo tím, na co máte nárok a to je výživné na dítě, výživné na sebe a dále náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím. To vše byste měla uplatňovat na otci dítěte. Výživné má přednost před dávkami hmotné nouze, a pro jeho výplatu musíte mít písemně potvrzené, že výživné po otci dítěte vymáháte. Pokud byste se rozhodla nezapsat otce do RL dítěte, mohou Vás k tomu pracovnice ÚP „donutit“ a podmínit tím výplatu hmotné nouze.

Dítě má právo na oba rodiče a také Vám musím sdělit, že otec dítěte může podat k soudu návrh na uznání otcovství, kdybyste chtěla nechat kolonku otec nevyplněnou. Pokud bude otec v RL zapsán, počítá se jeho příjem do nároku na výplatu porodného, pokud by se stalo, že bude dopsán dodatečně, Vy již porodné obdržíte, musíte to nahlásit a v případě, že by nárok zanikl, porodné vrátit.

Pokud se stanete vlastníkem domu, pravděpodobně nebudete spadat do hmotné nouze, protože v hmotné nouzi se nenachází ten, kdo si může svůj příjem zvýšit vlastním přičiněním a to prodejem nemovitosti. Pokud budete posuzována bez otce, můžete mít nárok na nějakou dávku státní sociální podpory, ale to v tuto chvíli nemohu s určitostí říci, jelikož neznám všechny okolnosti.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Téma: Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené a rodičovský příspěvek

24.04.2017

Dobrý den, ráda bych se optala jak je to s rodičovským příspěvkem a prací pro mého dosavadního zaměstnavatele. V červnu 2017 končím mateřskou dovolenou a měla bych nastoupit na rodičovskou, vybraná varianta 2roky čerpání cca 11500/měs., je možné zároveň nastoupit do mé dosavadní práce a zároveň pobírat příspěvek? U svého zaměstnavatele jsem dělala na hlavní pracovní poměr. Různě zde čtu, že vydělávat si mohu libovolně a bez omezení, jinde, že nesmím dělat pro svého dosavadního zam.stejný druh práce na stejnou smlouvu apod.
Nyní tedy nemám jasno v tom, pokud se vrátím do práce ihned po skončení materšké na stejné místo, stejnou smlouvu a zažádám si o příspěvek tak o ten asi přijdu že? Pokud by to byla např.smluva o provedení práce a jiná pozice tak mohu pobírat rodičovský příspěvek?
Mnohokrát děkuji za ujasnění :-)

Dobrý den.
Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva rozdílné instituty. Je možné čerpat rodičovskou dovolenou a nepobírat rodičovský příspěvek nebo naopak pobírat rodičovský příspěvek a nečerpat rodičovskou dovolenou.
Rodičovská dovolená je termín pracovního práva, který označuje překážku v práci, po dobu jejíhož trvání zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance nebo zaměstnankyně v práci. Rodičovská dovolená se poskytuje v souvislosti s péčí o dítě v rozsahu, o který zaměstnanec nebo zaměstnankyně požádá, nejdéle však do tří let věku dítěte.
Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, jeho poskytování je upraveno v § 30 a násl. zák.č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Doba poskytování této dávky a tomu odpovídající výše vychází z volby rodiče.
Pokud na dobu své výdělečné činnosti zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou s tím, že dítě nebude navštěvovat jesle, školku nebo obdobné zařízení nad zákonem stanovený rozsah (tj. u dítěte mladšího 2 let max 46 hodin v kalendářním měsíci), budete mít na rodičovský příspěvek nárok, i když nebudete rodičovskou dovolenou čerpat.
Z povahy věci ovšem není možné čerpat rodičovskou dovolenou a zároveň pracovat na původním pracovním místě. Za trvání rodičovské dovolené lze vykonávat pro jiného nebo i téhož zaměstnavatele práci, avšak pokud jde o téhož zaměstnavatele, vždy na základě jiného pracovně právního vztahu, než ve kterém čerpají rodičovskou dovolenou, přičemž u téhož zaměstnavatele se nemůže jednat oni o výkon prací stejného druhu.
Z uvedeného vyplývá, že po skončení mateřské dovolené nemusíte čerpat rodičovskou dovolenou, můžete nastoupit zpět do práce; pokud na dobu své výdělečné činnosti zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou s tím, že dítě nebude navštěvovat jesle či mateřskou školu nad zákonem stanovený rozsah, bude Vám náležet rodičovský příspěvek. Při pobírání rodičovského příspěvku není výše příjmů nikterak omezena a výdělečnou činnost není třeba v souvislosti s vyplácením rodičovského příspěvku ani oznamovat.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

NOVÉ ŠANCE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nové šance

Otevřená registrace, počet míst omezen

Řešíte mateřskou, nástup do práce,
rozvod, podnikání nebo jiné?

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Podpora pro sólo rodiče

Na stránkách
www.saminadeti.cz najdete užitečné tipy, odkazy, rady ad. saminadeti.cz

APERIO kurzy pro rodiče

VÍCE O KURZECH ZDE

Užitečné:

Nebojte se přihlásit o to, co patří vašim dětem

vasevyzivne.cz

Pomoc obětem domácího a sexuálního násilí

vasevyzivne.cz

Kalkulačky MPSV

Výpočet dávek v roce 2016
nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Výpočet výše náhrady mzdy v roce 2016
v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO? - podpořte nás


Prosíme, přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete
na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

logo MPSV logo MHMP

DámePráci.cz - link do aplikace

Líbí se vám nový web?

Naše webové stránky prošly rekonstrukcí. Vyplněním krátkého formuláře nám velmi pomůžete.
Budeme rádi za Vaše postřehy a připomínky.
APERIO