Aperio

Jak funguje odborné poradenství v Norsku

30.10.2015 |

V říjnu 2015 jsme, díky podpoře z norských fondů, měly příležitost navštívit naše partnerské organizace v Norsku a další norské neziskové poradenské organizace. Cílem několikadenní stáže bylo načerpat co nejvíce informací a zkušeností z různých oblastí činnosti partnerů. A tyto poznatky následně zapracovat do pilotního provozu našich poradenských služeb – konkrétně do nedávno spuštěné telefonní linky pro rodiče a do osobního poradenství.

Jak se pracuje v JURK

JURK je norská nezisková organizace zaměřená na právní poradenství ženám, s cílem zlepšovat právní postavení a statut žen ve společnosti. JURK je zkratka pro Juridisk Rådgivning For Kvinner, což v překladu znamená „Právní pomoc ženám“. Od roku 1974 poskytl JURK právní pomoc více než padesáti tisícům žen.

Studentky práv v kanceláři organizace JURK JURK je řízen a spravován studentkami právnické fakulty Osloské univerzity. Studentky práv poskytují bezplatné písemné právní poradenství ženám, pro které je právní pomoc obtížně dostupná. V některých případech návazně klientkám pomáhají s řešením situace telefonickým poradenstvím a doprovázením na jednání (například na jednání se zaměstnavatelem), výjimečně je zastupují v soudních sporech. V případě potřeby klientkám rovněž pomáhají například se psaním stížností k ombudsmanovi pro (ne)rovné zacházení a podobně.

JURK má mnohaleté zkušenosti s tématem diskriminace a obranou proti diskriminaci. Většina případů diskriminace, které JURK řeší, se týká diskriminace na trhu práce - např. v souvislosti s těhotenstvím, odlišnými podmínkami pro ženy a muže na pracovišti apod.

Na návštevě v JURK JURK pomáhá ženám v těchto oblastech – rodinné právo, práva dětí, dědická práva, nemanželská soužití, majetková práva (spoluvlastnictví), pracovní právo, sociální otázky a zabezpečení, (domácí) násilí na ženách, zneužívání a týrání žen, ekonomické násilí, bydlení a nájemní smlouvy, imigrační zákony, mezinárodní občanská práva, dluhy a peněžní pohledávky, ženy ve vězení.

JURK opakovaně ve svých průzkumech zjišťuje, že ženy mají nedostatečné povědomí o svých právech, mnohé klientky také např. neumějí rozeznat diskriminaci. Organizace rovněž pomáhá klientkám s psaním podnětů a stížností k ombudsmanovi proti diskriminaci a dalším zainteresovaným organizacím a institucím.

Diskuse a sdílení zkušeností - JURKK uvedeným tématům JURK vydává informační, osvětové i odborné publikace.

JURK také poskytuje komentáře k legislativním návrhům (nedávno např. komentář k návrhu otcovských a mateřských kvót pro rodičovské příspěvky).

JURK rovněž působí v oblasti rozvojové pomoci (Tanzanie, Guatemala) a aktivně spolupracuje s OSN.

Jak se pracuje ve Voksne for Barn

VfB (Voksne for Barn – v překladu „Rodiče pro děti“) je norská nezisková organizace, která funguje od r. 1960. Původně byla zaměřena výhradně na podporu duševního zdraví u dětí a dospívajících. Později začala poskytovat mj. i služby rodičům, např. kurzy v oblasti rodičovství (příprava na rodičovství, Smart parents aj.).

VfB má kolem 3000 členek a členů, 15 místních jednotek a zhruba 300 dobrovolnických místních ombudsmanů pro duševní zdraví dětí. Hlavní kancelář se nachází v Oslu, kde je v současnosti zaměstnáno 35 lidí. Organizace pracuje přímo s dětmi a zastupuje jejich zájmy. Dále poskytuje služby pro rodiče a pro odbornice a odborníky, kteří s dětmi pracují. Spolupracuje rovněž se školami.

VfB se věnuje programům podpory duševního zdraví na školách. Dále je aktivní v podpoře dětí, které mají rodiče s duševním onemocněním nebo rodiče, kteří řeší problémy s návykovými látkami. VfB také pomáhá dětem (a jejich rodičům), které mají zkušenost s náborem a členstvím v některé z násilnických skupin (neonacisté, džihádisté atp.) a chtějí se vymanit z jejich vlivu. Podílí se také na službách pro děti, které potřebují výraznější podporu nebo léčení.

VfB poskytuje poradenství telefonické (od r. 1993 help line pro rodiče) i písemné, plus další servis rodičům v rámci vzdělávání.

Voksne fo Barn - ukázka vzdělávacího programuNa návštevě ve VfB - společné foto

Již od 70. let 20. století se VfB věnuje vzdělávání odbornic a odborníků pracujících s dětmi. Zpočátku se zaměřovali na problematiku zneužívání a zanedbávání dětí, dnes nabízejí spoustu typů intervenčních programů pro práci s dětmi. Věnují se také vzdělávání odborné veřejnosti pracující s rodiči, například s duševně nemocnými rodiči.

VfB je aktivní v prosazování změn v legislativě. Podíleli se například na tvorbě zákona za práva dětí, které žijí v rodinách, kde se vyskytují duševní onemocnění nebo problémy s návykovými látkami. Každoročně rovněž zveřejňují zprávu na konkrétní téma související s duševním zdravím dětí - v roce 2015 na téma "duševní zdraví dospívajících", v roce 2014 „děti žijící v chudobě“.

Kancelář norské ombudsmanky pro rovné příležitosti

Tým měl možnost se setkat se zástupci kanceláře norské ombudsmanky pro rovné příležitosti a dozvědět se více informací zejména k rovnému postavení rodičů/žen na trhu práce a diskriminaci na trhu práce související s rodičovstvím a mateřstvím. Nejčastěji řešené případy se týkají diskriminace žen v těhotenství. Kancelář ombudsmanky obdrží zhruba třista podnětů v této oblasti ročně.

Návštěva v kanceláři ombudsmanky pro rovnost a nediskriminaci - foto 1Návštěva v kanceláři ombudsmanky pro rovnost a nediskriminaci - foto 2

JUSS BUSS

Navštívily také další poradenskou organizaci JUSS-BUSS, která se zaměřuje na právní poradenství těm, kterým hrozí sociální vyloučení a kteří jsou v nouzi. JUSS-BUSS je organizace vedená studenty/kami fungující od 70.let minulého století. Zaměřují se na osobní právní poradenství, a to v různých odděleních, např. pro migranty. Pro poradenské služby poskytované naším spolkem jsme se inspirovali ve velmi efektivním systému práce se studenty/kami na dobrovolnické bázi.

Setkání s organizací JUSS BUSSNávštěva v JUSS BUSS - společné foto

Co jsme zapracovali do našich služeb

V září 2015 jsme spustili pilotní provoz telefonické poradenské linky pro rodiče a osobního poradenství. Osobní poradenství poskytují zkušené poradkyně, které s organizací dlouhodobě spolupracují v rámci sociálně-právní webové poradny pro rodiče. Odborné poradenství na telefonické lince poskytují studentky vyšších ročníků práv a psychologie pod odborným mentorským dozorem poradkyň.

Obě partnerské organizace, JURK a Voksne for Barn, jsou pro naši organizaci příklady pro práci s dobrovolníky a dobrovolnicemi v obdobných službách. Čerpáme od nich zkušenosti při pilotáži našich vlastních služeb a v naší další činnosti zaměřené na rodiče.

Tato spolupráce a sdílení bylo podpořeno projektem Studijní cesta do Norska – podpora poradenství.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.