Aperio

Návraty rodičů po ukončení rodičovské k zaměstnavateli

12.11.2014 | #rodiče a trh práce

Návraty rodičů řečí čísel

Návraty po ukončení rodičovské dovolené bývají jedním z nejbolestivějších období žen-matek. Průzkumy ukazují, že zpět k původnímu zaměstnavateli nastupuje přibližně polovina žen a tento podíl roste s dosaženým vzděláním. U žen se základním vzděláním činí okolo 40 %, kdežto u vysokoškolaček dosahuje až 80 %, což je zřejmě dáno menší nabídkou vysoce specializovaných zaměstnání. Mezi řadou jiných důvodů, proč nenastoupily k původnímu zaměstnavateli nebo u něj setrvaly méně než 3 měsíce, ženy jmenují také důvody naznačující diskriminaci. 14 % žen uvádí, že jim zaměstnavatel dával zřetelně najevo nezájem o ně či jejich práci, 20 % dotazovaných označilo návrat z hlediska chování zaměstnavatele za problémový až velmi problémový.

Podle průzkumu společnosti Ipsos-Tambor se s diskriminací z důvodu rodičovství v zaměstnání či při jeho hledání setkává dokonce více než polovina matek. Přestože zákon zaměstnavatelům ukládá povinnost vyhovět žádostem zaměstnankyň či zaměstnanců pečujících o dítě o zkrácení pracovní doby nebo její jinou úpravu, zdá se, že vstřícnost v této oblasti je zatím také spíše nízká.

Průzkumy mezi ženami na rodičovské dovolené (Vlastní šetření APERIO) potvrzují značnou poptávku po flexibilních pracovních režimech a zhruba pětina žen spatřuje v nedostupnosti flexibilního úvazku (zejména zkrácené pracovní doby) zdroj největších obtíží po návratu z rodičovské dovolené. Zkrácené úvazky se podílejí na celkové zaměstnanosti v minimální míře.

Zlatá pravidla managementu mateřské a rodičovské dovolené

Jak tedy na management rodičovské dovolené? Respektive na to, jak udržet a dokázat adaptovat rodiče po návratu z rodičovské dovolené co nejdříve? Zlatá pravidla, jak je nazýváme, jsou vlastně velmi jednoduchá a logická.

  1. Je dobré, aby společnost měla osobu, která bude mít v zodpovědnosti komunikaci s rodiči. Záleží zde na velikosti firmy, buď to může být někdo z oddělení mající přirozenou důvěru nebo personální či HR oddělení.
  2. Před odchodem zaměstnankyně na mateřskou dovolenou je třeba prodiskutovat její představy o návratu a mít na paměti, že tyto představy se mohou po porodu dítě velmi změnit. Diskuze by měla proběhnout na personálním oddělení, ale také s nadřízeným.
  3. Společnost by měla zajistit to, aby se rodič dostal k potřebným informacím – například k intranetu, speciálně vytvořeným stránkám nebo časopisu, který dostávají zaměstnanci v evidenčním stavu. Je důležité si převzít i kontaktní údaje, např. e-mail nebo soukromý telefon.
  4. Během rodičovské dovolené je vhodné rodiče zvát na firemní akce, aby udrželi kontakt s firmou.
  5. Stejně tak je vhodné umožnit rodičům sebevzdělávat se v oboru tak, aby udrželi krok s rozvojem společnosti.
  6. Osvědčené je oslovování rodičů s možností nárazové práce, kdy je možné nabízet krátkodobé nebo dlouhodobé brigády.
  7. Doporučeným postupem pak je šest měsíců před koncem plánované doby, kdy rodič chtěl čerpat rodičovskou dovolenou, pozvat zaměstnankyni či zaměstnance k rozhovoru do firmy a probrat možnosti návratu. Ideálně by první rozhovor měl ovšem nastat již před koncem dvouletého období, další pak šest měsíců před koncem třetího roku. Rozhovor by měl přinést odpovědi na otázky, kdy by se rodič chtěl vrátit, zda má zájem se zapojovat postupně či zda by chtěl využívat některou z flexibilních forem práce, kterou zaměstnavatel nabízí. Nemělo by být zapomenuto ani na to, zda bude mít rodič možnost svěřit dítě do předškolního zařízení nebo zda tato možnost v místě bydliště není.
  8. Před nástupem zpět do zaměstnání by měl být realizován rozhovor s nadřízeným a vracející se zaměstnanec či zaměstnankyně představen týmu, pokud se tým změnil. Stejně tak by měl být potvrzen pracovní režim.
  9. V okamžiku návratu by měl být rodič zařazen do zkráceného adaptačního procesu. Tento proces by měl obsahovat například mentorink nebo vzdělávání v oboru.
  10. Po skončení adaptačního procesu by měl být realizován rozhovor o tom, jak se zaměstnanec či zaměstnankyně adaptovali a stejně tak s nadřízeným.

Proces, který popisujeme je ideálním postupem, který nemusí sedět na firmy všech velikostí, je třeba jej upravit dle potřeb firmy. Nicméně z praxe víme, že tento postup funguje v řadě společností. Přejeme mnoho úspěchů při zavádění managementu rodičovské dovolené.


Petra Kubálková


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.