Aperio

Co potřebují rodiče v regionech při návratu do práce z takzvané rodičovské dovolené

V březnu tohoto roku skončil více než dvouletý mezinárodní projekt společnosti APERIO, zaměřený na podporu slaďování pracovního a rodinného života. Jednou z aktivit projektu byly semináře pro rodiče.

APERIO ve všech čtrnácti krajích České republiky během loňského roku uspořádalo pro rodiče vzdělávací semináře o tom, jak slaďovat práci a rodinu. V celkem osmadvaceti seminářích a dvou online webinářích se proškolilo 460 rodičů. Hlavním cílem bylo napomoci jim zorientovat se v dostupných možnostech slaďování pracovního a rodinného života a podpořit jejich dovednosti, potřebné k úspěšnému fungování v rodině i na pracovním trhu.

Rodiče ocenili přínos seminářů zejména v těchto oblastech

 • organizace času
 • návrat do práce a situace na trhu práce
 • slaďování práce a rodiny
 • psychologická témata (např. komunikace v rodině, sebereflexe-cíle a priority)
 • poradenství, kontakty, tipy kam se obrátit
 • sdílení zkušeností s ostatními - inspirace, praktické zkušenosti, fungující modely

Z průběhu seminářů i zpětné vazby je zřejmé, že rodiče vracející se na trh práce by nejvíce potřebovali

 • zkrácené a flexibilní úvazky
 • jiný přístup zaměstnavatelů k nim (´nemám handicap, ale přicházím s něčím navíc´)
 • alternativní, spolehlivé a cenově dostupné služby péče o děti (´v situaci, kdy se tříleté dítě v mnoha místech nedostane do státní školky´)
 • výraznější zapojení otců do péče o děti – zejména v menších místech republiky  a v nižších sociálních skupinách (´skloubení péče o děti a práce je označováno jako ´můj problém´, ale kolik mužů je také otci?´)
 • větší právní povědomí
 • napojení na místní zdroje (radnice aj. úřady)
 • pomoc při řešení specifických problémů na venkově, zejm. absence flexibilních úvazků a nutnost dojíždění (´dovážet dítě daleko do školky a sebe ještě dál do práce, večer se takto zase vracet, s platy jaké tu jsou, a bez flexibilní možnosti práce, to se nevyplatí´).
 • větší sebedůvěru (´i já mohu něco změnit, navzdory špatným podmínkám v regionu´)
 • od společnosti – větší uznání role rodiče a ocenění dovedností nabytých díky rodičovské roli
 • oficiální změnu zavádějícího termínu „mateřská/rodičovská dovolená" (´je to intenzivní rodičovská práce´).

APERIO získalo při organizaci těchto seminářů síť nových spolupracujících organizací i zaměstnavatelů, kteří mají zájem dále toto téma rozvíjet a podporovat.  Zároveň jsme zmapovali aktuální potřeby rodičů v oblasti slaďování, a to v unikátním záběru všech krajů republiky. Díky tomu můžeme lépe zacílit naše další služby.

Vyzkoušeli jsme také novou formu vzdělávání  a na stejné téma úspěšně zrealizovali  dva  webináře, tj. semináře vedené prostřednictvím Internetu. Zúčastnilo se jich dvaačtyřicet  lidí z devíti krajů ČR. Ocenili  jak samotný obsah, tak i vstřícnou a inovativní formu, která jim umožnila účast ve večerních hodinách z pohodlí domova. Tato živá forma on-line vzdělávání klade důraz na co největší zapojení zúčastněných a je skvělou alternativou k e-learningovému kurzu.  Na rozdíl od klasického e-learningu je u webináře přednášející vidět a lidé mohou pružně reagovat na přednášku dotazy, komentáři, názory v anketách, a podobně.

Na podzim 2011 jsme pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové a Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti uspořádali v Praze mezinárodní workshop nazvaný „Čas na změnu". Zúčastnilo se jej řada zaměstnavatelů a také zahraniční partneři projektu ze Švédska, Německa a Polska. Česká televize odvysílala z akce reportáž v rámci pořadu Ekonomika PLUS.

Do projektu jsme zapojili i děti z celé republiky při vyhlášení výtvarné soutěže na téma „Máma a táta v práci a doma".  Přišlo nám velké množství obrázků, na nichž byl různorodým způsobem ztvárněn rodinný a pracovní svět dospělých očima dětí. Z vítězných prací byl sestaven a vytištěn nástěnný kalendář.

V loňském roce jsme vydali publikaci pro zaměstnavatele s názvem „Lidé jsou to nejcennější, co máte - Prorodinná opatření ve firmách." Věnuje se tématu zavádění prorodinných opatření  a flexibilního zaměstnávání v organizacích. Zúročili jsme zde naše zkušenosti, spolupráci s partnerskými organizacemi v zahraničí a shrnuli zjištění mnohých výzkumů a příkladů dobré praxe.  O publikaci, která vyšla v nákladu 1000 ks česky a 400 ks anglicky a je distribuována zdarma, je stále velký zájem.

Na webových stránkách aperio.cz jsme vytvořili nový prostor nazvaný „Rodina a práce", který přináší aktuální témata z oblasti slaďování práce a rodiny. Zveřejňovali jsme zde články, informace od expertů/ek z ČR i zahraničí a anketní šetření. Návštěvnost této speciální webové sekce rychle narůstala a za dobu projektu dosáhla 55 000. Výrazně nejčtenějším článkem zde byl příspěvek nazvaný ´Výpověď a rodičovská dovolená – nepřistupujte na nevýhodné podmínky´ , což může být vnímáno jako  signál o tom, co zřejmě rodiče vracející se na trh práce nejčastěji řeší.

Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU


připravily Lucie Ryntová a Lucie Staňová

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ