Aperio

Sólo rodiče v Česku – jak se jim daří a co potřebují II.

Tematická síť, která vznikla v rámci tohoto projektu, je mezinárodní pracovní skupina, která si klade za cíl zmapovat aktuální potřeby sólo rodičů a jejich rodin a navrhnout opatření, která by zlepšila jejich celkovou situaci. Do tematické sítě jsou zapojeny partnerské organizace ze Skotska, Anglie, Irska a Slovenska s dlouholetými zkušenostmi s pomocí těmto rodinám. Součástí projektu je i získávání know-how od těchto organizací, které ve svých zemích poskytují široké spektrum služeb rodinám sólo rodičů již několik desetiletí.

V rámci setkání v Praze proběhla intenzívní diskuze nad následujícími tématy, která se ukázala jako nejpalčivější.

Kdo je sólo rodič?

Jak již jsme uvedli v první části článku, jasná definice této skupiny v právním systému a systému sociálního zabezpečení ČR schází. Pracovní skupina obecně stanovila sólo rodiče jako osobu, která nežije ve společné domácnosti s partnerem/kou, zajišťuje péči o dítě/děti, provoz a financování domácnosti a rodiny bez účasti partnera/ky. Z této definice je patrné, že jde o skupinu rodičů s větší potřebou podpory. Vyplývajícími otázkou je, zda do budoucna nestanovit podrobnější kritéria určování např. pro potřeby poskytování specifických dávek státní sociální podpory.

Pojem „sólo rodič“ není v tuto chvíli běžně používaným pojmem. Každopádně je potřeba, aby označení těchto rodičů a jejich rodin pozbylo hodnotícího nádechu. K tomu by měla dopomoci média a pozitivně prezentované vzory kupříkladu z řad známých osob.

Aby se zaměstnavatelé mohli a chtěli zapojit

Jako příklad dobré praxe zde byla uvedena spolupráce mezi ÚP Most a zaměstnavateli. V rámci projektu financovaného ze SF EU ÚP zapojil zaměstnavatele v regionu. Těm přispíval na mzdu sólo rodičům, kteří byli zaměstnaní na částečný nebo úplný úvazek. 60% těchto podpořených sólo rodičů u zaměstnavatele pak zůstalo. Součástí projektu byla zároveň i rekvalifikace, která přispěla k trvalé udržitelnosti projektu. Důležitá zde byla znalost regionu a adresný příjem podpory. Součástí podpory byl i příspěvek na hlídání dětí po dobu půl roku. Zaměstnavatelé tak zjistili, že jde o cílovou skupinu, se kterou se vyplatí spolupracovat.

Je třeba zaměstnavatele informovat a motivovat je k poskytování benefitů sólo rodičům v rámci společenské odpovědnosti a budování dobrého jména firmy. Jako nejúčinnější benefity se jeví příspěvky na hlídání dětí, firemní školky a flexibilní formy práce.

Iniciativa ze strany zaměstnavatelů se však neobejde bez podpory státu, je třeba zajistit, aby se jim tento přístup vyplatil, např. ve formě daňových zvýhodnění. Efektivní by bylo i větší provázání této podpory s Úřadem práce.

Dlouhodobé zkušenosti ze zahraničí ukazují, že sólo rodiče patří k nejloajálnějším zaměstnancům vůbec.

Sólo rodiče a riziko chudoby

Měla by především vzniknout opatření týkající se sociálního bydlení, a to nejlépe v podobě zákona. Sociálních bytů v odpovídající kvalitě je v současnosti nedostatek. Řada rodin nyní „propadává“ systémem, na příspěvek na bydlení nedosáhnou, avšak na nájem v nájemním bytě nemají dostatek finančních prostředků. Ubytovny nejsou vhodným řešením, navíc jsou často neadekvátně drahé.

I problematika neplacení výživného by si zasloužila nová řešení k těm již existujícím. Např. na Slovensku, pokud druhý rodič neplatí výživné po dobu alespoň 3 měsíců, je možné podat žádost na náhradní výživné, které vyplácí Úřad práce. Zároveň je podána žádost o exekuci. Náklady exekuce hradí přitom povinný rodič. Stát vymáhá uhrazení výživného i s úroky. Skupina rovněž navrhla, aby v zákoně byla stanovena minimální výše výživného, jak je tomu na Slovensku. Tabulka pro určení výživného u nás není závazná a soudy se jí spíše neřídí.

Součástí prevence by měla být i prevence primární, jako je povinná výuka finanční gramotnosti, příprava na odpovědné partnerství a rodičovství. Zároveň by měly být lépe dostupné a známé poradenské služby sociálně právní, finanční a dluhové poradenství. Nelze také opomenout, že součástí prevence by měl být i větší tlak systému nejen na povinného rodiče (častěji otce), ale i na rodičovskou odpovědnost obecně. Tomu by mohla dopomoci medializace. Jakkoli je neplacení výživného trestným činem, pocit vlastní odpovědnosti za výživu a kvalitu života dítěte je u těchto rodičů zjevně velmi oslaben.

Školky, jesle a hlídání – věčné téma

Zajištění scházejících zařízení péče o děti by mělo být i nadále do značné míry odpovědností státu, a zejména pak územních správních celků. Kvůli jejich nedostatku stát přichází o možnost podpořit růst pracovní síly a redukovat chudobu rodin, především pak rodin sólo rodičů. Důležitým poznatkem, opírajícím se o zkušenosti ze zahraničí (Francie, UK) je zjištění, že se vyplatí investovat více do předškolního vzdělávání dětí z rizikovějšího sociálního prostředí. Tyto děti pak díky tomu v budoucnosti mnohem lépe obstojí v dalším vzdělávacím procesu a následně i v zapojení na pracovní trh. Stát by měl obce motivovat k zajišťování těchto služeb, mj. po materiální stránce.

Sólo rodičům s nízkým příjmem by pomohlo zvýhodnění při přijímání dětí do zařízení zejména u dětí do 4 let věku. Zajímavým řešením by mohla být i dotovaná služba hlídání nemocných dětí. Rovněž je potřeba propagovat a podporovat iniciativu zaměstnavatelů při zajišťování služeb péče o děti.


Silvie Novotná


 

TS 1

TS 2

TS 3

TS 4


Realizace projektu "Rodiče samoživitelé/samoživitelky a trh práce" je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ