Aperio

Sólo rodiče v Česku – jak se jim daří a co potřebují I.

Počet rodin s jedním rodičem s dětmi do 15 let od roku 1995 do roku 2012 vzrostl z 9,4% na 15,1%. 22% dětí dnes vyrůstá s jedním rodičem, většinou matkou. 13,6% sólo matek je nezaměstnaných (oproti 7,7% matek v domácnostech se dvěma rodiči). Až 50% žen s dětmi se po rozvodu ocitá na hranici chudoby.

Na tuto skutečnost reaguje APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství projektem Rodiče samoživitelé/ky a trh práce, financovaným z ESF (OP LZZ).  Pojďme se v následujícím článku nejprve stručně seznámit se současnou situací sólo rodičů u nás.

S čím se potýkají sólo rodiče v ČR

Sólo rodiče se při snaze o uplatnění na trhu práce, zajišťování obživy a slaďování pracovního vytížení s péčí o rodinu potýkají s řadou obtíží a překážek. Dle zákona nesmějí být ze strany zaměstnavatelů diskriminováni, ale zkušenost stále ukazuje, že vyjde-li najevo jejich životní situace, jsou jejich šance u potenciálního zaměstnavatele ještě nižší než rodičů malých dětí obecně. Pracovní právo ani právo sociálního zabezpečení přitom téměř nezohledňuje specifika jejich situace. Jejich zvýhodnění byla postupně zrušena, v zákoně zbylo pouze několik drobných úprav: např. nesmí být vysíláni na služební cestu mimo bydliště bez svého souhlasu, doba ošetřovného při nemoci dítěte činí 16 dní (oproti 9 dnům u ostatních rodičů).

Výrazným problémem je výživné. Existují sice určité nástroje pro jeho vymáhání, jako jsou exekuce a nově i pozastavení řidičského průkazu, avšak jeho neplacení povinným rodičem je stále velmi častý jev, který přispívá k těžké finanční a sociální situaci těchto rodin.

Velikým tématem je nedostatek dostupných zařízení péče o předškolní děti, což se této skupiny dotýká ještě citelněji, vzhledem k tomu, že starost o obživu leží na jedné osobě. Další chybějící službou je specializované poradenství – právní, psychologické, profesní.

sólo máma

Sólo rodiče – skupina potřebující podporu

Postavení sólo rodičů je u nás v současnosti obtížné v neposlední řadě také proto, že tato skupina není jasně definována, z právního hlediska takřka nemá zvláštní status. Na jedné straně je to důsledkem snah zabránit diskriminaci, kdy zaměstnavatel sólo rodiče raději nepřijal z obavy, že by jej v případě problémů nemohl propustit. Jejich postavení je nyní stejné jako postavení rodičů obecně. Odstranění zvýhodnění (jako např. upřednostnění při přijímání dětí do MŠ) je však vedeno i obavami z jejich zneužití i některými nesezdanými páry s dětmi. Mnohdy je proto obtížné rozpoznat, kdo skutečně je potřebným sólo rodičem.

Toto vše zároveň ztěžuje vnímat sólo rodiče jako skupinu se specifickými potřebami, které je třeba zohlednit. Rovněž musíme brát v úvahu, že jde o skupinu různorodou, jejíž potřeba podpory je odstupňována. To je dáno např. rozdílnou úrovní kvalifikace, počtem dětí, zdravotní situací rodiče nebo dětí, zajištěním bydlení. Přesto není pochyb, že být sám na výchovu dětí i finanční zajištění je významným zátěžovým faktorem pro fungování rodiny.

Sólo rodič anebo „neúplná rodina“?

Také vnímání rodin sólo rodičů okolím hraje roli v jejich celkové situaci: to, jak je na ně nahlíženo, ovlivňuje, jak v důsledku toho nahlížejí sami na sebe. Na jedné straně sledujeme neustávající nárůst rozvodovosti a snížení vnímané hodnoty manželství ve společnosti, na druhé straně však (a možná právě i proto) stoupá tlak zastánců tzv. „tradiční rodiny“ jako jediné žádoucí sociální normy. To v důsledku zesiluje stigmatizaci sólo rodičů jako těch, kteří nedokázali založit či udržet „úplnou rodinu“.

Z tohoto pohledu je i jazyk, který je používán ve spojitosti se sólo rodiči, stigmatizující – pro rodinu s jedním rodičem je zažitý v běžném i odborném vyjadřování termín „neúplná rodina“.  Zamyslíme-li se však nad tímto termínem, dojdeme k závěru, že v sobě obsahuje negativní hodnocení. Vyjadřuje totiž, že jde o rodinu, která je určitým způsobem jiná či poškozená. Společnost APERIO proto již v minulosti navrhla termín „sólo rodiče“, který vystihuje situaci těchto rodin, a přitom se vyhýbá jejímu hodnocení.

K rodinám sólo rodičů a jejich situaci je totiž třeba se postavit bez přílišného hodnocení, zato s ochotou hledat cesty k tomu, aby se všem typům rodin, které u nás existují a vznikají, dařilo co nejlépe. Na dětech, které jsou v nich vychovávány, leží totiž budoucnost. Investujeme-li do nich, investujeme do budoucnosti naší společnosti.


Silvie Novotná


Realizace projektu "Rodiče samoživitelé/samoživitelky a trh práce" je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 0

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ