Aperio

Flexibilita na pracovišti – nástrahy, náklady, přínosy a zisky

Mzdové náklady tvoří často jednu z nejvyšších položek ve firemních rozpočtech. Umíte své zaměstnance a zaměstnankyně motivovat k angažovanému pracovnímu výkonu?

Většina zaměstnavatelů v dnešní době hledá způsob, jak snižovat náklady, což se týká také výdajů na práci zaměstnanců a zaměstnankyň. Argumentují stále trvajícím ekonomickým útlumem a  vysoce konkurenčním prostředím současného světa. Ze stejných důvodů mnoho zaměstnavatelů  považuje podporu slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců a zaměstnankyň a podporu rovných příležitostí žen a můžů na pracovišti za drahý (a zbytečný) nadstandard, který si nemohou a nechtějí dovolit.

Zároveň si však zaměstnavatelé často uvědomují, jak významná je pro jejich podnikání flexibilita; hledají způsob, jak být k dispozici vždy v případě potřeby a jak být vždy nejméně o krok napřed před konkurencí. Patříte k takovým i vy? Pak vězte, že firmy, které podporují slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnaných, shodně vypovídají, že flexibilní zaměstnávání jim, kromě jiných výhod, přináší okamžitou dostupnost pracujících, když je potřeba, a lepší servis pro jejich klientelu. Získávají tak významnou konkurenční výhodu oproti neflexibilním firmám.

Úspěch a výsledky každé firmy stojí a padají s kvalitou a schopnostmi jejích zaměstnanců a zaměstnankyň. Žádná firma s ambicí být úspěšná a konkurenceschopná se dnes neobejde bez respektu a vstřícnosti k potřebám svých lidí. Mnoho opatření na podporu slaďování práce a rodiny a rovných příležitostí na pracovišti není a nemusí být nákladných. V základu stačí promyšlené změny v organizaci práce a schopnost dobře a srozumitelně je lidem vysvětlit. Pokud lidé opatřením rozumí a mají možnost spolurozhodovat o jejich nastavení, jsou v práci spokojenější a dokáží vám nabídnout vyšší pracovní nasazení a vstřícnost k potřebám vaší firmy.

Nenechte se odradit tím, že pro některá opatření nejsou dostatečná legislativní pravidla, neumožňují daňové zvýhodnění nebo že není dostatečná podpora státu. Firmy v zahraniční jsou často ve stejné situaci. Zjistily však, že se jim tato opatření jednoduše bohatě vyplatí. Pokud se chcete inspirovat i vy, přijďte na seminář Flexibilita na pracovišti – nástrahy, náklady, přínosy a zisky, který se uskuteční v průběhu dubna v Jihočeském, Středočeském a Ústeckém kraji. Semináře pořádá APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a na www.aperio.cz se dozvíte podrobné informace o jejich konání.

Seminář pro zaměstnavatele Flexibilita na pracovišti – nástrahy, náklady, přínosy a zisky se  věnuje důvodům, proč realizovat programy podporující rovné příležitosti žen a mužů a slaďování práce a rodiny pro všechny zaměstnané - rodiče, mladé lidi i ženy 55+. V rámci semináře budete mít možnost se seznámit s nástroji, které pomáhají překonávat překážky při realizaci těchto programů.  Získáte také odpovědi na důležité otázky: Proč bychom měli něco podobného dělat? Jak bychom měli postupovat? Proč se nám to vyplatí? a v neposlední řadě Kolik nás to bude stát?

Nenechte se tedy předběhnout konkurencí a dejte svým lidem prostor a možnost sladit práci s rodinnými či osobními potřebami. Vytvořte jim motivující a přátelské pracovní prostředí, kde jim práce bude přinášet naplnění a uspokojení. Flexibilita a vstřícnost se vyplatí jim i vám.


Markéta Tichá, APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství


Semináře Flexibilita na pracovišti – nástrahy, náklady, přínosy a zisky se konají v rámci projektu Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00181.

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ