Aperio

Workshopy konference ZDRAVÁ FIRMA a jejich výsledky

30.10.2014 | #zaměstnavatelé

Dne 15. října 2014 se v hotelu Clarion v Ústí nad Labem konala závěrečná konference projektu, která shrnovala zkušenosti zapojených firem a přínos aktivit projektu pro zavádění rovných příležitostí do firemní praxe. Součástí konference byly také workshopy zaměřené na tři nejvíce rezonující témata současné doby: Diverzita a motivace zaměstnaných 50+ ve firmě (pod vedením Kláry Čmolíkové Cozlové), Firemní školky (pod vedením Petry Kubálkové) a Zavedení flexibilních forem práce a management mateřské a rodičovské dovolené (pod vedením Tomáše Bitricha). Jaké jsou závěry workshopů? Zprávu vám přinášíme v tomto textu.

Management mateřské a rodičovské dovolené a flexibilní formy práce

Začněme managementem mateřské a rodičovské dovolené. Toto téma rezonuje v řadě společností. Problémem zaměstnavatelů je dlouhá absence zaměstnankyň mimo pracovní trh a hlavně mimo svůj obor. Navíc se společnosti potýkají s tím, že střední management není nakloněný vizi podpory rovných příležitostí a nepovažuje za důležité komunikovat s matkami na MD/RD. Cílem workshopu byla diskuze, jak motivovat střední management. Výsledkem bylo několik doporučení:

 • Zpracování srozumitelného manuálu nebo příručky, kde bude vysvětleno, jak a proč začít pracovat se ženami (muži) na mateřské a rodičovské dovolené. Dokument by měl být stručný a návodný - teprve tehdy jej střední management vítá jako usnadnění práce a logicky i dobře akceptuje v něm navržené kroky, například komunikaci s rodiči na MD/RD.
 • Zajímavým návrhem bylo vytvoření pozice garanta (jakéhosi kmotra nebo patrona) z týmu, který má kontakt s konkrétním člověkem na starosti. Není to nutně vedoucí týmu, ale jeho člen či členka.
 • Posledním doporučením bylo analyzovat pracovní populaci ve společnosti a to z demografického hlediska. Díky odhadu, kolik potenciálních rodičů je ve firmě, získáváme argument pro vedení při vyjednávání o případných změnách v procesech řízení.

Téma flexibilních forem práce ve spojitosti s managementem mateřské a rodičovské dovolené řešil obtíže při zavádění flexibility, která bývá řešena pouze ad hoc bez systematické koncepce. Hlavní otázkou bylo, jak kompenzovat možnosti flexibility, které jsou snadno dostupné pro management a THP pracovníky, také pro pracovníky a pracovnice v provozu. Diskuze ukázala následující body důležité pro řešení problému:

 • Je nutné zjistit zájem výroby o flexibilitu. Na pozicích s nízkým příjmem obvykle není zájem o zkrácené či částečné úvazky kvůli ekonomické únosnosti a homeoffice nelze realizovat.
 • Aniž by o tom střední a vyšší management věděl, zaměstnanci výrobních a provozních pozic si spolu s mistry často zajistí dostatečnou flexibilitu tím, že si mezi sebou organizují ad hoc výměny a rozvrhování směn způsobem: „zítra to vezmu místo tebe“, „někdo má malé děti a může jen na ranní směnu, někdo jiný zase chce chodit víc na noční kvůli příplatkům“. Tento směr je třeba podporovat.
 • I když je ve firmě systematicky zavedeno, že flexibilita je k dispozici, neznamená to nutně, že by musely předem existovat systémově navržená místa např. na částečný úvazek. Naopak je efektivní a v praxi osvědčené, že se potom konkrétní situace řeší podle konkrétní potřeby zaměstnance či zaměstnankyně a konkrétní možnosti pracovního místa.
 • Je dobré znát možnosti týmu. Kolik zvládne flexibilních úvazků jakého typu. Např. směna zvládne jednoho pracovníka či pracovnici, kteří chodí jen na ranní, ale ne více. Tým unese dva částečné úvazky, apod.

Firemní školky

Logicky navazujícím tématem je budování firemních školek. Obdobné nástroje mohou rodiče motivovat k dřívějšímu návratu z rodičovské dovolené, ale může také řešit aktuální problém s nedostatkem míst v předškolních zařízeních, kdy jsou zaměstnankyně ochotné vrátit se dříve, ale nejsou schopné zajistit tolik potřebnou péči o děti. Workshopu se účastnili zástupci a zástupkyně firem, které školku zřídili, ale i zástupkyně MPSV. Výsledkem práce jsou následující doporučení:

 • Před zavedením školky je důležité zjistit poptávku - pokud by její kapacita nebyla pokryta dětmi rodičů zřizovatelské firmy, je možné se spojit s firmami v okolí nebo školku otevřít i dětem externím.
 • Pokud není možné zřídit školku v prostorách zaměstnavatele, může se společnost podílet na jejím zprovoznění s místním úřadem. Stejně tak pokud zaměstnavatel nechce převzít zodpovědnost za provoz školky na sebe, může se spojit s mateřským centrem nebo jinou neziskovou organizací.
 • Podle zkušenosti společností, které školku již zřídily, je nutné již od začátku část nákladů na školku převést na rodiče, tedy zavést školkovné.
 • Oblíbenou variantou jsou také příspěvky na hlídání dětí jako zaměstnanecký benefit pro rodiče. Je ovšem důležité kompenzovat tento benefit i těm zaměstnancům a zaměstnankyním, kteří/které tento benefit nečerpají.

Diverzita a motivace zaměstnaných 50+

Třetí workshop se zaměřil na téma diverzity a motivace zaměstnaných 50+. To, co zaměstnavatele pálí, je propouštění starších zaměstnanců a zaměstnankyň, kdy si uvědomují, že nejvýkonnější léta odpracovali pro firmu a nyní by chtěli, aby systém ve firmě umožnil i nadále těžit z jejich získaných zkušeností. Diskuse se točila hlavně okolo důvodů pro propouštění a diskriminační praxe, resp. stereotypů, které nás ovlivňují. Doporučení pro omezení popsané praxe:

 • Zavést systém znalostního managementu, kdy jsou vytipováni zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří mají dovednosti a znalosti, které mohou být pro firmu ztrátou a s těmito lidmi i nadále pracovat a rozvíjet je.
 • Umožnění flexibilních pracovních poměrů pro starší zaměstnance a zaměstnankyně, kdy mohou do důchodu odcházet postupně a uvolňovat místo absolventům nebo rodičům pro rodičovské dovolené.
 • Vytipovat vhodné kandidáty a kandidátky na pozici mentorů, lektorů a koučů a v tomto směru je také rozvíjet.
 • Myslet na vhodné benefity pro tuto věkovou skupinu tak, aby je více motivovaly.

Petra Kubálková


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ