Aperio

Rovné příležitosti mužů a žen a genderové audity v praxi

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství Vás zve na unikátní vzdělávací modul pro HR manažery a HR manažerky s tématem:

„Rovné příležitosti mužů a žen a genderové audity v praxi"

19. a 20. června 2013 v Praze

Nabízíme Vám možnost bezplatného proškolení jedné osoby Vašeho pracovního týmu v oblasti uplatňování rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnavatelské praxi.

 • Jak i s nízkými náklady získat konkurenční výhodu na trhu?
 • Jak docílit lepších výsledků a udržet přitom zaměstnance a zaměstnankyně spokojené, motivované a loajální?
 • Jak dosáhnout lepší úrovně služeb spojené s vyšší spokojeností zákazníků a zákaznic?
 • Jaké jsou praktické přínosy uplatňování rovných příležitostí?
 • V čem tkví přínos genderového auditu pro firmu/organizaci?

Přihlaste se na dvoudenní vzdělávací program!

Vzdělávací modul je určen všem zaměstnavatelům z Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje. Ubytování, cestovné a stravné zajištěno.

Účast je bezplatná, ovšem kapacita prostor je omezená. Prosíme, nahlaste svou účast na emailovou adresu: lenka.sebelova@aperio.cz, obratem Vám registraci potvrdíme. Děkujeme Vám a těšíme se na Vaši účast.

Ve dvoudenním vzdělávacím modulu získáte podrobné informace o rovných příležitostech žen a mužů ve firemní praxi, o tom, jaký pozitivní efekt mají pro zaměstnavatele a jak na ně reagují zaměstnanci/zaměstnankyně. Poskytneme Vám osvědčené metody a nástroje a také odbornou podporu při zavádění rovných příležitostí do Vaší firmy. Nebudou chybět příklady dobré praxe a možnost zažít si modelové situace v pracovních skupinách.

Lze začít od úplného začátku, předchozí zkušenosti v dané oblasti nejsou nutné!

Program: 19. června 2013

9:15 – 9:30 Uvítání účastníků a účastnic

9:30 – 11:00 Informace o tématu genderu a rovných příležitostech mužů a žen

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 12:30 Diskriminace a legislativa rovných příležitostí

12:30 – 13:30 Oběd

13:30 – 15:00 Work–life balance

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 16:15 Pracovní skupina, diskuze

Program: 20. června 2013

9:00 – 10:30 Příklady dobré praxe

10:30 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Genderový audit v praxi

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 14:00 Akční plán a jeho sestavení

Ubytování je zajištěno v hotelu Ehrlich v singl pokojích. Proplacení nákladů pro účastníky a účastnice (ubytování, cestovné, stravné) zajištěno.

Co Vaší firmě uplatňování rovných příležitostí žen a mužů přinese?

 • společenskou prestiž, dobrou pověst podniku, lepší pozici při získávání nových lidí
 • zlepšení spokojenosti, motivace a loajality zaměstnaných
 • zvýšení výkonnosti a efektivity práce
 • snížení fluktuace, nemocnosti a nákladů na nábor nových lidí
 • efektivní řešení odchodů na mateřskou dovolenou a zapojení po návratu
 • nastavení konkrétních zaměstnaneckých benefitů ke spokojenosti všech osob ve firmě
 • ztotožnění zaměstnance či zaměstnankyně s  vykonávanou prací
 • integraci životních rolí zaměstnaných
 • pozitivní atmosféru v  pracovním týmu
 • vyšší návratnost investic, které do svých zaměstnaných vkládáte
 • konkurenční výhodu oproti firmám, které se oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže nevěnují

Přínos genderového auditu

Genderový audit je formou nezávislého poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, nikoli kontrola. Audit identifikuje silná a slabá místa ve využitelnosti personálních a znalostních lidských zdrojů skrytých uvnitř firmy. Takové zdroje se mohou ztrácet díky nedostatečnému uplatňování rovných příležitostí nejen pro ženy a muže, ale také pro rodiče, starší nebo hendikepované zaměstnané a podobně. Výsledkem auditního procesu je ucelená zpráva o potřebách zaměstnaných a postojích a chování firmy či organizace s doporučením případných změn, které mohou ušetřit náklady firmy.

Genderový audit Vám pomůže při přípravě argumentů a dat pro zavádění opatření na podporu rovných příležitostí do praxe. Pomůže Vám efektivně zjistit, co již v organizaci či firmě máte a jak na to lidé reagují, pomůže Vám stanovit si priority a zjistit silná a slabá místa ve firemní komunikaci.

Genderový audit Vám zároveň může pomoci v tom, aby implementace opatření byla systematická a úspěšná, a aby zavedená opatření a programy záhy nebo časem nepřestaly být funkční.

Staňte se členy skupiny firem, které prošly genderovým auditem, jako například Siemens, AstraZeneca, Motorola, Deloitte & Touche, Madeta, Lukram, HENNLICH, EuroPasta SE, IBM Česká republika, IKEA, T-mobile, Česká spořitelna a řada dalších.


Vzdělávací modul se koná v rámci projektu Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00181.

loga PL LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ