Aperio

Rodiče ve firmě – čím se inspirovat u zaměstnavatelů v Německu

Mateřská a rodičovská dovolená v Německu

Mateřská dovolená v Německu trvá čtrnáct týdnů a patří mezi jednu z nejkratších v Evropě. Šest týdnů si žena vybírá obvykle před porodem a osm týdnů dovolené využije po porodu. Ženy během mateřské dovolené mají nárok na finanční podporu tzv. Mutterschaftsgeld ve výši předchozího průměrného měsíčního výdělku.

Na rodičovskou dovolenou mají nárok rodiče až do tří roků dítěte (tzv. Elternzeit). Velký zlom v přístupu k rodičovské dovolené nastal v roce 2007 s nástupem nové ministryně pro rodinu, paní Ursuly von der Leyen. Změna se týkala zejména doby vyplácení finanční podpory v době rodičovské dovolené. Od roku 2007 se doba pobírání rodičovského příspěvku zkrátila na čtrnáct měsíců. Po tuto dobu rodič na rodičovské dovolené pobírá 67% svého předchozího čistého příjmu. Tato částka musí však minimálně dosahovat 300 Euro měsíčně a maximálně 1800 Euro měsíčně (1800 Euro/ měsíc představuje přibližně polovinu měsíční průměrné mzdy). Dva měsíce z těchto čtrnácti měsíců jsou určeny pro druhého rodiče, a pokud si je druhý rodič nevybere, peníze propadají. Toto opatření přispělo k většímu zapojení mužů do péče o děti. Počet mužů vybírajících si rodičovskou dovolenou vzrostl ze 3,5% před rokem 2007 na více než 27% v roce 2012 (z toho 1/4 čerpá více než 2 měsíce) a prodlužuje se i doba, po kterou muži zůstávají s potomkem na rodičovské dovolené.

Od roku 2007 vzrostla poptávka po umístění dětí do předškolních zařízení péče o děti, na kterou  reagoval zákon přijatý v srpnu 2013. Tímto zákonem má každé dítě starší jednoho roku nárok na umístění v jeslích či mateřské školce. V současné době jsou však kapacity v mateřských školách nedostačující (pokrývají zhruba 30%).

Jak to vypadá ve firemní praxi

dětský koutek v NěmeckuZástupci a zástupkyně deseti českých firem a společnosti APERIO v rámci projektu „Rodiče ve firmě" navštívili v říjnu 2013 několik firem v Bonnu a Kolíně nad Rýnem a zajímali se, jaká opatření na podporu slaďování práce a rodinného života tyto firmy nabízejí:

 

 

  • Flexibilní formy práce, jako jsou zkrácený pracovní úvazek, práce z domova, konta pracovní doby, klouzavá pracovní doba a omezování pracovních cest. Jedním z opatření, které zaujalo zástupce firem z ČR, bylo i pravidlo „family friendly meeting times". Toto pravidlo uplatňují například ve společnosti Wupperverband a platí, že pracovní schůzky se konají pouze v době od 9 do 15 hodin. Společnost Deutsche Postbank nabízí flexibilní pracovní dobu ve formě tzv. Time savings account. Tato konta pracovní doby nejsou časově omezená. „Někteří naši zaměstnanci mají nastřádáno i 500 až 1000 přesčasových hodin a ty si poté mohou vybrat jako placenou dovolenou," uvádí zástupkyně oddělení HR společnosti Deutche Postbank paní Christina Freytag.
  • „Parent-child office" slouží pro rodiče v případě „nouze", jedná se o kancelář, v rámci které je i malá herna pro děti a v případě, že dítě například z důvodu nachlazení není možné dát do školky, rodič si ho bez problémů může vzít s sebou do práce. „Místnost není přeplněná, a tudíž není nutný ani rezervační systém, ale přesto jsme se setkali s velmi pozitivním ohlasem," uvádí zástupkyně společnosti Deutsche PostBank paní Christina Freytag, kde tzv. Emergency office zřídili teprve v roce 2012. „Zřízení této místnosti svědčí o celkové kultuře firmy," dodává paní Freytag.
  • Firemní školky. Někdy se jedná rovněž o finanční příspěvek na soukromou školku; prázdninové programy pro děti, odpolední aktivity pro děti zaměstnanců/zaměstnankyň.
  • Školení a semináře na téma související se slaďováním pracovního a rodinného života, individuální konzultace (rodinné otázky), koučování.
  • Webový portál „Mein Familienservice" nejen pro rodiče na rodičovské dovolené - určen pro všechny zaměstnance/kyně dané společnosti, najdou tam informace, na koho se obrátit v případě, že hledají péči pro své rodiče, vhodnou školku pro své děti, ale i třeba kontakty v případě stěhování, inzerují se zde různé odborné semináře a pokud zaměstnanci neví, jak dál, je možné si objednat individuální koučování.
  • Programy na podporu žen, např. společnost Deutsche Post si stanovila cíl, aby 30% manažerských pozic zastávaly ženy: „Téma rovných příležitostí je jedním z důležitých témat vzdělávání našeho vrcholového managementu" říká paní Gudrun Rieck, expertka na slaďování práce a rodinného života ve společnosti Deutsche Post; obdobný program uplatňují i ve společnosti Deutsche PostBank s názvem „Ženy do vedení".
  • Manuály pro manažery/ky a pracovníky/ce HR i pro rodiče na rodičovské dovolené by měly usnadnit bezproblémový odchod na MD/RD a pozdější návrat – například ve společnosti Deutsche Post mají program „Keep in touch", kde jsou zde uvedeny instrukce pro manažery/ky, na co nezapomenout, jestliže někdo ze zaměstnanců/kyň odchází na mateřskou či rodičovskou dovolenou.
  • Vytváření kariérních a rozvojových plánů s ohledem na osobní a rodinný život.

A co je nejdůležitější při implementaci prorodinných opatření v  organizaci?

„Na prvním místě je potřeba získat podporu Top Managementu, dále je velmi důležité v průběhu celého projektu stále komunikovat a zveřejňovat úspěchy a to sice vně i uvnitř společnosti.  Ideální je rovněž prezentovat vhodné modelové příklady," uvádí paní Gudrun Rieck ze společnosti Deutsche Post DHL. „V nejlepším případě by jako modelové příklady měli sloužit sami členové Top Managementu," dodává paní Rieck. Pro získání podpory Top Managementu a i středního a vyššího managementu je důležité vyčíslit konkrétní ekonomické přínosy a zdůraznit jejich zodpovědnost při implementaci prorodinných opatření. Manažerka HR organizace Wupperverband paní Silvia Heise dodává: "V naší organizaci je velice důležité, aby zaměstnanci/kyně včas oznámili záměr odejít na MD/RD. Vzhledem k tomu, že u nás pracuje 80% mužů, tak v jejich případě je obzvlášť důležité včasné oznámení. Rovněž je nutné naplánovat dobu jejich nepřítomnosti a muži si musí uvědomit, že se nejedná o dovolenou, ale je nutné zůstat v kontaktu, jak už telefonickém, tak emailem," zdůrazňuje paní Heise.

Rodičovskou dovolenou si mohou oba rodiče vybrat najednou a zůstat společně doma prvních 7 měsíců. Je také možné, aby si otec vybral jeden měsíc v době narození miminka, poté zůstala na rodičovské dovolené žena a v době kolem jednoho roku dítěte se opět vystřídali. Záleží to na rozhodnutí každé rodiny. Podle manažerky lidských zdrojů firmy Wupperverband, paní Silvie Heise, si muži u nich v organizaci vybírají nejčastěji dva měsíce. Jeden měsíc hned po narození miminka a druhý měsíc raději později v době, kdy se už s děťátkem dá více pohrát.

Dobrá praxe v Pme Familienservice

pme Familienservice - Darina DoubravováSpolečnost pme Familienservice byla založena v roce 1991 s cílem provozovat firemní školku pro BMW AG. Kromě provozování center péče o děti vytvořila tato společnost postupně nabídku komplexní podpory zaměstnancům/kyním firem. Mezi její současné služby patří i pomoc zaměstnancům/kyním v péči o  staré rodiče, služby spojené s podporou zdraví, koučování, podpora při stěhování, péče o dům a zahradu. Rodičům pečujícím o malé děti nabízí firemní školky, prázdninové programy, zprostředkování péče o děti, au-pair, doučování. Mezi oblíbené služby rovněž patří organizace seminářů.

Kromě služeb pro více než 700 firemních klientů nabízí pme Familienservice řadu opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života i pro své vlastní zaměstnance/kyně.  Pracuje zde více než 1400 lidí, z toho 80% jsou ženy a z nich téměř polovina využívá nějakou formu zkráceného pracovního úvazku. Mezi nejzajímavější opatření, která pme Familienservice nabízí svým zaměstnancům/kyním odcházejícím na rodičovskou dovolenou, patří přidělování tzv. kmotry. Kmotrou může být kolega či kolegyně, který o rodiče na rodičovské dovolené pečuje, poskytuje veškeré potřebné informace a umožňují jim tak stále se cítit součástí pracovního týmu. Mezi další důležitá opatření patří i zmíněná možnost práce na zkrácené pracovní úvazky, samozřejmostí je ponechání emailové adresy, po předchozí dohodě i mobilního telefonu a laptopu. Zaměstnanci pme Familienservice mají možnost po celou dobu rodičovské dovolené využívat firemní kartu do fitness centra, jsou zváni na všechny firemní akce, v rámci kterých je postaráno i o jejich děti.

Společnost pme Familienservice provozuje pobočky v Německu, Rakousku a Švýcarsku a od roku 2008 působí i v rámci České republiky. Jednou z klíčových služeb v ČR je poskytování kvalifikace a certifikování profesionálních pečovatelek o děti.

Práce na částečné úvazky

V roce 2011 pracovala více než čtvrtina všech zaměstnanců/zaměstnankyň v Německu na částečný úvazek. Mezi ženami je 46% pracujících na nějakou formu zkráceného pracovního úvazku. Zatímco v České republice je stále spíše nedostatek možností práce na částečné úvazky a ženy – matky po nich volají, v Německu probíhá diskuse o tom, že zkrácené úvazky často nejsou volbou, ale nutností vyvolanou společenským nastavením. Jednak to souvisí s nedostatkem míst v jeslích a mateřských školách, pak i s nutností věnovat se školním dětem po skončení vyučování, a také se stále rozšířeným názorem, že matky by měly s dětmi zůstat doma co nejdéle. Procento matek pracujících na plný úvazek se dvěma dětmi je v Německu velmi nízké (6%).

Proč v České republice organizace nabízejí opatření na podporu slaďování práce a rodiny stále jen v omezené míře? „Pokud nebude tlak od českých zaměstnanců/kyň na zavedení prorodinných opatření, firmy to samy o sobě nabízet nezačnou," uvádí jednatelka české pobočky společnosti pme Familienservice paní Darina Doubravová.

zástupci a zástupkyně českých firem a APERIA na studijní cestě v Německu


Jarmila Brixová, APERIO


Studijní cesta do Bonnu a Kolína nad Rýnem v říjnu 2013 proběhla ve spolupráci s německou společností Work and Life zastoupenou paní Elenou de Graat a Astrid  Lethert v rámci mezinárodního projektu „Management rodičovské dovolené ve firemním prostředí – Nový začátek". Tento projekt je podpořen grantem ESF ČR, operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00225.

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA