Aperio

Age management v české praxi

Téma stárnutí populace a potřeby tzv. sendvičové generace začínají rezonovat napříč společností. Lidé ve věku 50+ se na trhu práce potýkají s diskriminací. Hůře jsou na tom ženy, které se ve věku po padesátce dostávají do tlaku požadavků ze dvou stran – začínají mít na svých bedrech péči o rodiče, ale zároveň jsou na ně kladeny požadavky jejich dětí na péči o vnoučata. Často se dostávají do životních situací, které jim navíc zásadně komplikuje nepružný pracovní trh. Podle našich zkušeností z genderových auditů jsou pak zaměstnanci a zaměstnankyně ve věku po padesátce považováni za nedostatečně flexibilní a s nízkou znalostí technologií, proto jsou také častěji propouštěni.

Není proto divu, že neziskové organizace, které poskytují poradenství firmám a společnostem, do svého okruhu zájmu kromě genderu (pohlaví) a rodičovství přidaly i aspekt věku. Dostáváme se tak k tzv. age managementu. Logikou řízení lidí z aspektu věku je poznat potřeby lidí nad hranicí padesáti let, poznat jejich omezení, ale také jejich výhody. Často je vyzdvihováno, že lidé v této věkové skupině jsou zkušenými a stabilními zaměstnanci a zaměstnankyněmi, kteří ovšem také potřebují sladit svou práci s rodinou. Na tuto potřebu myslí i česká legislativa, která garantuje, že osoby, které mají v péči osobu blízkou (rozuměj například rodiče) mají nárok na úpravu pracovní doby. V praxi, se ovšem tento nástroj nevyužívá. Proč? Lidé v této věkové skupině jsou více ohroženi nezaměstnaností a tak se bojí o svou práci přijít, což by požadavek na úpravu pracovní doby mohl způsobit.

Jak jsme na tom s porovnáním s EU?

Nejnovější průzkum na pracující ve věku 45+ vydala v organizace Gender Studies ve spolupráci s CERGE-EI. Tato organizace se podílí na mezinárodním průzkumu SHARE, který se věnuje tématu stárnutí v Evropě.

Podle tohoto průzkumu je viditelné, že na rozdíl od Švédska, které je bráno jako vzor země s nízkou diskriminací na trhu práce, má Česká republika co dohánět. Ovšem ve srovnání s průměrem EU na tom nejsme až tak úplně špatně. Jedinou skupinou pracujících žen podle věku, které jsou pod průměrem EU, jsou ženy ve věku 60 - 64 let. Rozdíly vznikající v poměru zaměstnanosti žen a mužů vysvětlují autoři průzkumu z CERGE-EI několika faktory, mezi které patří vyšší vzdělání mužů a s tím spojené vyšší příjmy, dále zajímavější práce, která je zábavná a ne fyzicky namáhává. Podle autorů je pak nižší zaměstnanost žen v ČR dána i nastavením věkové hranice pro odchod do důchodu pro ženy s dětmi. Z výzkumu SHARE jasně vyplývá, že asi 80 % respondentů odchází do důchodu při dosažení nároku na důchod. Podle zkušeností APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství je tento odchod u žen způsobený často potřebou pečovat o osobu blízkou – vnoučata nebo rodiče, ale také vyšší diskriminací žen na trhu práce.

mezinárodní průzkum SHARE - pracující ženymezinárodní průzkum SHARE - pracující muži

Firmy, které si váží zkušených

Pozitivní zprávou z ČR je, že někteří zaměstnavatelé se snaží s tématem diverzity (věkové, genderu nebo rodičovství) aktivně pracovat. Letošní kolo soutěže Firma roku: Rovné příležitosti 2014, kterou realizuje společnost Gender Studies2, nám všem dává naději, že i v Čechách existují zaměstnavatelé, kteří podporují věkovou diverzitu. Jako ty, které zaměstnávají muže a ženy ve věku 50+, byly vybrány společnosti GE Money Bank, Česká spořitelna, RWE a Magistrát města Mostu. Vyzvedněme alespoň jednu z nich - Českou spořitelnu, která se svým programem Diverzitas sklízí úspěchy v obdobných soutěží již řadu let. Česká spořitelna realizuje projekt MOUDRÁ SOVA, ve kterém se zaměřuje na slaďování pracovního a osobního života žen a mužů ve věku 50+. Všem poskytuje možnost flexibilních pracovních režimů a protože v České spořitelně pracuje až 80 % žen, v rámci programu se věnují i kariérnímu rozvoji starších a zkušených zaměstnankyň.

Závěrem

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství ze své zkušenosti již ví, že zaměstnávání žen a mužů ve věku nad padesát let nemusí být takovým problémem, jak se na první pohled zdá. V uplynulých letech jsme častokrát diskutovali se zaměstnavateli a hledali možnosti uplatnění této skupiny u zaměstnavatelů. Víme tedy, že překážky, které někdy zaměstnavatelé staví mezi pracovní zapojení a zaměstnance, jsou často spíše obavami a nepochopením životních zkušeností a potřeb této skupiny. Je pro nás proto dobrou zprávou, že tématu age managementu se věnuje čím dál více organizací a to nejen na úrovni Evropské unie, ale také u zaměstnavatelů.


Petra Kubálková


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.