Aperio

Ošetřovné nebrání registraci na úřadu práce – EVIDUJTE SE VČAS!

02.03.2015 |

Na naší právní poradnu APERIO se obrátila tazatelka s následujícím dotazem:

„Dne 31.10.2014 jsem ukončila pracovní poměr dohodou z vážných důvodů. Současně tentýž den mi moje tříletá dcera onemocněla dcera a vznikl mi nárok na ošetřovné. Ihned po skončení ošetřovného, tj. 11.11.2014, jsem se zaevidovala na úřadě práce jako nezaměstnaná. K mému překvapeními byla vypočítána podpora nikoli z výše výdělku v posledním zaměstnání (který trval 10 měsíců a kam jsem nastoupila po 3-leté rodičovské dovolené), ale byla mi přiznána minimální podpora v nezaměstnanosti. Postupoval úřad práce správně?“

Odpověď: Ano. Úřad práce postupoval správně.

Překážky v zařazení uchazeče do evidence uchazečů o zaměstnání

Do evidence uchazečů o zaměstnání nemůže být zapsána fyzická osoba, která např.:

 • je zaměstnaná (s výjimkou tzv. nekolidujícího zaměstnání) nebo OSVČ;
 • je uznána dočasně neschopnou práce;
 • pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu.

Zákon o zaměstnanosti neuvádí mezi překážkami osoby mající nárok na ošetřovné. To znamená, pokud Vám pracovní poměr skončí a budete mít nárok na ošetřovné, můžete se zaevidovat na úřadě práce jako uchazeč/uchazečka o zaměstnání.

Evidence na úřadu práce

Nezaměstnaný/nezaměstnaná se může stát uchazečem/uchazečkou o zaměstnání, jestliže osobně požádá kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR o zprostředkování zaměstnání. Úřad práce ČR má v každém kraji krajskou pobočku. Každá krajská pobočka se dělí na kontaktní pracoviště. Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/kontakty.
Formulář žádosti o zprostředkování zaměstnání je možné najít na https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/welcome/forms.jsp.

K vyplněné žádosti je třeba předložit

 • platný občanský průkaz (nebo jiný doklad);
 • doklad o ukončení pracovního poměru, popř. u OSVČ potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu (vydává OSSZ), potvrzení o ukončené náhradní době (např. návrat po skončení péče o dítě do 4 let věku);
 • další doklady, které jsou uvedeny v žádosti.

Před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání je vhodné si prostudovat „Základní poučení uchazeče o zaměstnání“, které lze vyhledat na https://formulare.mpsv.cz/okprace/cs/welcome/forms.jsp.

Dnem podání žádosti o zprostředkování zaměstnání se nezaměstnaný/nezaměstnaná stane uchazečem/uchazečkou o zaměstnání. Požádá-li nezaměstnaná osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.

Podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč/uchazečka, který/á splní tyto podmínky:

 • v rozhodném období (rozhodné období činí dva roky) získal/a zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání – péče o dítě do tří let) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění;
 • požádal/a úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.

Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana. K žádosti se přikládají další dokumenty - evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodný list dětí apod.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč/uchazečka dosáhl/a ve svém posledním zaměstnání takto:

 • 1.– 2. měsíc ve výši 65 %,
 • 3.– 4. měsíc ve výši 50 %,
 • od 5. měsíce ve výši 45 %.

Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance/zaměstnankyně. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana. Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanost.

Maximální výše podpory v roce 2015 činí 14 604 Kč měsíčně.

Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči/uchazečce

 • jehož/jejíž poslední činností byla „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do 4 let věku;
 • který/která bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu;
 • jemuž/jíž nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Minimální podpora v roce 2015 činí první dva měsíce 3777 Kč měsíčně, další dva měsíce 3022 Kč a zbývající měsíc 2770 Kč měsíčně. Podpora nezaměstnanosti nenáleží v době nároku na dávky nemocenského pojištění (např. ošetřovné či nemocenské.

Doporučení

V případě, že Vám skončí pracovní poměr a pečujete o dítě ve věku do čtyř let, je potřeba se zaevidovat na úřadu práce do tří pracovních dnů od skončení zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti se vypočítává z posledního zaměstnání nebo činnosti (náhradní doba – péče o dítě do čtyř let). Požádá-li nezaměstnaný/nezaměstnaná o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence ode dne následujícího po skončení zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti se bude vypočítávat z výše výdělku v posledním zaměstnání.

V případě, že evidence proběhne až po uplynutí těchto tří dnů od skončení zaměstnání, bude poslední činností náhradní doba zaměstnání, tj. péče o dítě do čtyř let, a podpora v nezaměstnanosti minimální, a to i přesto, že osoba (naše tazatelka) 10 měsíců před tím pracovala.

Ošetřovné nebrání evidenci uchazečů/uchazeček o zaměstnání.

V případě, že děti jsou starší čtyř let, je možné se zaevidovat později, protože v takovém případě neběží náhradní doba zaměstnání. Posuzuje se splnění výše uvedených podmínek.

Další zajímavé a užitečné informace si můžete přečíst v publikaci Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou. Příručka pro rodiče 2015, která vyjde v druhé polovině března a bude ke stažení na našem webu. Sledujte náš web.


Zpracovala JUDr. Jana Seemanová

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.