Aperio

Rodiče ve firmě – čím se inspirovat u zaměstnavatelů ve Švédsku

V oblasti rovných příležitostí žen a mužů patří Švédsko mezi „nejférovější" země světa. Co se týká slaďování práce a péče o děti, získávají rodiče výraznou podporu jak od státu, tak od zaměstnavatelů. APERIO se společně se zástupci a zástupkyněmi českých a moravských zaměstnavatelů podívalo do Stockholmu, jak to vypadá v praxi.

Švédská „férovost"

Světové ekonomické fórum v globální zprávě o genderové rovnosti za rok 2013 opět označuje Švédsko za jednoho ze světových lídrů. Pro srovnání - Česká republika se umístila ze 136 zemí na 83. místě  a dokonce až na 121. místě, co se týká platové rovnosti žen a mužů.

Švédský přístup vychází mimo jiné z přesvědčení, že nejen jednotlivé organizace, ale i celé země jsou lépe konkurenceschopné, když umějí rozvíjet, přilákat a udržet nejlepší talenty, muže i ženy. Jinými slovy, Švédsko usiluje o to, aby nejlepší znalosti a zkušenosti mužů i žen byly využívány k rozvoji společnosti. Proto se snaží zajistit, aby mezi ženy a muže v zemi byla rovnoměrně rozložena moc a vliv, šance, práva i povinnosti ve všech oblastech života.

A daří se. O ženách a mužích ve společnosti rozhodují ženy i muži v politice: v současném švédském Parlamentu zasedá 45% poslankyň, z 24 ministerstev jich 13 řídí ženy-ministryně. Na trhu práce mají ženy a muži zhruba stejné platy za práci stejné hodnoty, mzdy ve státních úřadech jsou veřejně známé. Parlament podporuje i rovné rozdělení neplacené a domácí práce mezi ženy a muže, v řadách nezaměstnaných je stejné procento žen i mužů, stále více otců si vybírá rodičovskou dovolenou. Rodičům je usnadněno zvládání práce spolu s péčí o děti a země má přitom vyšší porodnost, než Česká republika.

Rodičovská dovolená

V roce 1974 se stalo Švédsko první zemí na světě, která nahradila mateřskou dovolenou "rodičovskou dovolenou". Placené rodičovské volno v současné době trvá 480 dní a je možné i běžné sdílet jej mezi oběma rodiči. Po tuto dobu dostávají rodiče od státu 80% svého předchozího platu a zaměstnavatelé často přidávají dalších 10%.

Ze 480 dnů je 60 dnů fixně určeno pro každého rodiče a nemůže je čerpat druhý rodič. Pokud tuto možnost nevyužijí, rodičovské volno se zkrátí a rodina za tuto dobu příspěvek nezíská. Rodiče, kteří sdílejí rodičovské volno rovnoměrně, získávají navíc finanční bonus.

V roce 2012 využívali ve Švédsku 24,5% ze všech dní rodičovské dovolené muži, ve srovnání s pěti procenty v roce 1980.

Se stížností k ombudsmanovi a jak to vidí odbory

V roce 1980 vznikl ve Švédsku Úřad ombudsmana pro rovnost, který má v současné době asi stovku zaměstnanců/kyň. Věnuje se  poradenství a vzdělávání, navrhuje novelizace zákonů a kontroluje zaměstnavatele a školy v dodržování plánů rovnosti. Tyto plány jsou ze zákona povinné pro organizace s více než pětadvaceti zaměstnanými a jsou vyžadovány během tendrů. Měly by obsahovat seznam opatření, která zajišťují prosazování genderové rovnosti ve firmě, analýzu existujících rozdílů v platech mezi ženami a muži a plán pro rovné odměňování.

Úřad ombudsmana pro rovnost také dohlíží na dodržování Antidiskriminačního zákona, v němž je mimo jiné uvedeno, že zaměstnavatelé by měli pomáhat ženám i mužům kombinovat práci a rodičovství. Anna-Karin Brikell z Úřadu ombudsmana uvádí několik tipů, co zaměstnavatelé mohou dělat: „Umožnit práci z domova, podporovat muže v čerpání rodičovské dovolené, nabízet flexibilní pracovní režimy, pořádat porady v časech vhodných pro rodiče, vyrovnávat rodičům po návratu z rodičovské dovolené platy na úroveň s ostatními zaměstnanci a zaměstnankyněmi."

Ze Zákona o rodičovské dovolené sleduje Úřad ombudsmana jednu oblast, a totiž zákaz diskriminace v souvislosti s rodičovskou dovolenou. „Dohlížíme mimo jiné na to, aby lidé na pracovním trhu nebyli jakkoli trestáni za to, že mají děti", říká paní Brikell. „Například v roce 2012 se 63 z 1559 stížností jednotlivců k našemu úřadu týkalo nerovného zacházení v souvislosti s rodičovskou dovolenou. Takové případy posuzujeme, většinu z nich vyřešíme dohodou mezi oběma stranami.  Někdy však následují žaloby a další právní kroky. Na rozdíl od diskriminace z důvodu etnika případy související s rodičovstvím většinou své stížnosti u soudů vyhrají."

Birthe Josephson a Olle IngemarssonKommunal je největší odborovou organizací ve Švédsku, má přes půl miliónu členů a zaměstnává asi tisícovku lidí. Paní Birthe Josephson uvádí příklad, jak se Kommunal snaží pomáhat svým členům a členkám při slaďování práce a rodiny: „Polovina členů Kommunal nepracuje v běžných úředních hodinách, například lidé v nemocnicích nebo v dopravě. Obrátili se na nás před časem s problémem otevírací doby školek, která jim nevyhovovala při péči o děti. Zveřejnili jsme o tom zprávu a docílili potřebných změn: některé školky začaly nabízet služby i o víkendech nebo večer."

S tématem rovných příležitostí žen a mužů pracuje Kommunal i na vlastním pracovišti: „Pro vlastní  zaměstnané jsme vytvořili tříletý kurz nazvaný ´Lídři změny´, určený vedoucím pracovníkům a pracovnicím s cílem zvýšit jejich povědomí o rovných příležitostech a diverzitě. Myslíme si, že řešením nejsou jednorázové akce, ale že je nutné věnovat se těmto tématům průběžně pořád, rozumět jim a chovat se v každodenním životě podle toho, co říkáme," vysvětluje paní Josephson.

S Olle Ingemarssonem, který je zkušeným personalistou a nyní působí v Kommunal, APERIO spolupracuje již několik let. Zeptali jsme se jej, zda a jak podporují otce v péči o děti. „Není potřeba žádný speciální a složitý program pro otce. Důležitá je obecná podpora otců ve firmě a hlavně osobní příklady," je přesvědčen pan Ingemarsson. Takovým příkladem byla před časem šéfka Kommunal, která se svým mužem sdílela péči o malé dítě. Dobrým příkladem pro své kolegy je i Olle Ingemarsson, který s každým ze svých tří dětí strávil určitou dobu na rodičovské dovolené, a říká: „Byla to jedna z nejlepších zkušeností, jaké jsem v životě měl. Věřím, že i díky tomu mám se svými dětmi blízký vztah. A sledoval jsem, jak s vývojem doby bylo každé moje rozhodnutí pečovat o děti přijímáno na pracovišti stále přirozeněji."

Banky a pošty přátelské rodině

Swedbank je moderní banka, která má přes tři sta poboček ve Švédsku a přes dvě stě v Baltských státech. Genderová rovnost a diverzita jsou jednou z hodnot banky a tvoří samozřejmou součást firemní kultury. Amanda Jackson, manažerka a personalistka, nám přiblížila, jak to vypadá v praxi: „Všichni naši manažeři a manažerky získávají vzdělání v tématech genderu a diverzity v rámci svého manažerského tréninku, rodičům ve firmě nabízíme kurzy na téma rodičovství a kariéra, máme mentoringový program pro mladé talentované ženy. Každý rok provádíme průzkum platových rozdílů u mužů a žen, k rodičovskému příspěvku od státu přidáváme našim rodičům dalších 10% z předchozího platu a snažíme se tak motivovat i muže k péči o děti. Očekává se u nás, že každý muž-otec využije aspoň část rodičovské dovolené. I já jsem s mým mužem sdílela ranou péči o naši dceru rovnoměrně napůl."

Na otázku, proč to všechno banka dělá, paní Jackson odpovídá: „Diverzita  v našich pracovních týmech je rozhodně obchodní výhodou - oslovujeme tak více různých klientů/klientek a zákazníků/zákaznic a lépe reagujeme na jejich potřeby. Obecně však nesledujeme, zda se nám podpora genderové rovnosti ekonomicky vyplácí.  Ekonomický argument by neměl být rozhodující. Rovný přístup a rovné šance jsou nutností. Je  to součást lidských práv a správná cesta dnešní společnosti."

relaxační centrum ve Sveriges RiksbankSveriges Riksbank je nejstarší centrální bankou na světě. Byla založena už v roce 1668 a sídlí v architektonicky zajímavé budově v samotném srdci Stockholmu. Pracují zde necelé čtyři stovky lidí, mezi nimi i Maria Wahl, personální manažerka a ekonomka, která svými přístupy a úspěchy inspiruje APERIO již několik let.  Důvěra a flexibilita jsou základními znaky místní personalistiky. „Kontrolu odpracované doby jsme dávno zrušili", říká Maria Wahl. „Kontrolujeme plnění úkolů a důležitá je právě dohoda s každým o očekávání a úkolech. Lidé mohou přicházet ráno později, odcházet dříve pro děti do školky a třeba pak dokončit práci večer doma. Říkáme tomu ´trust time´. S prací z domova máme takovou zkušenost, že lidi pracují spíš více, než by měli."

Plán rovnosti, který vytváří banka každoročně, je součástí business plánu organizace. Mimo jiné se v něm uvádí,  že banka usiluje o zastoupení mužů a žen ve všech odděleních v poměru 40-60.

Maria nás provedla nejvyššími patry banky, plnými zeleně. Kromě příjemné firemní restaurace je tu malá sportovní hala, fitcentrum a bazén. Tato rekreační zóna je přístupná zdarma lidem z banky a jejich rodinným příslušníkům kdykoli během dne. „Moje děti tady na mě někdy čekají, když jdou ze školy. Všechny čtyři tady chtějí někdy pracovat," říká s úsměvem Maria Wahl.

Švédská pošta se nyní nazývá PostNord, poskytuje služby ve Švédsku i Dánsku a zaměstnává čtyřicet tisíc lidí. „Rodičů u nás se pořád ptáme, co by jim usnadnilo slaďování práce s rodinou, jak jim my můžeme pomoct", říká nám personalistka PostNord Angelica Bjȍrkbom v moderní budově na okraji Stockholmu. „Jedním z našich cílů do roku 2015 je mít 40% žen ve vedoucích pozicích.  Abychom toho mohli dosáhnout, musíme zároveň podporovat naše muže-otce v péči o děti. I proto připlácíme 10% mzdy k příspěvku od státu a také sledujeme rovné odměňování mužů a žen za stejnou práci. Pořád tady máme asi tříprocentní rozdíl, chceme to srovnat na nulu," doplňuje  kolega Pär-Ola Larsson.

O co tu nejde

Rodičům ve Švédsku pomáhají nejen firmy, ale i legislativa a dobře fungující systém péče o děti. Z pohledu firem nejde „jen" o management mateřské a rodičovské dovolené. Nejde „jen" o ženy-matky, ale o všechny rodiče. Dokonce nejde „jen" o rodiče, ale o flexibilitu pro všechny, kteří ji potřebují. Jde o právo pracovat, rozvíjet se a vyvážit kariéru a osobní život - pro muže i ženy. Při programech na podporu žen nejde o diskriminaci mužů, ale o vyrovnávání šancí. Při nabídce flexibility nejde o luxus a benefit, ale o nutnost v době, kdy se změnil způsob, jakým žijeme i pracujeme. To co je v České republice stále ještě neobvyklé nebo nepochopené, je ve Švédsku normální. Pro české zaměstnavatele je inspirativní švédská zkušenost, že z podpory rovných šancí profitují zaměstnanci i zaměstnavatelé.

Alice Marshall, ředitelka moderní poradenské firmy Add Gender sídlící ve Stockholmu, shrnuje zkušenosti ze své práce s organizacemi ve Švédsku i zahraničí. „Podpora  slaďování práce a osobního života je něco, co očekávají dnes téměř všichni uchazeči a uchazečky o práci. Proto na webových stránkách švédských firem můžete objevit slogan ´Pět důvodů, proč u nás pracovat´ a na prvním místě je nabízena podpora práce a osobního života. Přitom nemusí jít o velké investice. Leccos dobrého jde udělat i zadarmo. Důležité je dobře to ve firmě komunikovat a mít podporu vedení."

zástupci a zástupkyně českých firem a APERIA na studijní cestě ve Švédsku


Lucie Suchochlebová Ryntová, APERIO


Studijní cesta do Stockholmu v listopadu 2013 proběhla ve spolupráci s Olle Ingemarssonem v rámci mezinárodního projektu „Management rodičovské dovolené ve firemním prostředí – Nový začátek". Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00225.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ