Aperio

Návrat do zaměstnání a žádost o kratší úvazek

12.07.2016 | #práce a rodina

Návrat do zaměstnání a žádost o kratší úvazek

Před nástupem na mateřskou dovolenou jsem pracovala jako bankovní úřednice. Po skončení rodičovské dovolené jsem se chtěla vrátit do svého zaměstnání, protože jsem měla velmi zajímavou práci. Vzhledem k tomu, že jsem pečovala o dvě děti ve věku tři a pět let, žádala jsem zaměstnavatele o poloviční úvazek. Nejdříve jsem jednala se svým šéfem. Nechtěl částečný úvazek povolit. Říkal, že je na oddělení mnoho práce a že si nemůže dovolit mít v oddělení zaměstnance jen na dopoledne. Pak jsem se obrátila na personální oddělení, kde potvrdili, že u zaměstnavatele pracuje více zaměstnankyň s malými dětmi na částečný úvazek a že s těmito zaměstnankyněmi jsou vesměs dobré zkušenosti. Doporučili mému vedoucímu, aby to zkusil a že v případě potřeby mohou dočasně zapojit jiné dvě zaměstnankyně z jiného oddělení. Po dlouhých debatách jsme se dohodli na kratším úvazku, a to šest hodin denně. V práci jsem se snažila pracovat co nejlépe, aby šéf byl spokojen. Vedoucí nakonec zhodnotil kratší úvazek pozitivně a moji práci jako výbornou a přínosnou pro oddělení. Jsem ráda, že mám tak vstřícného zaměstnavatele.

(Štěpánka 35 let, dvě děti)

Kratší pracovní doba (částečný úvazek)

• Délka pracovní doby při kratší pracovní době je kratší než 40 hodin týdně.

• Kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

• Na kratší pracovní dobu mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti.

• Kratší pracovní doba může být rozvržena buď na všechny pracovní dny, nebo jen na některé pracovní dny (tzv. stlačený pracovní týden).

• Rodiči, který pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době.

• Za práci přesčas se považuje práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu – 40 hodin. Rodičům pracujícím na kratší pracovní dobu nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale může se na ní s rodičem dohodnout.

• Délka dovolené náleží v rozsahu 4 týdnů (popř. více), její čerpání je uzpůsobeno rozvržení kratší pracovní doby.

Žádost o kratší pracovní dobu

Má-li rodič zájem o kratší pracovní dobu, je třeba o ni rozhodně požádat a zároveň nepředpokládat, že zaměstnavatel na kratší pracovní dobu nepřistoupí. Není vhodné spoléhat na ústní dohodu. Obsahem písemné žádosti o kratší pracovní dobu musí být určení této kratší pracovní doby, popř. její časové omezení (např. do 31. 12. 2020). Zaměstnavatel by měl na písemnou žádost odpovědět písemně. Pokud dojde mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k dohodě, je vhodné ji uzavřít písemně.

Vzor

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.

Příklad: „Z důvodu péče o dítě ve věku jednoho roku žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 30 hodin týdně s tím, že by každý den pracovní doba končila namísto v 16.30 ve 14.00 hodin. O kratší pracovní dobu žádám do 31. 12. 2020.“

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Obsahem žádosti o kratší pracovní dobu by mělo být určení kratší pracovní doby.

Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně.

Jestliže zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je možné se obrátit se žalobou k soudu nebo podat stížnost na oblastní inspektorát práce. Další možností řešení sporu je pomocí mediace.

Jiná úprava pracovní doby

• O jinou úpravu pracovní doby se jedná v případě individuálního rozvržení pracovní doby, které je odlišné od obecného rozvržení pracovní doby. V úvahu přicházejí zejména tyto úpravy:

– přiměřené posunutí začátku nebo konce pracovní doby (např. z důvodu otevírací doby předškolních zařízení);

– ujednání, na jehož základě bude rodič v jednotlivých dnech týdne pracovat různý počet hodin (např. z důvodu doprovodu dítěte na zájmovou činnost apod.);

– rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních dní v týdnu.

• Příklady rozvržení pracovní doby:

– pracovní týden 4 dny (po 10 hodinách);

– pracovní týden 3 a půl dne (3 dny po 12 hodinách a 4. den 4 hodiny).

• Na jinou úpravu pracovní doby mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti. Obsahem žádosti o jiné úpravě pracovní doby musí být navržení úpravy pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.

Žádost o jinou vhodnou úpravu pracovní doby

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Rodič by měl v žádosti o kratší pracovní dobu určit úpravu pracovní doby.

Vzor

Z důvodu péče o dítě ve věku 5 let a z důvodů provozu 7–17 h mateřské školy, kterou dítě navštěvuje, žádám tímto o úpravu pracovní doby s tím, že pracovní doba bude začínat v 7.30 hodin namísto v 8.30 hodin a končit v 16.00 hodin namísto v 17.00 hodin.

Informace

www.mpsv.cz, www.suip.cz

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doporučení

Nebojte se zažádat o kratší pracovní dobu a vyjednávat. Mnoho rodičů to předem vzdá a to je škoda. Navrhněte zaměstnavateli, že si to na nějakou dobu, např. tři měsíce, vyzkoušíte. Můžete tak zaměstnavatele přesvědčit, že i rodič pracující po kratší pracovní dobu je pro zaměstnavatele přínosný.

Rychlé odkazy

Podpořte NOVÝ PRŮVODCE PORODNICEMI

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

APERIO KURZY

KURZY - BUDOUCÍ RODIČE

NA SPOLEČNÉ VLNĚ Víte, jaké je to být s dětmi sama?
Máte chuť pomáhat lidem ve stejné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a propojíme s mentees.


Staňte se mentorkou

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.