Aperio

Nejoblíbenější flexibilní formy práce nebo zaměstnávání

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství se ve svých poradenských službách nejvíce zaměřuje na oblast slaďování pracovního a rodinného života. Naše služby pokrývají osobní poradenství rodičům, právní poradenství a poradenství zaměstnavatelům, kteří chtějí nastavit systém podporující slaďování práce a rodiny. Naše poznatky firemního prostředí nám dávají možnost sledovat, jak se ochota zaměstnavatelů směrem k flexibilitě vyvíjí.

Zákoník práce definuje následující flexibilní formy práce, které pro snazší orientaci můžeme dělit také:

Časově

 • kratší a změněné pracovní doby
 • pružné pracovní doby
 • dohody o práci konané mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a
 • konta pracovní doby
 • víkendová práce
 • volná pracovní doba
 • stlačený pracovní týden
 • flexibilní začátek pracovního dne

Místně

 • práce z domova částečně nebo úplně (homeworking)
 • práce na dálku (distanční spolupráce, teleworking)
 • sdílení pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing)

Obě varianty se mohou libovolně kombinovat, záleží pouze na ochotě zaměstnavatele a zaměstnance či zaměstnankyně, jaká forma jim vyhovuje nejvíce. Je ovšem logické, že ne všechny uvedené možnosti platí pro všechny existující pozice u zaměstnavatele. Je proto nutné nejdříve zvážit možnosti každé z pozic a vybrat ty formy, které neohrožují provoz. Zároveň upozorňujeme také na to, že zaměstnanec či zaměstnankyně by měli s úpravou souhlasit, protože flexibilita je postavená na jejich potřebě a zároveň na jejich pracovních návycích. Často se stává, že zaměstnanci již s většími dětmi nebo starší nechtějí pracovat z domova, protože neradi míchají soukromé záležitosti s pracovními. Zkrácené úvazky pak bývají ekonomicky nevýhodnější a často lidé pracující na kratší než půl úvazek jsou vyřazeni z kariérního růstu nebo vzdělávání. Obě strany by si proto měly uvědomit, co vybraná forma práce požaduje a jaké jsou nároky na její management.

A jaké jsou oblíbené flexibilní formy práce mezi zaměstnavateli? Průzkum stojí na poznatcích námi auditovaných firem. Řada firem volí zkrácené úvazky, nejčastější jsou poloviční, které volí rodiče po návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Běžnou flexibilní pracovní dobou je klouzavá, tedy taková, kdy si zaměstnanec či zaměstnankyně vybírají její začátek a konec s pevným středem. Tento typ je nejčastější na technicko hospodářských pozicích. Ve výrobě, ale i v některých službách je oblíbená možnost konta pracovní doby, která dovoluje upravovat práci podle zakázek. Pracovní dobou, kterou by přivítala řada zaměstnanců a zaměstnankyň na vedoucích pozicích je práce z domova. Nejen z důvodu péče o děti, ale také na práce, které vyžadují soustředění a klid, který například ve velkých kancelářích chybí.

nejoblíbenější flexibilní formy práce

Pracovní doby, které nejsou zatím využívány tak, jak by být mohly, jsou pak dohody konané mimo pracovní poměr, které jsou vhodné např. pro rodiče na rodičovské, studující nebo zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří již odešli do penze. Další vhodnou dobou pro rodiče je stlačený pracovní týden například i v kombinaci se zkrácením úvazku.

Variabilita flexibilních forem práce je tedy různá a je jenom na otevřenosti nadřízených, jak zvládnou řízení této flexibility, kterou česká legislativa umožňuje. Skrytý potenciál ve všech možných kombinací zatím na českém pracovním trhu není objeven.


Petra Kubálková


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ