Aperio

Jak funguje odborné poradenství v Norsku

30.10.2015 |

V říjnu 2015 jsme, díky podpoře z norských fondů, měly příležitost navštívit naše partnerské organizace v Norsku a další norské neziskové poradenské organizace. Cílem několikadenní stáže bylo načerpat co nejvíce informací a zkušeností z různých oblastí činnosti partnerů. A tyto poznatky následně zapracovat do pilotního provozu našich poradenských služeb – konkrétně do nedávno spuštěné telefonní linky pro rodiče a do osobního poradenství.

Jak se pracuje v JURK

JURK je norská nezisková organizace zaměřená na právní poradenství ženám, s cílem zlepšovat právní postavení a statut žen ve společnosti. JURK je zkratka pro Juridisk Rådgivning For Kvinner, což v překladu znamená „Právní pomoc ženám“. Od roku 1974 poskytl JURK právní pomoc více než padesáti tisícům žen.

Studentky práv v kanceláři organizace JURK JURK je řízen a spravován studentkami právnické fakulty Osloské univerzity. Studentky práv poskytují bezplatné písemné právní poradenství ženám, pro které je právní pomoc obtížně dostupná. V některých případech návazně klientkám pomáhají s řešením situace telefonickým poradenstvím a doprovázením na jednání (například na jednání se zaměstnavatelem), výjimečně je zastupují v soudních sporech. V případě potřeby klientkám rovněž pomáhají například se psaním stížností k ombudsmanovi pro (ne)rovné zacházení a podobně.

JURK má mnohaleté zkušenosti s tématem diskriminace a obranou proti diskriminaci. Většina případů diskriminace, které JURK řeší, se týká diskriminace na trhu práce - např. v souvislosti s těhotenstvím, odlišnými podmínkami pro ženy a muže na pracovišti apod.

Na návštevě v JURK JURK pomáhá ženám v těchto oblastech – rodinné právo, práva dětí, dědická práva, nemanželská soužití, majetková práva (spoluvlastnictví), pracovní právo, sociální otázky a zabezpečení, (domácí) násilí na ženách, zneužívání a týrání žen, ekonomické násilí, bydlení a nájemní smlouvy, imigrační zákony, mezinárodní občanská práva, dluhy a peněžní pohledávky, ženy ve vězení.

JURK opakovaně ve svých průzkumech zjišťuje, že ženy mají nedostatečné povědomí o svých právech, mnohé klientky také např. neumějí rozeznat diskriminaci. Organizace rovněž pomáhá klientkám s psaním podnětů a stížností k ombudsmanovi proti diskriminaci a dalším zainteresovaným organizacím a institucím.

Diskuse a sdílení zkušeností - JURKK uvedeným tématům JURK vydává informační, osvětové i odborné publikace.

JURK také poskytuje komentáře k legislativním návrhům (nedávno např. komentář k návrhu otcovských a mateřských kvót pro rodičovské příspěvky).

JURK rovněž působí v oblasti rozvojové pomoci (Tanzanie, Guatemala) a aktivně spolupracuje s OSN.

Jak se pracuje ve Voksne for Barn

VfB (Voksne for Barn – v překladu „Rodiče pro děti“) je norská nezisková organizace, která funguje od r. 1960. Původně byla zaměřena výhradně na podporu duševního zdraví u dětí a dospívajících. Později začala poskytovat mj. i služby rodičům, např. kurzy v oblasti rodičovství (příprava na rodičovství, Smart parents aj.).

VfB má kolem 3000 členek a členů, 15 místních jednotek a zhruba 300 dobrovolnických místních ombudsmanů pro duševní zdraví dětí. Hlavní kancelář se nachází v Oslu, kde je v současnosti zaměstnáno 35 lidí. Organizace pracuje přímo s dětmi a zastupuje jejich zájmy. Dále poskytuje služby pro rodiče a pro odbornice a odborníky, kteří s dětmi pracují. Spolupracuje rovněž se školami.

VfB se věnuje programům podpory duševního zdraví na školách. Dále je aktivní v podpoře dětí, které mají rodiče s duševním onemocněním nebo rodiče, kteří řeší problémy s návykovými látkami. VfB také pomáhá dětem (a jejich rodičům), které mají zkušenost s náborem a členstvím v některé z násilnických skupin (neonacisté, džihádisté atp.) a chtějí se vymanit z jejich vlivu. Podílí se také na službách pro děti, které potřebují výraznější podporu nebo léčení.

VfB poskytuje poradenství telefonické (od r. 1993 help line pro rodiče) i písemné, plus další servis rodičům v rámci vzdělávání.

Voksne fo Barn - ukázka vzdělávacího programuNa návštevě ve VfB - společné foto

Již od 70. let 20. století se VfB věnuje vzdělávání odbornic a odborníků pracujících s dětmi. Zpočátku se zaměřovali na problematiku zneužívání a zanedbávání dětí, dnes nabízejí spoustu typů intervenčních programů pro práci s dětmi. Věnují se také vzdělávání odborné veřejnosti pracující s rodiči, například s duševně nemocnými rodiči.

VfB je aktivní v prosazování změn v legislativě. Podíleli se například na tvorbě zákona za práva dětí, které žijí v rodinách, kde se vyskytují duševní onemocnění nebo problémy s návykovými látkami. Každoročně rovněž zveřejňují zprávu na konkrétní téma související s duševním zdravím dětí - v roce 2015 na téma "duševní zdraví dospívajících", v roce 2014 „děti žijící v chudobě“.

Kancelář norské ombudsmanky pro rovné příležitosti

Tým měl možnost se setkat se zástupci kanceláře norské ombudsmanky pro rovné příležitosti a dozvědět se více informací zejména k rovnému postavení rodičů/žen na trhu práce a diskriminaci na trhu práce související s rodičovstvím a mateřstvím. Nejčastěji řešené případy se týkají diskriminace žen v těhotenství. Kancelář ombudsmanky obdrží zhruba třista podnětů v této oblasti ročně.

Návštěva v kanceláři ombudsmanky pro rovnost a nediskriminaci - foto 1Návštěva v kanceláři ombudsmanky pro rovnost a nediskriminaci - foto 2

JUSS BUSS

Navštívily také další poradenskou organizaci JUSS-BUSS, která se zaměřuje na právní poradenství těm, kterým hrozí sociální vyloučení a kteří jsou v nouzi. JUSS-BUSS je organizace vedená studenty/kami fungující od 70.let minulého století. Zaměřují se na osobní právní poradenství, a to v různých odděleních, např. pro migranty. Pro poradenské služby poskytované naším spolkem jsme se inspirovali ve velmi efektivním systému práce se studenty/kami na dobrovolnické bázi.

Setkání s organizací JUSS BUSSNávštěva v JUSS BUSS - společné foto

Co jsme zapracovali do našich služeb

V září 2015 jsme spustili pilotní provoz telefonické poradenské linky pro rodiče a osobního poradenství. Osobní poradenství poskytují zkušené poradkyně, které s organizací dlouhodobě spolupracují v rámci sociálně-právní webové poradny pro rodiče. Odborné poradenství na telefonické lince poskytují studentky vyšších ročníků práv a psychologie pod odborným mentorským dozorem poradkyň.

Obě partnerské organizace, JURK a Voksne for Barn, jsou pro naši organizaci příklady pro práci s dobrovolníky a dobrovolnicemi v obdobných službách. Čerpáme od nich zkušenosti při pilotáži našich vlastních služeb a v naší další činnosti zaměřené na rodiče.

Tato spolupráce a sdílení bylo podpořeno projektem Studijní cesta do Norska – podpora poradenství.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.