Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Litujeme, pro tento den je vyčerpán limit počtu dotazů, které můžeme přijmout.

Téma: Nárok na placené volno z důvodu doprovodu dětí k lékaři

17.10.2018

Dobrý den,
prosím můžete mi poradit , jak je to s nárokem na placené volno od zaměstnavatele při doprovodu dětí k lékaři?
Máme tři děti ( 1, 9, 12 roků ) , já byl s dvěma staršími v Brně na nezbytném vyšetření v dětské nemocnici a zaměstnavatel mi odmítá uznat potvrzené propustky z důvodu , že je manželka na mateřské dovolené, tudíž nemám na volno nárok.
Děkuji za pomoc a přeji pěkný den.

Dobrý den,

tato situace je upravena pod bodem 8 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
Dle tohoto ustanovení se poskytne pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení.
Ustanovení 8 přílohy říká, že pracovní volno z důvodu doprovodu rodinného příslušníka se poskytne jen jednomu rodiči. Vzhledem k tomu, že matka dítěte je na mateřské dovolené (tudíž o toto volno s náhradou mzdy nežádá), domnívám se, že jako otec dítěte máte na tento placený doprovod dítěte k lékaři zákonný nárok. Měla by Vám náležet náhrada mzdy nebo platu za dobu nezbytně nutnou (tu kterou doložíte) ve výši průměrného výdělku.
Toto volno se tedy poskytne jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu (maximálně na jeden den), byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Toto volno se poskytne s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela.

8. Doprovod
a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení
k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem
stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu
z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den,
byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo
pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte,
jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li
zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu
náhrada mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Rodičovský příspěvek

17.10.2018

Dobrý den,mám dotaz ohledně navýšení rodičovské.Cerpam balíček 220000kc a malému bude 13.1.2019 3 roky.Mam take nárok o navýšení rodicaku?Dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Současná celková částka rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat je potom rodičovský příspěvek na částce 330 tisíc Kč. Dobu čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit,přičemž RP můžete čerpat max. do 4 let věku dítěte. Vláda plánuje, že celkový rodičovský příspěvek zvýší o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. Navýšení však ještě nebylo projednáno ani schváleno, jde pouze o plán. První vlna zvýšení rodičovské se plánuje na první červenec příštího roku. Mělo by jít o 40 tisíc korun.pokud by tomu tak opravdu bylo mezi 07/2019 a 01/2020 byste si patrně RP,tedy ono navýšení dočerpat mohla,ale zatím to není jisté.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Přítomnost rodiče u dítěte před operací

17.10.2018

Dobrý den, posílala jsem žádost být u uspávání dítěte před operací. Snažila jsem se vyjednat, aby mi zadali to, co musí plnit třeba medik a já bych to splnila. Bylo to ale šmahem zamítnuto z důvodu hygieny, přitom mám zprávy, že tam chodí studenti nebo i jiní pracovníci. Dostala jsem tedy na výběr. Bud pojedu jinam (všude je to stejné), nebo budu respektovat jejich řád (byť je mimo zákon a právo).
Ale co ted? Můžu se tam s nimi rvát a snažit se jít na sál, což bude mít za následek bud to, že se tam porveme, nebo to, že zruší operaci, nebo mi to projde, což si nemyslím. Nebo můžu vyhledat advokáta a udělat předběžné opatření? Co mohu v mé pozici dělat? Děkuji. T.

Dobrý den.
Právo pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotní péče vyplývá ze zákona o zdravotních službách, Zák.372/2011sb. konkrétně z §28, odst. 3, písm. e) . Kontakt musí být v souladu s jinými právními předpisy, dále i vnitřním řádem nemocnice a přítomnost těchto osob nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Dle§ 47 odst. 1 zákona o zdravotních službách, je poskytovatel zdravotních služeb umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem v případě, že nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo v případě, že není takový pobyt na základě jiného právního předpisu vyloučen. Pokud poskytovatel zdravotních služeb argumentuje pouze vnitřním řádem, pak vnitřní řád nemocnice nesmí být v rozporu s právy pacienta, nesmí zákonem garantovaná práva pacienta omezovat.
Pokud v nemocnici právo dítěte na přítomnost rodičů v průběhu hospitalizace v dané nemocnici nedodržují, je třeba je upozornit,že tím porušují práva dítěte jako pacienta - právo na zdraví a jeho práva na rodinný život. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno též v LZPS a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu.
Listina základních práv a svobod má sílu ústavního zákona. I větších dětí, kdy rodičům nevznikne nárok na lůžko a stravu jakožto doprovodu dítěte, přesto mají právo na to být nepřetržitě s ním.
Pokud bude personál nemocnice hrozit zavoláním Policie, pak se zeptejte z jakého důvodu,protože Vy žádný právní předpis neporušujete,naopak máte sílící pocit,že jsou porušována práva Vašeho dítěte i Vaše a Policii pravděpodobně budete volat Vy,pokud Vás budou bez relevantního právního důvodu oddělovat od Vašeho nezletilého dítěte.
Doporučuji tedy Vám nejdříve kontaktovat vedení nemocnice a vylíčit jim vše výše uvedené.
Zmiňte též, že pokud by Policie byla zdravotníky zavolána a policista proti Vám zasáhl a například Vás od dítěte oddělil,budete si stěžovat. Stížnost samozřejmě budete směřovat k příslušnému řediteli útvaru, k němuž patří policista, případně na odbor vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství policie.
V případě, že by nemocnice Vašemu požadavku přesto nechtěla vyhovět A Vy nemáte možnost zvolit nemocnici jinou, je možné na postup nemocnice podat stížnost proti postupu nemocnice a to správnímu orgánu, který ji udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, patrně tedy ke Krajskému úřadu. A v případě negativního rozhodnutí potom odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České Republiky.
Pokud byste ani u MZČR neuspěli, došlo by k vyčerpání opravných prostředků v řízení před správním orgánem a bylo by možné podat správní žalobu.
Co se týče návrhu na předběžné opatření k soudu, které zmiňujete, dle soudního řádu správního, lze takový návrh podat jen spolu s návrhem na zahájení řízení ve věci samé tedy spolu se správní žalobou,kterou jsem zmínila výše, což by ve Vašem případě patrně byla správní žaloba proti rozhodnutí správního orgánu.
Pokud byste řešila věc soudní cestou, je vhodné využít služeb advokáta.
Právní předpisy :
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon 372/2011 Sb.,o zdravotních službách

Odkazy : http://www.klicek.org/hospital/letak.html

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: návrh na změnu výchovy

16.10.2018

Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jaký pravá mám jako otec který nežije ve společné domácnosti ale o deti ve věku 2 a 4 roky bych se rád staral ve své péči jelikož jejich matka nevede domacnost ani celkove soužití s dětmi tak jak by mělo správně být nastavené. Domácnost s dětma navštěvují pochybné lidi a v těchto společností bych nerad měl svoje děti. Je nějaká možnost mít děti v péči? Jsem řádně zamestnany a zaopatreny.

Předem dekuji

Dobrý den,

pokud máte pocit, že matka zanedbává péči o děti a vyrůstají v nevhodném prostředí a chcete je do své péče, můžete zkuste podat k místně příslušnému soudu návrh na změnu výchovy. Se sepsáním návrhu na změnu výchovy vám poradí bezplatně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde poskytnou též informace, jak dané soudní řízení u opatrovnického soudu bude probíhat a zároveň budou vyhotovovat zprávu o poměrech dítěte pro účely soudu - určitě se v rámci šetření budou zajímat o názor dítěte (adekvátně věku).Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje vždy tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Návrh na změnu výchovy posílám,ale je nutno upravit dle Vaší specifické situace, zejména v návrhu uvést důvody, které Vás vedou k podání návrhu na změnu výchovy.

Vzor návrhu

Okresnímu soudu v ………….

Matka: ……………….., nar. …………….., bytem……………….., zaměstnána…………

Otec: ……………….., nar. …………….., bytem……………….., zaměstnán…………….

Nezletilé dítě: ……………….., nar. ………….., bytem…………………………

Návrh na změnu výchovy nezletilého dítěte

TROJMO

I.

Manželství rodičů uzavřené dne……………před Městským úřadem v ……………….. bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v …………… č. j. ………… ze dne ………….. Rozsudkem Okresního soudu v …….. č. j. ………. ze dne ……… byl nezletilý svěřen do výchovy a výživy matky (otce) a mně bylo určeno výživné ve výši ………… Kč měsíčně.

II.

Se synem (dcerou) udržuji pravidelný kontakt na základě dohody mezi mnou a matkou/otcem (na základě rozsudku Okresního soudu v ………. č. j. ……… ze dne………). Již delší dobu si syn (dcera) stěžuje, že není doma spokojen/a a často mě žádá, že by chtěl/a bydlet se mnou ve společné domácnosti,…………… (další důvody).
III.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádám, aby soud vydal toto rozhodnutí:

Nezletilý/á ……………, nar. …………., se svěřuje do výchovy otce (matky). Matka (otec) je povinna (povinen) přispívat na výživu nezletilé/ho částkou ……… Kč měsíčně, splatnou k rukám otce (matky) vždy do 15. dne v měsíci předem, s účinností od právní moci rozsudku.

Tím se mění rozsudek Okresního soudu v ……… č. j. ……… ze dne ………….. .

………………………………………
podpis

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: RP do 4let věku dítěte, OSVČ vedlejší

16.10.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a synovi budou koncem prosince 3 roky. Nevzali mi jej do MŠ, čili jsem si rodičovskou prodloužila do 30.6.2019. Přitom pracuji z domu sama na sebe jako vedlejší činnost. Do zaměstnání se bohužel vracet nebudu - moje místo mezitím zaniklo a náleží mi odstupné. Mám ale za to, že zaměstnavatel mi drží místo do 3 let věku dítěte, tudíž ke konci prosince musím ukončit pracovní poměr - do 3 dnů bych se měla hlásit na ÚP, což budu muset udělat, ale předpokládám, že nemůžu být současně na rodičovské a ÚP. Neboť pokud mi ÚP nabídne místo, nemůžu z důvodu péče o dítě nastoupit. Dále mi nikdo nebyl schopný říct, jestli po dobu odstupného 3 měsíců mi už běží také nárok na podporu a nebo až poté? Nevím jak se nejlépe zachovat, abych se nedostala do rozporu se zákonem a přišla nějakou chybou o peníze...předpokládám, že svoji živnost budu muset ke konci roku také pozastavit, abych nespadla do OSVČ? Myslela jsem si totiž, že na ÚP se hlásím až po skončení rodičovské a zatím si mohu dále při rodičovské přivydělávat, ale to je asi omyl že? Děkuji za radu.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou lze čerpat u zaměstnavatele pouze do 3let věku dítěte. Poté musíte nastoupit buď zpět do práce, nebo požádat zaměstnavatele o neplacené volno /v tomto Vám však nemusí vyhovět/, nebo pracovní poměr ukončit.
Něco jiného je, pobírání rodičovského příspěvku, ten můžete čerpat až do 4let věku dítěte i když již nebudete čerpat rodičovskou dovolenou.
RD jste si tedy nemohla prosloužit do 30.6.2019, zřejmě jste si prodloužila výplatu RP do tohoto termínu. RD Vám skončí dnem třetích narozenin syna.
V případě, že pracovní poměr ukončíte z důvodu nadbytečnosti, máte nárok na odstupné. Na ÚP se budete hlásit v momentě, kdy budete mít zájem o zprostředkování zaměstnání a budete připravena do zaměstnání nastoupit. Nemusí to tedy být po ukončení pracovního poměru, když nemáte hlídání pro syna. Co se týká podpory v nezaměstnanosti, pokud byste se registrovala po ukončení RD, máte nárok na minimální podporu v nezaměstnanosti. Minimální podpora činí v roce 2018 první dva měsíce 4315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3164 Kč měsíčně. V případě, že Vám bude vyplaceno odstupné, odsouvá se výplata podpory v nezaměstnanosti o tolik měsíců, za kolik jste dostala odstupné.
Na ÚP se nemůžete registrovat, pokud budete OSVČ. Svou SVČ byste musela pozastavit. Po dobu, co budete pobírat rodičovský příspěvek, budete i nadále považována za OSVČ vedlejší, doporučuji tedy RP rozložit klidně až do 4let věku dítěte. Minimální výplata RP je 50Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Neoprávněně vyplacený RP

16.10.2018

Dobrý den , mám dotaz , na dceru do roku března 2019 mám pobírat rodičovský příspěvek, ale teď v srpnu se mi narodila další dcera . A já pobirala 2 měsíce rodicak na první. Myslela jsem si ze to to urady mezi sebou oznamuji ale to je ma chyba .Chci se zeptat jak se to bude řešit nebo budu to vracet zpětně? Děkuji.

Dobrý den,
správně uvádíte, že není možný souběh výplaty PPM a RP na předchozí dítě. To, že začnete pobírat PPM, jste povinna nahlásit na ÚP a RP na první dítě je zastaven. Nárok na výplatu RP na první dítě zaniká nástupem na mateřskou dovolenou, resp. počátkem výplaty peněžité pomoci v mateřství na druhé dítě. V případě, že nemáte nárok na PPM, zaniká nárok na RP předchozího dítěte dnem narození dalšího dítěte.
Pokud byl RP vyplácen neoprávněně, budete vyzvána ÚP k vrácení částky, která Vám byla neoprávněně vyplacená.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Souběh výplaty PPM a RP

16.10.2018

Dobrý den,
zaniká nárok na rodičovský příspěvek na první dítě ihned po narození druhého dítěte nebo až po vyčerpání PPM na druhé dítě (tedy až v době, kdy se začne čerpat rodičovský příspěvek na dítě druhé)?
Situace: již vyčerpaný příspěvek na první dítě (v červenci 2019 3,5 leté), porod druhého dítěte v červnu 2019 (nárok na PPM). Je reálné doplacení 40 tis. v případě navýšení RP?
Děkuji.

Dobrý den,
nárok na výplatu RP na první dítě zaniká nástupem na mateřskou dovolenou, resp. počátkem výplaty peněžité pomoci v mateřství na druhé dítě. To, že začnete pobírat PPM, jste povinna nahlásit na ÚP a RP na první dítě je zastaven.
Ohledně Vámi popisované situaci nevím, zda jste si nespletla rok a má tam být 2018. Pokud ano a druhé dítě se narodilo 6/2018 a máte nárok na PPM, pak zaleží na tom, kdy jste PPM začala pobírat – obvykle 6-8 týdnů před porodem. Je tedy možné, že jste PPM začala pobírat již v 4/2018, pak jste od té doby neměla nárok na výplatu RP na první dítě. Pokud tomu tak bylo, neoprávněně vyplacený RP budete muset vrátit.

Co se týká čerpání RP, který má být navýšen o 40000Kč na celkovou částku 260000Kč, tak ještě tato úprava nevyšla ve sbírce zákonů, tudíž ještě není schválená a nemohu Vám říct podrobnější informace. Uvažovalo se o tom, že o navýšení budou moci žádat i ti rodiče, kteří již mají RP vyčerpán, ale nejmladší dítě ještě nedosáhlo 4let. Kdo bude RP v tu dobu pobírat, zvýší se mu automaticky.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Těhotenství, zrušení prac. poměru ve zkušební době

16.10.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jaké jsou moje možnosti příjmu mateřské dovolené či nějakých jiných příspěvků v případě, že jsem v červnu tohoto roku úspěšně absolvovala studium na VŠ, dále jsem 14.9. nastoupila do zaměstanání-podpisem smlouvy na dobu neurčitou, zjistila jsem, ze jsem těhotná, nahlásila to zaměstnavateli v tří měsíční zkušební době. Načež mi zaměstnavatel oznámil, že si mě v práci nechce ponechat dál. Tří měsíční zkušební doba mi vyprší v půli prosince. Předpokládám, že pak se budu muset nahlásit na pracovním úřadě, aby za mě bylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. Ale netuším co dál.

Děkuji za případné rady.

Dobrý den.

Ukončit pracovní poměr ve zkušební době může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoli důvodu či bez udání důvodu. Pokud k ukončení pracovního poměru dojde, je třeba především vyřešit zdravotní pojištění. Máte možnost se po ukončení prac. poměru evidovat na úřadu práce (ÚP), za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát. Pokud jste však nebyla účastna důchodového pojištění v posledních 2 letech alespoň po dobu 12 měsíců (tedy zaměstnána či OSVČ), nevznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Budete však moci být v evidenci uchazečů o zaměstnání, takže Vám ÚP bude nápomocen s hledáním vhodného zaměstnání. Pokud byste nebyla zaměstnána/OSVČ ani by za Vás zdravotní pojištění neodváděl stát, musela byste si ho hradit sama jakožto osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Sociální pojištění se odvádí pouze v případě, že má osoba nějaký započitatelný příjem, toto pojištění tedy řešit nebudete muset.

Nepíšete, kdy máte očekávaný termín porodu a nástup na peněžitou pomoc v mateřství, nemohu tedy posoudit, zda budete mít nárok na PPM.
Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před očekávaným termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Vzhledem k tomu, že za náhradní dobu pojištění se považuje i studium na VŠ, které bylo úspěšně ukončeno, podmínku 1) splníte. Pokud však nebudete v době nástupu na PPM výdělečně činná, aby Vám nárok na PPM vznikl, musela byste se s nástupem vejít do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které zaniklo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Tzn. že pokud byste na PPM nastupovala nejpozději v poslední den ochranné lhůty, nárok na PPM by Vám vznikl. Pokud prac. poměr skončí např. po 90 dnech trvání prac. poměru, ochranná lhůta bude činit 90 dnů. Žádost o PPM Vám vydá Váš ošetřující lékař (gynekolog), poté se odevzdává bývalému zaměstnavateli, který ji předá na Okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Pokud se však s nástupem na PPM do ochranné lhůty nevejdete, nárok na PPM Vám nevznikne.

Pokud Vám nárok na PPM nevznikne, začnete rovnou od narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek (RP), o který se žádá na úřadu práce, odboru státní sociální podpory. Žádat o RP můžete až po narození dítěte, k žádosti budete muset předkládat rodný list dítěte. RP je dávka státní sociální podpory, celkem jde o částku 220 000 Kč (od 1.7.2019 nejspíše dojde ke zvýšení na 260 000 Kč), rozdělenou do měsíčních částek. Výši měsíční částky si můžete dle zákonných pravidel sama zvolit. Pokud nebudete mít nárok na PPM, budete si moci zvolit výši max. 7 600 Kč za měsíc. Případně pokud by měl teoreticky nárok na PPM otec dítěte, můžete si zvolit částku i vyšší dle jeho příjmu. Konkrétní informace Vám podají na ÚP.
Při pobírání PPM a RP za Vás bude zdravotní pojištění odvádět stát.
Při pobírání RP je možný libovolný přivýdělek, jeho výše není nijak omezena. Pouze u dětí mladších 2 let se hlídá docházka do předškolního zařízení, je možná max. 46 hodin v měsíci, aby byl nárok na RP v daném měsíci.

Zde přikládám odkaz na web MPSV ohledně dávek státní sociální podpory:
https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane

Související ustanovení:

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
c) příjemce rodičovského příspěvku;
d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění;
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)
...
k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,
...
(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství
§ 32 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má
a) pojištěnka, která porodila dítě; před porodem má v době nejdříve od počátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok na peněžitou pomoc v mateřství těhotná pojištěnka,
...
e) pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu podle odstavce 7, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.
...

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
...
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
Podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výše
(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220000 Kč, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 220000 Kč.
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.