Aperio

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově je odvážnou vlaštovkou mezi nemocnicemi

Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově se vydala na odvážnou cestu vedoucí k lepšímu slaďování práce a rodiny jejich zaměstnanců. Nemocnice od roku 2012 realizuje projekt zaměřený na podporu slaďování práce a rodiny, který je podpořen z evropských fondů.  V rámci projektu si naplánovala zmapovat podmínky, které mají rodiče v nemocnici, a rozhodla se, že v rámci projektu projde genderovým auditem, který měl za cíl zmapovat a zhodnotit situaci v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v nemocnici.

Genderový audit je poradenský proces zaměřený na dodržování pravidel nediskriminace a sleduje, zda a jak jsou uplatňovány stejné (rovné) podmínky po zaměstnance i zaměstnankyně. Na základě zjištění pak tým expertů a expertek doporučuje, jaké změny by bylo vhodné realizovat.

Diskriminace z důvodů pohlaví (genderu) a věku je v české legislativě zakázána, občas se ale stává, že u zaměstnavatelů existují pravidla, která neumožňují stejné příležitosti pro muže i ženy. V rámci genderového auditu jsou firmy pojímány jako aktivní činitelé nesoucí zodpovědnost, protože mají velký vliv na životy lidí, kteří v nich pracují, nebo jsou firemními zákazníky, či jsou jinak ovlivňováni firemní činností. Genderový audit je považován za typ personálního a etického auditu, nikoliv tedy za kontrolu typu finančního auditu. Cílem této služby je poradit, jak zefektivnit procesy týkající se slaďování práce a rodiny.

Termín genderová rovnost akcentuje požadavek, aby ženy a muži měli rovné podmínky k plné realizaci svých lidských práv. Základní podmínkou k tomu, aby byla idea rovnoprávnosti naplněna jsou rovné příležitosti žen a mužů přispívat k rozvoji společnosti (politickému, ekonomickému, sociálnímu aj.), a rovné příležitosti ze společenského rozvoje profitovat.

Nemocnice v Benešově odvážně prošla celým procesem, který se skládá z několika fází, jako jsou skupinové rozhovory nebo rozhovory s vedoucími zaměstnanci. Na základě celého procesu byly sice doporučeny úpravy některých kroků a postupů. Například dodržování tzv. "genderově korektního jazyka", tedy uveřejňování volných pozic na lékaře a lékařky v mužské i ženské variantě (což je v souladu s českou legislativou), ale také dodržování genderové korektnosti v dokumentech vydávaných nemocnicí, protože nemocnice léčí pacienty i pacientky. Nemocnici bylo také doporučeno vypracování procesu kariérního postupu pro ženy, tzv. nástupnictví, kdy se cíleně vychovávají ženy na vedoucí pozice tak, aby jejich zastoupení v managementu bylo rovnoměrné. To se v nemocnici sice děje (už jenom proto, že tam pracuje více žen), ale není to proces formalizovaný. Nicméně přes tyto drobnosti, je nemocnice příkladem dobré praxe ve svém chování k zaměstnaným, protože 99 % sledovaných indikátorů v rámci genderového auditu je plněno bez připomínek. Nemocnici bylo potvrzeno, že chování k zaměstnancům a zaměstnankyním je férové.

To, že si nemocnice v Benešově váží svých zaměstnaných a rozumí jejich potřebám, prokazuje také tím, že v rámci projektu byly zřízeny firemní jesle NeBe, které zahájily svůj provoz 15. června 2012. Jesle jsou určeny pro děti zaměstnanců ve stáří od půl roku do tří let. Zřízení jeslí je nákladnou záležitostí a to nejen z hlediska finanční realizace, ale také z hlediska procesu, který je nutný zvládnout v rámci příprav na zahájení provozu. Díky podpoře z evropských fondů bylo zřízení a provoz jeslí finančně dotován. Nicméně proces zřizování musela nemocnice absolvovat v plném rozsahu. Při slavnostním otvírání jeslí řekl ředitel nemocnice MUDr. Michal Oščipovský: „Naše nemocnice se snaží vytvářet dobré podmínky a prostředí pro své pacienty i zaměstnance. Vybudováním firemních jeslí chceme vyjít vstříc našim zaměstnankyním na mateřské/rodičovské dovolené a ulehčit jim tak návrat zpět do zaměstnání".

Jak již bylo zmíněno, Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově je jednou z prvních vlaštovek mezi nemocnicemi (a nejen mezi nimi) a zaslouží si respekt za odvahu projít genderovým auditem, ale i obdiv za pochopení, s jakým přistupuje ke svým zaměstnancům.

Pokud byste si i Vy chtěli vyzkoušet, zda máte ve firmě rovné příležitosti, můžete projít jedním z auditů, které nabízí společnost APERIO v rámci svých projektů. Všechny informace naleznete na stránkách společnosti www.aperio.cz a pokud si na audit netroufáte, zkuste si  malý test pro firmy, zjistíte, jak si na tom vaše firma stojí. Test naleznete na stránkách: http://www.aperio.cz/test-rp/index.htm

Držíme vám palce!

Petra Kubálková
APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství


Projekt Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit je financován z Evropského sociálního fondu v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00181.

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ