Aperio

Nejčastější formy diskriminace u zaměstnavatelů

21.11.2014 | #rodiče a trh práce

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství se dlouhodobě věnuje pomoci rodičům – mužům i ženám – orientovat se v oblasti pracovního práva. Naše poradna již zodpověděla přes 32 tisíc dotazů za dobu své existence. Tyto dotazy nejvíce směřují na legislativu týkající se mateřské a rodičovské dovolené a příslušných dávek. Nicméně za poslední roky roste počet dotazů na oblast slaďování práce a rodiny.

Rozhodli jsme se proto podívat na zaměstnávání z pohledu zaměstnavatelů - prošli jsme zprávy vzešlé z genderových auditů a záznamy z konferencí a zjišťovali jsme, jaké nejčastější formy diskriminace jsme u zaměstnavatelů objevili.

1. Diskriminace z důvodu rodičovství

Diskriminace z důvodu rodičovství je podle našich zdrojů nejčastější formou diskriminace. Tato diskriminace se objevuje hned v několika etapách života a dopadá především na ženy. Ženy jsou diskriminovány před založením rodiny, během těhotenství i po jejich návratu. Často se setkáváme s obavami, zda je mladá žena vhodnou kandidátkou na pracovní pozici, pokud ještě nemá děti a při jejím návratu z rodičovské dovolené s obavou, že děti budou příliš nemocné a tím bude mít zaměstnankyně vysoké absence v práci. Zajímavé pak je, že tato úvaha zaznívá nejen z úst mužů, ale také žen, a to bez ohledu na to, zda dotyčný/dotyčná má nebo nemá děti.

Mezi diskriminaci z důvodu rodičovství pak řadíme i neochotu zaměstnavatelů vyjít vstříc s úpravou pracovní doby. Flexibilita, po které volají zaměstnanci i zaměstnankyně, se tak stává nesplněným snem. Je nutné dodat, že v reáliích České republiky je diskriminace z důvodu rodičovství namířena především proti ženám, jedná se tedy zároveň o diskriminaci důvodu pohlaví.

2. Diskriminace z důvodu věku

Diskriminace z důvodu věku je nešvarem častým u velkých zaměstnavatelů. Opět se více týká žen. Je až s podivem, jak rozdílně je věk brán u žen a u mužů, a jak velké stereotypy jsou se staršími zaměstnankyněmi spojovány. Zaměstnavatelé často o starších ženách uvažují jako o méně flexibilních, s nižší ochotou se učit novým věcem a vysokou technickou nevybaveností. Přitom o starších mužích uvažují převážně jako o expertech, kteří znají svou práci či obor. Podle našich pozorování pak často v těchto tvrzeních mívají i pravdu, do určité míry.

Rozdílnost v elánu a ochotě se dále rozvíjet totiž spočívá například v tom, jak motivující zaměstnavatel je, nebo na délce působení ve firmě. Jsou to právě ženy, které nasbírají více let u jednoho zaměstnavatele, což je způsobeno nejen přerušením kariéry během mateřské a následně rodičovské dovolené, ale také tím, že ženy častěji volí jistotu současného zaměstnavatele před nejistotou změny práce. A v neposlední řadě nižší ochota se učit novým věcem spočívá opět v diskriminaci z důvodu pohlaví.

3. Diskriminace z důvodu pohlaví

Tato diskriminace je vlastně prazákladem předchozích dvou. Pokud výsledky pozorování zjednodušíme, tak náležitost k jednomu nebo druhému pohlaví nás ovlivňuje celý život. Pokud jsme již řadu nešvarů popsali v předchozích dvou bodech, zde zbývá doplnit nerovné odměňování, větší množství pracovních příležitostí a kariérního rozvoje pro muže, rozdílný přístup k benefitům (např. služební auta) nebo pomalejší kariérní růst a řadu dalších.

Závěrem

Během naší práce se zaměstnavateli se ukazuje, že je velmi důležité o všech zmíněných překážkách, stereotypech nebo diskriminacích se zaměstnavateli diskutovat. Často se stává, že některá opatření nebo kroky ze strany zaměstnavatelů jsou založeny na určitém firemním zvyku nebo nedostatečné analýze vlastních procesů a nejsou kroky záměrnými. Jsme rádi, že řada zaměstnavatelů si na základě našich konzultačních služeb upravila své postoje a omezila takové jednání, které by bylo nefér k zaměstnancům – mužům nebo ženám.


Petra Kubálková


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA