Aperio

Vzdělávání pro zaměstnavatele

Vzdělávání

Na základě poptávky umíme připravit semináře a workshopy pro vedoucí i řadové zaměstnance a zaměstnankyně v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na pracovišti, slaďování osobního a pracovního života nebo obecně o genderové tématice. Vzdělávání je připraveno vždy s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na důraz, který je firmou/organizací poptáván.

Ideální skupina pro naše semináře a workshopy je do 15 osob. Školení je realizováno vždy proškolenými a certifikovanými experty a expertkami a může trvat od jednoho do pěti dnů. Konkrétní program je sestaven společně se zástupci a zástupkyněmi poptávajících zaměstnavatelů, na základě jejich zkušeností a potřeb.

Příklady témat

  • přínos rovných příležitostí pro úspěšnost organizace
  • výhody diverzity v manažerských týmech
  • kompetenční model
  • nástroje pro úspěšné prosazování genderové rovnosti
  • úspěšná implementace zaváděných změn
  • slaďování pracovního a rodinného/osobního života

Workshopy, konference a výměny zkušeností

APERIO spolupracuje na přípravě a organizaci workshopů a konferencí, kde zaměstnavatelé mohou prezentovat své úspěchy v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů ve firemním prostředí, slaďování rodinného a pracovního života či příklady společensky odpovědných (CSR) aktivit zaměřených na genderovou oblast.

 

I my jsme se učili od ostatních a proto věříme, že sdílením zkušeností pomáháme ostatním při prosazování společensky odpovědného chování vůči zaměstnancům a zaměstnankyním a pomáháme spolu s vámi kultivovat pracovní trh v České republice.

Máte o vzdělávání nebo uspořádání konference zájem?
Kontaktujte nás!

Veronika Šindelářová
E veronika.sindelarova@aperio.cz
T +420 222 364 083


Potřebujete více informací?

Chcete, aby Váš zaměstnavatel podporoval rovné příležitosti žen a mužů a slaďování práce s mimopracovním životem?

Rychlé odkazy

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Nebojujte se zákony 2017
Praktická legislativní příručka pro zaměstnavatele i zaměstnance
Nástup na mateřskou, práce při mateřské, návrat do práce, rodinné právo.
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku v tištěné verzi?
* Jednotlivé články si můžete přečíst v sekci Rady a informace.

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ