Aperio

Práce z domova

12.07.2016 | #práce a rodina

Práce z domova

Vystudovala jsem ČVUT a pracovala jsem jako IT specialistka. Po skončení rodičovské dovolené jsem se vrátila do svého zaměstnání. Díky rodinnému zázemí jsem mohla pracovat na plný úvazek. Moje maminka vyzvedávala syna pravidelně každou středu, abych mohla být v práci déle. V zimě však na chodníku uklouzla a zlomila si nohu. Potřebovala jsem vyřešit středy. Nejdříve jsem požádala zaměstnavatele, jestli bych nemohla práci dodělat večer „doma“. Zaměstnavatel výjimečně souhlasil. Mamince se však noha špatně hojila. Musela jet do lázní. Léčení trvalo tři měsíce. Má středeční práce z domova se stala pravidlem a zaměstnavatel i kolegové si zvykli. Práci z domova jsem využívala, i když byl syn nemocný. V naší firmě postupně začalo více kolegů pracovat z domova.

Než šel syn do školy, naše rodina se přestěhovala na venkov. Pro mě to znamenalo dát výpověď. Zaměstnavatel mi navrhl pokračování ve spolupráci – práci pouze z domova. Dohodli jsme se, že spolupráci nejdříve vyzkoušíme tři měsíce a pak ji vyhodnotíme a v případě nespokojenosti jedné ze stran ukončíme. Podařilo se nám spolupráci velmi dobře nastavit, takže úspěšně pokračuje, do zaměstnání dojíždím jednou měsíčně. Jsem tzv. domácký zaměstnanec.

(Martina 42 let, jedno dítě)

Práce z domova

Za práci z domova se považuje práce konaná mimo pracoviště zaměstnavatele v bydlišti rodiče na základě dohodnutých podmínek mezi rodičem a zaměstnavatelem. Výhodou práce z domova je, že je možné pracovat zcela soustředěně a efektivně podle vlastního pracovního rozvrhu. Je vhodná při péči o malé, nemocné a postižené děti.

Pracovní podmínky

Pracovní podmínky tzv. domáckých zaměstnanců se řídí ustanoveními zákoníku práce s následujícími odchylkami:

1)  Pracovní dobu si zaměstnanci rozvrhují sami.

2) Na tyto zaměstnance se nevztahují ustanovení o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby, o prostojích a o přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

3) Při důležitých osobních překážkách v práci jim nenáleží od zaměstnavatele náhrada mzdy s výjimkou případů – svatba, úmrtí, přestěhování.

4) Zaměstnavatel je povinen stanovit rozvržení pracovní doby do směn pro případ dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, a to z důvodu případné platby náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

5) Nenáleží jim mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Ostatní pracovní podmínky mají domáčtí zaměstnanci stejné jako zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele (např. nárok na dovolenou, školení apod.).

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou navrhnout druhé straně vykonávat práci z domova. Práce z domova je možná jen na základě dohody rodiče a zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí k práci z domova zaměstnance nutit. Práci z domova lze vykonávat i po kratší pracovní dobu.

Vnitřní předpis a dohoda o práci z domova

Zaměstnavatelé, kteří umožňují práci z domova např. jednou týdně, stanovují její podmínky zpravidla ve vnitřních předpisech nebo uzavírají dohody o práci z domova. Obsahem těchto dokumentů je určení pravidel spojených s prací z domova. Práci se týkají především:

  • evidence pracovní doby,
  • kontroly a vyhodnocování práce,
  • komunikace,
  • využívání technického vybavení či jiných pracovních nástrojů,
  • náhrady nákladů spojených s výkonem práce.

Náklady zaměstnance při práci z domova

Při práci z domova, což je charakteristické, zaměstnanec často používá svoje pomůcky (nejčastěji software, hardware, nejrůznější nástroje a nářadí) Zaměstnanci vznikají I další náklady (energie, telekomunikační poplatky apod.) Ve všech případech platí zásada, že tyto náklady je povinnen hradit zaměstnavatel.

Ošetřovné

Domáčtí zaměstnanci jsou podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují. Nemají nárok na ošetřovné.

Informace

www.pracenadalku.cz

Právní předpisy

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců

Doporučení

Než se rozhodnete jednat se svým zaměstnavatelem o práci z domova, je třeba zvážit, zda druh práce, který máte sjednán v pracovní smlouvě, je pro práci z domova vhodný. Měla by to být práce převážně samostatná, která není závislá na častém osobním jednání se spolupracovníky. Nespornou výhodou práce z domova je úspora času při dojíždění na pracoviště. Nevýhodou pak může být, že vlastně „v práci“ je osoba pracující z domova skoro pořád. Je třeba si rozdělit čas na pracovní a mimopracovní. Důležitý je kontakt se zaměstnavatelem. Je vhodné si sjednat pravidelné schůzky se svým vedoucím zaměstnancem a účastnit se pravidelných porad týmu. Není-li práce zcela nezávislá, je možné se pokusit dohodnout se zaměstnavatelem na kombinované práci, například dva dny z domova a ostatní dny na pracovišti nebo ad hoc v případě nemoci dětí.

Rychlé odkazy

Podpořte NOVÝ PRŮVODCE PORODNICEMI

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

APERIO KURZY

KURZY - BUDOUCÍ RODIČE

NA SPOLEČNÉ VLNĚ Víte, jaké je to být s dětmi sama?
Máte chuť pomáhat lidem ve stejné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a propojíme s mentees.


Staňte se mentorkou

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.