Aperio

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

(C) Fotolia.comPracujete s nastávajícími rodiči a chcete se opírat o solidní znalosti z oblasti psychologie i medicíny? Vedete kurzy předporodní přípravy a cítíte potřebu čerstvého větru v podobě neotřelých, kreativních technik? Chcete se zamyslet nad tím, co pro vás práce s těhotnými páry znamená? Anebo teprve plánujete činnost jako lektor/ka kurzů pro nastávající rodiče a nevíte, jak začít?


Aperio
– Společnost pro zdravé rodičovství připravuje nový běh kurzu pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství (KLPPR). Znovu zopakujeme osvědčený a úspěšný model, který kombinuje praktické dovednosti a jejich nácvik s důrazem na kvalitu a odbornou úroveň předávaných poznatků.  Absolventky prvního běhu už řadu let úspěšně působí jako vyhledávané lektorky předporodní přípravy a podle vlastních slov z kurzu dodnes těží. Jsme proto rádi, že můžeme nabídnout kurz další generaci lektorek a lektorů!

Jaká je filozofie kurzu?

Věříme, že porod není jen individuální biologická záležitost, týkající se pouze ženy. Porod s sebou nese změny i na úrovni emoční a sociální pro ženu, jejího partnera i nejbližší okolí. Příprava na porod by měla být proto v širším smyslu přípravou na rodičovství. Těhotné ženy a jejich partneři by měli dostávat informace nejen o medicínských aspektech těhotenství, porodu a poporodního období, ale i o psychologických a sociálních souvislostech těhotenství a porodu jako vstupu do rodičovství.

Kdo je lektorka či lektor přípravy na porod a rodičovství?

Je to žena či muž, která (který) těhotným a jejich partnerům říká nikoli to, co a jak by měli dělat, ale dává jim informace, aby se mohli rozhodovat sami. Prostřednictvím interaktivních výukových metod jim ukazuje jejich současné dovednosti a předává nové. Tím buduje jejich sebedůvěru a podporuje je na samostatné cestě obdobím vstupu do rodičovství. Je to profesionál/ka v tom smyslu, že se opírá o ověřené informace či znalosti a zná nejen možnosti i meze své profese, ale i svá vlastní omezení vyplývající z jeho či jejích osobních zkušeností.

Kdo se může do kurzu hlásit?

Kurz je otevřen především těm, které/kteří chtějí na odborné úrovni pracovat s nastávajícími rodiči a období těhotenství, porodu a po porodu vnímají celostně, jako bio-psycho-sociální proces. Měly/i byste mít alespoň SŠ vzdělání, nejlépe zdravotnického, pedagogického, sociálního či psychologického zaměření, a alespoň roční zkušenost v práci s lidmi či ve zdravotnictví (nejlépe s nastávajícími rodiči). Důležitá je také osobní zkušenost s rodičovstvím či doprovázením k porodu. Největší roli však hraje Vaše motivace a osobnostní předpoklady: komunikativnost, schopnost sebereflexe a orientace na lidi a vztahy.

Co je náplní kurzu?

Mezi témata kurzu patří:

  • metodika (principy vzdělávání dospělých, lektorské metody, management kurzu), etika odbornosti, informace o psychohygieně a supervizi, komunikace verbální a neverbální, rétorika, citlivá témata v předporodní přípravě, obtížné situace v kurzu
  • těhotenství, porod, šestinedělí - fyziologie/patologie, životospráva, sexualita, psychické prožívání a psychosociální souvislosti, doprovod k porodu, porod v domácím prostředí, kojení, péče o dítě, možné dopady porodního zážitku na psychiku, informace o dalších zdrojích pomoci, sexualita, problematika rodičovství u rodičů ve speciálních situacích
  • historie a filosofie předporodní přípravy
  • mezinárodní dění v oblasti porodnictví, legislativa ve zdravotnictví i v sociálních službách, výběr zdravotnické péče

Při probírání většiny témat jsou účastnice a účastníci kurzu povzbuzováni a podporováni v uvědomování a reflektování osobních zkušeností s daným tématem. To jim umožní nejen lepší ukotvení získávaných informací, ale také získání náhledu na to, jakým způsobem vstupují jejich vlastní zážitky do práce s  klienty.

Jak je kurz zakončen?

Pro absolvování je třeba kurz absolvovat v plném rozsahu, v jeho průběhu předvést ukázky vlastních lektorských vystoupení, zpracovat písemnou seminární práci a písemný přehled zdravotnických dovedností, a účastnit se jako host praktické lekce kurzu přípravy k rodičovství (a písemně jej reflektovat). Na závěr zpracovává účastnice či účastník písemnou závěrečnou práci, kterou je program vlastního kurzu, a následně ji obhajuje.

Absolventky a absolventi kurzu mají k dispozici supervizi, jejíž využití je podmínkou obnovení certifikátu KLPR.

S kým?

Na kurzu spolupracujeme se zkušenými lektorkami a lektory, kteří nabídnou nejen důkladné znalosti svého oboru, ale také vysokou úroveň vlastních lektorských dovedností. S kým se u nás potkáte? Jsou to např. Olga Riedlová, Zuzana Kovaříková, Jarmila Kovaříková, Simona Hoskovcová, Eliška Kodyšová, Markéta Pavlíková, Daniela Šroubková, Lucie Suchochlebová Ryntová, Jana Seemanová či Ivana Königsmarková.

Co, kdy, kde a za kolik?

Kurz má rozsah 120 hodin, bude probíhat jeden rok v 9 víkendových setkáních (sobota ráno – neděle odpoledne). Kromě toho se počítá i s intenzivním samostudiem.

Kurz bude zahájen v dubnu roku 2016 a bude se konat v Praze, vždy třetí víkend v daném měsíci (kromě letních prázdnin).

Cenu, další informace a možnosti přihlášení najdete TADY.

Stojí to vlastně za to?

Určitě ano! Nejenže získáte spoustu znalostí a dovedností pro práci s nastávajícími rodiči, ale i příležitost setkávat se s podobně naladěnými lidmi a vyměňovat si s nimi zkušenosti.

Z hodnocení absolventek pilotního běhu kurzu:

„Tento kurz mě velmi ovlivnil ve vnímání přípravy k rodičovství – ukázal mi cestu...“

„Kurz mi dal možnost otevření a mluvení o spoustě osobních témat.“

„Kurz mi přinesl nové nápady; nové zkušenosti vždy dokážou posunout člověka vpřed. Cítila jsem, že díky novým informacím jsem mnohem jistější.“

 


KLPR - leták

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

Oblíbené

Řešíte mateřskou, návrat do práce, podnikání nebo rozvod?
Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017

legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.