Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Počet dotazů, které dnes ještě můžeme přijmout: 8

Téma: Zálohová daň z příjmu

21.06.2018

Dobrý den,
jsem na RD a současně mám u svého zaměstnavatele DPP s podepsaným prohlášením a výdělkem nad 10000 Kč/měs. Mimo to mám ještě vedlejší živnost, čili si budu podávat i daňové přiznání. Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, to chápu, ale chtěla bych se zeptat, jak je to se zálohovou daní při DPP (a případně DPČ, na kterou budu za chvíli přecházet). Mám nějakou možnost ji získat zpět?

Dobrý den,
jestliže je daň odváděna jako zálohová (nikoliv srážková), pak musíte po konci zdaňovacího období podat daňové přiznání ze všech svých příjmů a v tomto daňovém přiznání si odečtete započitatelnou položku na poplatníka (popřípadě jiné odečitatelné položky) a případný přeplatek na dani z příjmu budete žádat vrátit.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Výpočet dovolené

21.06.2018

Dobry den,

muzu se zeptat jak se pocita dovolena pri nastupu na nemocenskou ve vypovedni lhute tesne pred koncem pracovniho pomeru?
Vypoved jsem podala v prosinci 2017 a behem ledna 2018 otehotnela. 5.-9.2. jsem si brala dovolenou jeste se zbytky dovolene z predchoziho roku a dva dny jsou pocitane za unor. Na nemocenskou jsem odchazela 23.2. Ma zamestnavatel pravo kratit v tomto pripade dovolenou o ty dva dny?
Pokud mam nejake nesrovnalosti za rok 2017 v dovolene, dnu nahradniho volna za praci o st.svatku, ma zamestnavatel jeste moznost se do techto zaznamu podivat?
Dekuji

Dobrý den,
ke kompletnímu posouzení situace je uvedeno málo údajů, takže je možno podat pouze obecné informace. Podle mého názoru za rok 2018 vznikl nárok na dvě dvanáctiny roční výměry dovolené, protože pracovních dnů za leden a únor je 42 se státním svátkem 43. Nicméně neuvádíte, zda pracujete v klasickém pracovním týdnu či na směny a zda jste tedy splnila odpracované směny v dostatečném počtu. Domnívám se, že za pracovní neschopnost v únoru není možno dovolenou krátit. Zaměstnavatel se určitě dokáže podívat do svých záznamů o tom, zda-li jste správně čerpala pracovní volno v roce 2017 a pokud máte nějaké volno vyčerpáno nesprávně a nesprávně zaplaceno, tak může žádat nápravu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Návrat z RD do zaměstnání

21.06.2018

Dobrý den, prosím o radu. Dne 3.7.18 mám nastoupit do zaměstnání, ale do dnešní chvíle se mi nikdo neozval z právního oddělení firmy ( před 2 měsíci jsem poslala zadost o zkráceni prac.doby, informaci o návratu atd), měla jsem schůzku z regionálním manažerem a ten mi řekl, ze mi nedají zkráceny úvazek o který jsem zadala a ze se mnou spoji práv.oddeleni firmy a do té doby nic. Jak mám nyní postupovat na cely prac.pomer nastoupit nemohu ( deti 3 a 6 let). Mám přijít 3.7.do zaměstnání a pak jít na nemocenskou a po výpovědní době na prac.urad a hledat zaměstnání... Z čeho se mi bude vypočítávat nemocenská, podpora ... Je lepší 3.7. Nastoupit nebo jít rovnou na nemocenskou ... Moc Dekuji za informace.

Dobrý den,
dle Vašich uvedených informací je situace nyní taková, že zaměstnavatel nereaguje na Vaši snahu o zpřehlednění situace s Vaším pracovním poměrem. I kdyby do konce Vaší rodičovské dovolené k žádné změně nedošlo, je nutno vědět, že zkrátka Vaše pracovní smlouva platí a obě strany jsou povinny se chovat tak, aby naplnily všechny její dohodnuté podmínky. Vy musíte první pracovní den (směnu) po skončení Vaší rodičovské dovolené přijít do zaměstnání a zaměstnavatel Vás musí po skončení rodičovské dovolené začít ihned zaměstnávat v souladu s Vaší pracovní smlouvou, tedy dohodnutým druhem práce a v dohodnutém místě výkonu práce, tak jak máte uvedeno ve smlouvě. Teprve po nástupu do zaměstnání (třeba ten první den) má smysl oficiálně požádat o zkrácení pracovního úvazku.
Dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Za vážné provozní důvody nelze v žádném případě považovat to, že se zkrácení vašeho úvazku zaměstnavateli nehodí a poněkud by mu to zkomplikovalo život, např. by musel učinit nějaká opatření. Musí se skutečně jednat o provoz, který by nemohl fungovat, pokud by se vám zkrátil úvazek. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody musí být zaměstnavatel schopen prokázat a účinně obhájit, ovšem definitivní rozhodnutí může dát pouze soud. Z toho vyplývá bohužel to, že pokud bude zaměstnavatel trvat na tom, že Vám zkrácení úvazku neumožní, definitivně Vám pomůže až soud. Veďte pokud možno se zaměstnavatelem konverzaci písemně, podejte si žádost o zkrácení úvazku a požadujte písemnou odpověď. Svému zaměstnavateli sdělte, že znáte svá práva, a že jste ochotna si je bránit.
Pokud byste byla v pracovní neschopnosti, vypočítávala by se její výše z posledního doložitelného příjmu, byla by tedy počítána pravděpodobně ze stejného příjmu jako peněžitá pomoc v mateřství.
Nemohu Vám poradit, co máte udělat, jak se rozhodnout, to vždy bude jen na Vás, abyste zvolila pro sebe tu nejvhodnější cestu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Příslušnost soudu ve věci vymáhání výživného (mezinárodní prvek)

21.06.2018

Dobrý den, mám takový dotaz. Mám miminko se Slovákem, ale nežijeme spolu už od začátku ani nic podobného výživné na malou mi platí ale o tom kolik vydělá mi to přijde strašně málo. Je to osoba samostatně výdělečně činna. Ale v papírech má napsáno uplne minimum, tak se bojím že když by jsme to řešili soudně tak že ve skutečnosti nedostanu ani zdaleka to co mi dává teď. A ještě jsem se chtěla zeptat když on je že Slovenska a já z Čech kde by se to řešilo soudně na Svk nebo v Čechách? A platit na mě by musel také ? Děkuji

Dobrý den,
mezinárodní příslušnost (pravomoc) k řízení ve věcech vyživovacích povinností se posoudí dle nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností („nařízení o vyživovací povinnosti“): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1409302593149&uri=CELEX:02009R0004-20130701. Tímto nařízením není dotčeno použití mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika a které se týkají oblastí upravených nařízením o vyživovacích povinnostech. Tyto smlouvy se však uplatní pouze ve vztazích k nečlenským státům Evropské unie (jedná se zejména o dvoustranné smlouvy o právní pomoci uzavřené s nečlenskými státy Evropské unie či o Úmluvu o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Lugano, 30.10.2007) ve vztahu k Norsku, Švýcarsku či Islandu); ve vzájemných vztazích členských států Evropské unie má před mezinárodními smlouvami přednost nařízení o vyživovací povinnosti.
V České republice v řízení ve věcech vyživovacích povinností rozhodují v prvním stupni okresní soudy.
Místní příslušnost je upravena především v nařízení o vyživovací povinnosti, které se použije přednostně před českou právní úpravou. Podle čl. 3 nařízení o vyživovací povinnosti se navrhovatel (žalobce) může podle svého výběru obrátit na soud
a) v místě obvyklého pobytu odpůrce (žalovaného) nebo
b) v místě obvyklého pobytu oprávněného.

Protože za oprávněné je v tomto případě považováno vyživované dítě, je lepší volbou samozřejmě tuzemský soud dle místa jejího bydliště. Tím není vždy myšleno místo trvalého pobytu, ale místo skutečného bydliště. Podejte tedy případnou žalobu u soudu příslušného dle pobytu dítěte. Pokud byste chtěla žalovat také neplnění vyživovací povinnosti na Vás jako neprovdanou matku, řídí se místní příslušnost soudu dle Vašeho bydliště.

Otec dítěte má vyživovací povinnost nejen k dítěti, ale i k matce dítěte. Neprovdaná matka má dle občanského zákoníku právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce jejího dítěte. Zde nejde o výživné na to dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě.
V případě příspěvku na přiměřenou výživu matce zákon hovoří o lhůtě dvou let ode dne narození dítěte. Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte.
Je ovšem samozřejmé, že všechny vyživovací povinnosti jsou stanoveny vždy s ohledem k příjmu povinného (v tomto případě otce) a lze jej stanovit jen tak, aby povinnému zbyly dostatečné náklady na život. Je nutno brát v potaz, že otec musí plnit svou vyživovací povinnost k dítěte a přiměřeně k příjmu je tedy nutno upravit i vyživovací povinnost k matce. Neplnění této povinnosti je třeba žalovat v řízením odlišném od řízení o neplnění vyživovací povinnosti k dítěti.

Nelze odhadnout, jak by dopadlo stanovení výše výživného v situaci, kdy jako OSVČ falšuje doklady o skutečných příjmech. Často se stává, že soudu toto nestačí a stanovuje výživné s ohledem na možnosti výdělku vzhledem k oboru podnikání, obecným příjmům podobných činností v regionu a podobně. Každé řízení je individuální a každé rozhodování je zcela jiné.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Separace dítěte a matky

21.06.2018

Dobrý den, zajímá mne legislativa ohledně odpovědnosti za dítě. Jak překročíme práh nemocnice, všude říkají, že mají odpovědnost za dítě lékaři. A že prý pokud nebude po porodu personál na sále z důvodu kapacity, nemůže zůstat dítě na mém těle, že za něj mají odpovědnost. Jak to tedy právně s tou odpovědností je a jak ochránit, aby nebyl konflikt o dítě v případě, že personál bude muset jinam a já zůstanu třeba s dítkem sama, nebo s otcem a oni budou nepříjemní, že ho musí bud vzít, nebo dát do toho boxíku vedle lůžka. Já odmítám.
Děkuji.

Dobrý den.
Oba rodiče mají právo na kontakt s dítětem, je toto právo garantováno jak Listinou základních práv a svobod, tak Mezinárodní úmluvou o lidských právech a biomedicíně, kterou je Česká republika vázána. Rodiče mají toto právo už od narození dítěte. Od narození dítěte mají rodiče k dítěti rodičovskou odpovědnost, což je souhrn práv a povinností vůči dítěti. Rodičovská odpovědnost dle zák. 89/2012 sb., občanského zákoníku, zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Tedy o dítěti rozhodují a to i v oblasti zdravotní péče rodiče a to již od narození. Rodiče nesou odpovědnost za dítě, zdravotníci jsou odpovědní za kvalitu zdravotní péče nikoli za dítě. O dítěti rozhodují rodiče, dítě má právo být s rodiči, má právo na péči rodičů a rodiče mají právo na nerušený kontakt s dítětem a to už od jeho narození. Tato práva může omezit pouze soud a to pouze ku prospěchu dítěte. Sice je trochu specifická situace zdravotníka , který na jednu stranu nesmí porušovat práva rodiče na kontakt s dítětem, ale také musí dítěti i rodiči poskytnout péči neohrožující život a zdraví, ale i tak ve většině případů poskytnutí zdravotních služeb dítěti rozhodují rodiče, jelikož podle zákona o zdravotních službách může bez poskytnutí souhlasu zákonného zástupce, lékař provést nezbytné zákroky pro ochranu života a zamezení vážného poškození zdraví. Pokud je dítě v pořádku a kontakt dítěte s matkou a otcem dítě neohrožuje, pak nemá personál porodnice právo dítě rodičům odebrat. Ani vnitřní předpisy nemocnice,toto nemohou zdravotníkům dovolovat, jelikož vnitřní předpisy nemocnice nemohou být v rozporu se zákony ani s Ústavou či Listinou základních práv a svobod.
Doporučuji požadavek na nepřetržitý kontakt s novorozencem zařadit do porodního plánu a tento požadavek na poporodní kontakt s dítětem v porodním plánu pečlivě popsat a porodní plán pak opatřit svým úředně ověřeným podpisem. Tak bude personálu porodnice předem dostatečně dáno najevo jaká jsou vaše přání požadavky ohledně porodu a tyto požadavky bude personál v případě ,že nenastanou u porodu závažnější komplikace,povinen i respektovat, jelikož jde o dříve vyslovená přání. Další možností je navrhnout, že podepíšete negativní revers. V něm uvedete, že souhlasíte s umístěním dítěte do vyhřívaného lůžka nebo dětské postýlky, pouze v případě, že dítě bude po porodu v ohrožení života.
Vhodné je také si sebou vzít k porodu osobu blízkou. Tato osoba vás bude podporovat a pomůže vám prosadit Vaše přání.
Pokud po porodu budete Vy i Vaše dítě v pořádku, sdělte lékařům, že si nepřejete separaci dítěte a dítě si například z postýlky vezměte. Zdravotníci nemohou vzít rodičům novorozeně násilím. Vystavili by se tím nebezpečí žaloby na ochranu osobnostních práv, kterou byste mohla podat. A v krajním případě byste mohla na zdravotníky podat i trestní oznámení.
S pozdravem.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Odjezd s dítětem ze zahraničí do ČR bez souhlasu druhého rodiče

21.06.2018

Dobrý den mám dotaz. Ziji v anglii s pritelem a nasi 16mesicni dcerou nejsme manzele. A s pritelem spolu uz asi nechceme byt a ja se chci s dcerou vratit do cech mame tam obe trvaly pobyt a obe ceske obcanstvi ale pritel mi kvuli male vyhrozuje ze mi ji neda ze sni nesmim odjet a drzi me tu kvuli ni rodinu mame v cechah a tady jsme sami. Ma otazka zni muzu se sni vratit do cech a nebudu mit nejake problemy ze strany pritele ? Drzi me tu vuci me vuli. On tu jen pracuje ale trvaly pobyt ma taky v cechach a ceske obcanstvi. Dcera se narodila v anglii ale ma ceske obcanstvi a trvaly pobyt v cesku dekuji moc

Dobrý den.

Předpokládám,že dcera má otce zapsaného v rodném listě.
Vy do ČR z Velké Británie samozřejmě vycestovat můžete,ale pokud byste chtěla vycestovat s Vaší nezletilou dcerou a zůstat s ní natrvalo v ČR,potřebujete souhlas otce, který jak z dotazu vyplývá,žije a hodlá dále žít ve velké Británii.
U nezletilých dětí se totiž posuzuje "obvyklé bydliště".
Obvyklým bydlištěm dítěte nemusí být místo trvalého bydliště ani stát, jehož je dítě státním občanem, nemusí to být ani stát jehož občany jsou matka nebo otec dítěte.. Jedná se o místo, na němž se rodiče naposledy dohodli, že tam bude dítě žít, místo, kde se dítě fakticky zdržuje po určitou delší dobu, kde chodí do školy či školky, má zde lékaře, má vytvořené zázemí. Vaše dcera se narodila ve Velké Británii,žije zde po celý svůj život-obvyklým bydlištěm Vaší dcery je v tuto chvíli Velká Británie. Pokud dceru odvezete bez souhlasu jejího otce,nebo dokonce proti jeho vůli z místa jejího současného obvyklého bydliště, mohla byste se tím dopustit mezinárodního únosu dítěte(to že jste matka nehraje roli, dítě má dva rodiče,oba rodiče mají k dítěti stejná práva a povinnosti). Pokud odvezete dítě z místa jeho obvyklého bydliště, proti vůli druhého rodiče,mohla byste mít problémy a ne malé. Uvědomte si,že přátelské vazby a zázemí v ČR máte Vy nikoli Vaše dcera- ta žije od svého narození ve Velké Británii.Nadto v tuto chvíli ani nemáte dceru svěřenou do péče,pečujete o ni s otcem oba a dcerka má právo na péči obou rodičů. Takže svůj neuvážený krok byste neobhájila ani zájmem dítěte, nadto byste tím zásadně zkomplikovala kontakt dítěte s otcem,který by zůstal ve Velké Británii. Nemůžete odjet s dítětem,ze státu,kde dítě žije, bez souhlasu druhého rodiče. Pokud byste tak učinila a otec by se následně bránil,mohlo by vše časem skončit i odebráním dcery z Vaší péče a její navrácení do Velké Británie k otci. Jen pro úplnost dodám,že Česká republika je členským státem Evropské unie a zároveň signatářem haagské Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí,, která upravuje možnosti navracení protiprávně přemístěných či zadržených dětí do místa jejich obvyklého bydliště.
Takže pokud byste Vekou Británii opustila s dcerou bez souhlasu jejího otce nebo bez souhlasu (britského) soudu,tak by v případě ,že by se otec bránil,musely české úřady spolupracovat na nápravě vzniklé situace s britskými úřady.
Doporučuji Vám se s otcem dohodnout.

Další informace můžete nalézt zde:
www.umpod.cz

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

21.06.2018

Dobrý den, obracím se na vás s dotazem, který mi 3 různé pracovnice OSSZ nebyly schopny zodpovědět. Jsem praktická lékařka , tč řeším nástup do zaměstnání - a to formou spojení několika (konkretně 0,4 , 0, 4 a 0,2 ) úvazku do celého týdne mezi 3 různé zaměstnavatele. Vše pracovní smlouvou (+ navíc jedna dohoda o provedení práce - zajištění pohotovostní služby pro nemocnici ) . Zajímá mě, zda následně pro výpočet tzv. mateřské je použit součet všech hrubých mezd z mých všech uvazků. Děkuji, s pozdravem

Vážená paní,

souběh pojištění z více zaměstnání je řešen v § 8 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání. V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Vyměřovací základy se z jednotlivých pojištění sečtou. Je-li nárok na tutéž dávku, náleží dávka podle § 14 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění ze všech pojištění jen jednou.
Základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. Tyto podmínky je třeba splnit v každém jednotlivém zaměstnání zvlášť. U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). Je třeba podat žádost o peněžitou pomoc v mateřství u všech tří zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé zašlou správě sociálního zabezpečení podklady, na základě kterých Vám bude vypočtena jedna dávka. Z dohody o provedení práce, kde patrně výdělek nepřesáhl 10 000 Kč měsíčně, vám peněžitá pomoc v mateřství nenáleží.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Návrat do zaměstnání - skončení pracovního poměru

20.06.2018

Dobrý den, v polovině srpna bych se měla po rodičovské dovolené (6 let doma s dětmi) vrátit zpět do práce. Na osobní schůzce se mě majitel snažil dotlačit k dohodě (místo pro mě nemá, práce není tolik), když jsem ale trvala na návratu do práce souhlasil, že to tedy cituji: "se mnou zkusí". Přislíbil i zkrácení úvazku na 6 hodin denně.
Po pár hodinách jsem se však sešla s jeho pravou rukou, ta mi do očí bez obalu řekla, že práce pro mě není, že ze 4 asistentských pozic mají jen dvě, že se firma zmenšila (to je skutečně pravda), že pro mě nemá ani stůl kam by mě posadila. Když, ale na nástupu do práce trvám, místo mi tedy udělá, ale nezaručí mi na jak dlouho a určitě mi dost výrazně sníží plat, když žádám o zkrácený úvazek. Pochopila jsem z toho, že mě sice vezme zpět, ale během chvíle se se mnou stejně rozloučí a do takové atmosféry se mi nastupovat nechce.
Prosím o radu, výpověď pro nadbytečnost mi nebudou chtít napsat, budou mě tlačit k dohodě, na co si dát pozor, aby bylo v dohodě výslovně napsáno? Mám nárok na 3 měsíční platy, mohu žádat více? Odstupné se daní? Mohou mě přijmout a například do čtrnácti dnů mi dát výpověď, že jsme to tedy zkusili, ale práce že není dost? Odstupné bych poté dostala z původního platu nebo z již zkráceného úvazku?

Velice děkuji za odpověď

Dobrý den,
po skončení rodičovské dovolené je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s Vámi jinak.
Dohoda o skončení pracovního poměru vyjadřuje vůli obou stran (zaměstnavatele a zaměstnance) pracovní poměr ukončit, k uzavření dohody Vás zaměstnavatel nemůže nutit.
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce (zák. č.262/2006 Sb., v platném znění). Pokud se, jak uvádíte, firma zmenšila, pak by připadal v úvahu výpovědní důvod uvedený v písm. a) – zrušení části zaměstnavatele, nebo c) nadbytečnost z důvodu organizačních změn.
Byla-li dána výpověď z takového důvodu, náleží zaměstnanci odstupné – to činí v případě zaměstnání, které trvalo více než 2 roky minimálně trojnásobek průměrného výdělku; odstupné tedy může být i vyšší. Odstupné je daněno.
Pokud uzavřete dohodu o skončení pracovního poměru z některého z důvodu, se kterým je spojen nárok na odstupné, tuto skutečnost rozhodně uveďte do dohody.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.