Aperio

Poradenství a plány rovnosti pro zaměstnavatele

Poradenství

Tým našich poradců a poradkyň je připraven poskytnout odborné poradenství a koučink při testování a zavádění vybraných opatření a změn do praxe ve vaší firmě či organizaci. Pomůže s argumentací a vyjednáváním uvnitř firmy (s vedením, managementem atp.), se zjišťováním potřeb zaměstnaných, s nastavením či úpravou firemních procesů a podobně.

Plán rovnosti

Nabízíme spolupráci při zpracování tzv. plánu rovnosti. Plán rovnosti je propracovanou strategií zavedení vybraných změn na podporu rovného zacházení se ženami a muži na pracovišti, včetně slaďování pracovního a rodinného/osobního života zaměstnaných. Plán rovnosti vychází z metodiky vytvořené ve spolupráci se švédskými partnery.

V optimálním případě příprava plánu navazuje na genderový audit, jsme však schopni pomoci také při řešení konkrétního cíle, např. při zavádění flexibilních forem práce, řešení managementu mateřské a rodičovské dovolené nebo při řešení firemní kultury, která podporuje rovné příležitosti žen a mužů na pracovišti.

Vypracujeme návrh strategie prosazování genderové rovnosti ve firmě či organizaci a návrh akčního plánu na jeden rok šité na míru vaší firmě/organizaci.

Plán rovnosti a odborné poradenství vám pomůže v tom, aby implementace změn byla systematická a úspěšná, a aby zavedená opatření a programy záhy nebo časem nepřestaly být funkční.

Co Vaší firmě uplatňování rovných příležitostí žen a mužů přinese?

 • společenskou prestiž, dobrou pověst podniku, lepší pozici při získávání nových lidí
 • zlepšení spokojenosti, motivace a loajality zaměstnaných
 • zvýšení výkonnosti a efektivity práce
 • snížení fluktuace, nemocnosti a nákladů na nábor nových lidí
 • efektivní řešení odchodů na mateřskou dovolenou a zapojení po návratu
 • ztotožnění zaměstnance či zaměstnankyně s  vykonávanou prací
 • integraci životních rolí zaměstnaných
 • pozitivní atmosféru v  pracovním týmu
 • vyšší návratnost investic, které do svých zaměstnaných vkládáte
 • nastavení konkrétních benefitů pro zaměstnance a zaměstnankyně ke spokojenosti všech osob ve firmě
 • konkurenční výhodu oproti firmám, které se oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže nevěnují

Uplatňování rovných příležitostí žen a mužů posiluje společenskou odpovědnost (CSR) firmy/organizace. Podpora rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a osobního života představují společensky odpovědné chování vůči vašim zaměstnancům a zaměstnankyním. Toto odpovědné chování má příznivý dopad na úspěšnost a konkurenceschopnost vaší firmy/organizace i na společenské prostředí kolem vás.

Máte o plán rovnosti či poradenství zájem?
Kontaktujte nás!

Veronika Šindelářová
E veronika.sindelarova@aperio.cz
T +420 222 364 083


Potřebujete více informací?

Chcete, aby Váš zaměstnavatel podporoval rovné příležitosti žen a mužů a slaďování práce s mimopracovním životem?

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ