Aperio

Gender mainstreaming známý neznámý

Gender mainstreaming je strategie, která vede k naplnění rovných příležitostí žen a mužů, Tato strategie je závazná pro všechny členské státy Evropské unie a tedy i pro Českou republiku. Její naplňování je v pravomocích jednotlivých států. ČR tento závazek naplnila vládním usnesením č. 456 z 9. května 2001 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2000. Jedním opatřením, které je nejvíce diskutováno, jsou kvóty, dalším (již méně diskutovaným) jsou flexibilní formy práce a zaměstnávání a nebo antidiskriminační legislativa.

V rámci projektu "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství a její týmy realizují genderové audity tedy analýzu dodržování nediskriminace a rovných příležitostí pro muže a ženy. Tento nástroj, ačkoliv není garantovaný státem, napomáhá v soukromé i veřejné sféře k budování férového pracovního prostředí a právě k naplňování strategie genderového mainstreamingu. Cílem je to, aby při rozhodování zaměstnavatelů bylo dbáno na to, aby i zdánlivě neutrální rozhodnutí nemělo výrazně jiné dopady na muže nebo ženy, aby jednu nebo druhou skupinu neznevýhodňovalo. Soukromá sféra má mantinely dány převážně českou antidiskriminační legislativou, jinak je to u veřejné správy a místní samosprávy, na tu jsou kladeny vyšší nároky.

V rámci genderových auditů místní samosprávy týmy sledují i rozhodování města, nesoustředí se tedy „pouze“ na proces zaměstnávání, ale také na výsledky rozhodování. Sledují tedy, jak město plánuje svůj rozvoj, zda investuje rovnoměrně do všech občanů a občanek, zda myslí na rodiče s malými dětmi, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti na úřadech a mnoho dalších aspektů mezi které patří například velikost investice do předškolních zařízení nebo domů s pečovatelkou službou, dostupnost informací, komunikace s občany atd.

V rámci projektů realizovaných v uplynulých dvou letech zaměřených na genderové audity prošlo tímto procesem hned několik měst – Město Slaný, Chomutov, Aš a Písek. Pro všechny tyto úřady byl tento postup, tedy postup gender mainstreamingu, novinkou. Nicméně podle výsledků genderových auditů můžeme říci, že všechny úřady nastartovaly procesy vedoucí k tomu, že v budoucnu jejich rozhodování bude ovlivněno i úvahou nad dopady rozhodnutí, investic a vyhlášek na skupinu mužů a žen žijících v regionu. Nejjednodušším úkolem, který si úřady stanovovaly, bylo vytvoření pracovní skupiny, která od roku 2015 bude spolupracovat na plánech strategického rozvoje a bude sledovat, jakým způsobem jsou rovné příležitosti žen a mužů.

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství věří, že i díky těmto vlaštovkám se veřejný prostor, který je nejvíce ovlivněn právě rozhodováním městských úřadů, stane přátelštější ke všem občanům – mužům i ženám. Budeme všem zmíněným úřadům i dalším zaměstnavatelům držet palce na jejich cestě za rovnými příležitostmi žen a mužů.


Petra Kubálková


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ