Aperio

Práva otců v souvislosti s péčí o dítě

Mojí manželce nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Provozuje malé kadeřnictví, je živnostnice a neplatila si dobrovolné nemocenské pojištění. Dohodli jsme se, že po narození dcery nastoupím na rodičovskou dovolenou a požádám o peněžitou pomoc v mateřství. O syna se budu starat já a moje manželka bude pokračovat v podnikání, protože nechce přijít o klienty. Požádal jsem zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou a na správě sociálního zabezpečení o peněžitou pomoc v mateřství.

(Radek 35 let, jeden syn)

Otec dítěte a peněžitá pomoc v mateřství

  • Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě.
  • Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj. 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM a být účasten na pojištění v době nástupu na PPM.
  • Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí.
  • PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů s tím, že se mu do těchto 22 týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka, kromě prvních 6 týdnů po porodu.
  • Dohoda však musí být uzavřena na dobu nejméně 7 kalendářních dní po sobě jdoucích. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od kterého bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. správou sociálního zabezpečení).
  • Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na webu http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/07E3C911-3951-40CB-B347-FA31108C7C43/0/8962410II2015.pdf.

 

Vzor dohody o předání dítěte do péče:

Podepsaná Jaroslava Dvořáková, bytem …………………….., předává na základě dohody se svým manželem své dítě Vojtěcha Dvořáka, narozeného dne 16. 8. 2016, do péče svého manžela Radka Dvořáka ode dne …….. Manžel, Radek Dvořák, potvrzuje svým podpisem tuto dohodu.

V Praze dne ……………….                                          podpis: Radek Dvořák

podpis: Jaroslava Dvořáková

 

Stejná práva otců a matek

Otec dítěte má právo na stejné dávky a stejné pracovní podmínky v souvislosti s péčí o dítě jako matka kromě výjimek spojených s těhotenstvím. Na otce se nevztahují ustanovení, která chrání matku v těhotenství, po dobu devíti měsíců po porodu a v období kojení. Otec dítěte má nárok kromě peněžité pomoci v mateřství i čerpat rodičovský příspěvek za stejných podmínek jako matka. Platí, že se může s matkou kdykoli vystřídat, ale rodičovský příspěvek může čerpat jen jeden z nich. (Podrobnosti o rodičovském příspěvku najdete v kapitole 6.) Otci rovněž může vzniknout v případě nemoci dítěte nárok na ošetřovné za stejných podmínek jako matce (podrobněji v kapitole 12).

 

Rodičovská dovolená

Otec dítěte má právo čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte do dosažení 3 let věku dítěte. V tomto rozsahu se mu poskytuje na základě žádosti. Stejně jako u matky v době čerpání rodičovské dovolené je otec v tzv. ochranné době a je proto chráněn před výpovědí. (Podrobnosti o čerpání rodičovské dovolené najdete v kapitole 6.

Další příběhy, informace a rady najdete v naší APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony
Nebo konzultujte svůj konkrétní případ v naší APERIO poradně pro rodiče :)

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

Oblíbené

Řešíte mateřskou, návrat do práce, podnikání nebo rozvod?
Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017

legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.