Aperio

Jak si firma udrží nejlepší zaměstnance a zaměstnankyně?

04.08.2016 | #práce a rodina

Lidé jsou to nejcennější, co máte.


Peníze nejsou všechno. Spokojenost na straně zaměstnavatele i zaměstnanců bývá největším motorem podnikání. APERIO vám ukáže cestu, kterou již objevili jiní nebo doporučí opatření na míru vaší firmě či instituci.

NAŠE NABÍDKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Školení, vzdělávání, poradenství

Na základě poptávky umíme připravit školení a workshopy pro vedoucí i řadové zaměstnance a zaměstnankyně v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na pracovišti, slaďování osobního a pracovního života nebo obecně o genderové tématice. Vzdělávání je připravováno vždy s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na důraz, který je poptáván.

Ideální skupina pro naše školení a workshopy je do 15 osob. Školení je realizováno vždy proškolenými a certifikovanými experty a expertkami a může trvat od jednoho do pěti dnů. Konkrétní program je sestavován společně se zástupci a zástupkyněmi poptávajících zaměstnavatelů, na základě jejich zkušeností a potřeb.

Příklady témat školení

  • management mateřské a rodičovské dovolené
  • přínos rovných příležitostí pro úspěšnost organizace
  • výhody diverzity v manažerských týmech
  • kompetenční model
  • nástroje pro úspěšné prosazování genderové rovnosti
  • slaďování pracovního a rodinného života

Workshopy, konference a výměny zkušeností

APERIO spolupracuje na přípravě a organizaci workshopů a konferencí, kde zaměstnavatelé mohou prezentovat své úspěchy v oblasti prosazování rovných příležitostí ve firemním prostředí, slaďování rodinného a pracovního života, příklady CSR aktivit zaměřených na genderovou oblast.

I my jsme se učili od ostatních a proto věříme, že sdílením zkušeností pomáháme ostatním při prosazování společensky odpovědného chování vůči zaměstnancům a zaměstnankyním a pomáháme kultivovat, spolu s vámi pracovní trh v České republice.

Genderový audit

Genderový audit pomáhá identifikovat nevyužité personální a znalostní lidské zdroje skryté uvnitř firmy, které se ztrácí díky nedostatečnému uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Genderový audit není kontrola, ale specifický pohled do procesů a fungování firmy a to jak směrem k vlastním lidem, tak navenek k zákazníkům a zákaznicím. Výstupy auditu jsou použity pro zpracování návrhu konkrétních změn. Audit je prováděn za použití metodiky genderového auditu, první svého druhu v ČR, kterou APERIO vytvořilo ze zahraničních příkladů a zkušeností a aplikovalo na české prostředí.

Audit se skládá z několika po sobě následcích procesů, kterými jsou např. analýza dokumentů; skupinové diskuse nebo rozhovory s vedoucími osobami. Oblastí řešení je personální politika, firemní kultura a poptávka nebo využívání možností slaďování práce a osobního života, aj.

Plán rovnosti

Umíme zpracovat plán rovnosti šitý na míru zaměstnavateli. Plán vychází z metodiky vytvořené ve spolupráci se švédskými partnery. V optimálním případě příprava plánu navazuje na genderový audit, jsme však schopni pomoci také při řešení konkrétního cíle, např. při zavádění flexibilních forem práce nebo při řešení firemní kultury, která podporuje rovné příležitosti žen a mužů. APERIO umí vypracovat návrh strategie prosazování genderové rovnosti ve firmě a návrh akčního plánu na jeden rok. Poskytujeme i následný coaching při testování a zavádění doporučených změn a podporu při vyjednávání s vedením firmy.

Co vám podpora rovných příležitostí přinese? 

Videa, grafy, články a myšlenkové mapy o přínosech a implementaci rovných příležitostí
najdete na stránkách Zdravá firma. Čísla, příklady dobré praxe a zkušenosti z jiných firem vás při prosazování těchto změn ve vaší organizaci. Začít není nikdy pozdě.

 

 

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ?

Objevte další články na toto téma

Rádi byste zlepšili podmínky i u vás na pracovišti? Máte zájem o spolupráci? 

 

Kontaktujte nás:

Miloslava Kramná                                                          Kamila Hazdrová
koordinátorka služeb pro zaměstnavatele                       péče o firemní zákazníky
miloslava.kramna@aperio.cz                                          kamila.hazdrova@aperio.cz

+420 739 062 011                                                          +420  774 722 150

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Rychlé odkazy

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka nejen pro rodiče 2016
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).
* Pokud si přeje příručku zaslat poštou, bude vás stát cenu poštovného nebo jednotlivé články objevte v Rady a informace.

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ