Aperio

Zaostřeno na obtěžování a sexuální obtěžování na pracovišti

Téma sexuálního obtěžování není tématem, které by bylo ve společnosti diskutováno tak, jak si zaslouží. Tento jev je podle našich zjištění v rámci poradenství zaměstnavatelům častější, než bychom očekávali.

Zákaz sexuálního obtěžování na pracovišti je českou legislativou zakázáno hned v několika normách. Zákon o zaměstnanosti považuje sexuální obtěžování za diskriminaci (přímá diskriminace viz § 4 odst. 5) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a nepřímá viz § 4 odst. 6) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). O obtěžování a sexuálním obtěžování pak mluví i Zákoník práce, který definuje obtěžování jako „jednání, které je druhou fyzickou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. Obtěžování z důvodu příslušnosti k pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství či víry a sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci.“ Sexuální obtěžování je pak definováno jako „jakákoliv forma nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí.“

Zákon tedy jasně definuje, jak takový jev probíhá. Nicméně v praxi, kdy došlo u zaměstnavatelů k tomuto jednání, byla oběť (většinou žena v podřízeném postavení) zpochybněna a spor skončil v lepším případě tvrzením proti tvrzení nebo přeřazením oběti na jinou pracovní pozici.

Této situaci napomáhá i mediální obraz popisující sexuální obtěžování, který je natolik zkreslený, že i na pracovním trhu není možné o sexuálním obtěžování a obtěžování diskutovat bez posměšků. Takovou obecnou představou je, že oběť je pohledná svobodná a vyzývavě se oblékající se žena, která svého mužského kolegu svádí, aby ho poté mohla ze sexuálního obtěžování obvinit1. V médiích se také stává, že sexuální obtěžování je popisováno pouze jako sex na pracovišti. Tento mediální obraz a společenská atmosféra, která takovéto jednání zlehčuje, pak ztěžuje postavení oběti ale i zaměstnavatelů. Zjednodušující linka, že sexuální obtěžování je projevem náklonnosti jednoho pohlaví k druhému, se stává nástrojem systematického snižování statusu osoby na pracovišti.

Podle studií může obtěžování zahrnovat následující typy jednání:

 • snižování důstojnosti, ponižování
 • vyhrožování
 • slovní napadání
 • obviňování izolace, exkluze pracovníka/ce
 • opakované zadávání úkolů, které nelze splnit (termín)
 • bezdůvodné a/nebo skryté sledování (odposlouchávání)
 • omezování
 • sabotáž pracovního výkonu
 • negativní útoky bez objektivního důvodu

Sexuální obtěžování pak může zahrnovat tyto typy jednání:

 • milostné a sexuální vztahy na pracovišti – mezi kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými
 • sexuálně podbarvená konverzace
 • neverbální (obrázky nahých dívek na stěnách, dvojsmyslné posuňky-gesta)
 • posílání lechtivých vtipů a obrázků po síti; vylepování lechtivých obrázků
 • prohlížení pornografie v zaměstnání (internet)
 • verbální (nepříjemné sexuální vyjadřování, nabídky, narážky)
 • flirtování mezi kolegy, flirtování se zákazníky či obchodními partnery
 • nepříjemné otázky na soukromý život (např. na sexuální život, na sexuální orientaci)
 • fyzické (dotyky, které nejsou nutné), přehnané dotýkání se, fyzické kontakty
 • vynucování sexuálních kontaktů, sexuální vydírání, znásilnění

A jaké jsou příběhy z praxe? Během našich šetření jsme se setkali s firemní atmosférou, kdy sexuální narážky byly součástí běžné komunikace. Vedení společnosti si závažnost situace uvědomilo až na základě spolupráce, kdy jsme o (ne)akceptaci podobného chování diskutovali. Svou firemní kulturu se rozhodli změnit vydáním etického kodexu a seminářem na toto téma.

Setkali jsme se i s horšími příklady, které se často objevovaly např. ve výrobních společnostech a dynamika tohoto příběhu spočívala i v podřízenosti oběti (ženy). O situaci se ve firmě vědělo, ale nepřikládala se jí vážnost tak dlouho, až se oběť zhroutila na pracovišti a nastoupila na dlouhodobou nemocenskou. Další příběh se odehrál ve vyšších patrech jiné společnosti, mezi managementem. Nově najatý ředitel společnosti se natolik obával zkušeností vedoucí zaměstnankyně, že se rozhodl na ní útočit po osobní stránce a uchýlil se až k výhrůžkám. Zaměstnankyně využila své možnosti stěžovat si nadřízenému tedy řediteli společnosti. Po krátké době byl ředitel propuštěn, nikoliv ovšem proto, že obtěžoval své podřízené, argumentem byl nedostatečný výkon.

Všechny příběhy, které jsem uvedla, měly stejného jmenovatele. Zlehčování situace. Žádný z těchto příběhů neskončil stížností Inspektorátu práce ani žalobou. A jaká je cesta směrem ke kultivaci pracovního prostředí? Naslouchejte svým zaměstnancům a zaměstnankyním, vybudujte bezpečné prostředí, kde oběť dostane prostor podat stížnost, o tématu diskutujte napříč společností a v neposlední řadě na úrovni managementu - odmítněte sexuální obtěžování a obtěžování jako nežádoucí jev, který společnost neakceptuje.


Petra Kubálková


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ