Aperio

Podpora otců vede k posílení firemní kultury, jejíž cena je nevyčíslitelná

Martina Schneiderová, HR Manager, SAS Institute ČRNa otázky APERIA odpovídá Martina Schneiderová, HR Manager, SAS Institute ČR. Našim tématem je program podpory zaměstnanců-otců, podpora slaďování pracovního a rodinného života a jejich přínos pro firemní kulturu.

 

Stále více zaměstnavatelů dnes zavádí programy na podporu slaďování pracovního a rodinného života (work-life balance) zaměstnanců a zaměstnankyň nebo o tom začíná uvažovat. Pouze někteří však do programu zahrnují také zaměstnance-otce. Proč jste se rozhodli, že váš program bude také pro otce?

V IT firmě jako je naše, kde pracuje více než 75% mužů a řada z nich je několikanásobnými otci, jsme předpokládali, že o tento benefit bude velký zájem. Šlo nám ale i o to začlenit otce do společné péče o dítě již během prvních měsíců jeho života. Nicméně tento benefit může čerpat v naší firmě každý.

Můžete nám váš program přiblížit? Pro koho je určený, v jaké situaci a co umožňuje? Kolika lidí u vás ve firmě se týká? Od kdy program běží?

Každý zaměstnanec, kterému se narodí potomek, může čerpat jeden týden dovolené, respektive sedm po sobě následujících kalendářních dnů. Muži mohou benefit čerpat do druhého měsíce věku dítěte. Pokud jej využijí, prodlužuje se jim o tuto dobu nárok na dovolenou na daný kalendářní rok. Ženy mohou tento benefit čerpat ještě před čerpáním mateřské dovolené a rovněž se jim o tuto dobu prodlužuje nárok na dovolenou.

V tuto chvíli máme 45 zaměstnanců a osm kolegyň na mateřské dovolené. Program běží od začátku roku 2010. Za posledních 12 měsíců benefit využili tři kolegové a jedna kolegyně.

Jaké další možnosti u vás ve firmě program podpory slaďování práce a rodiny nabízí?

V rámci tohoto programu, pokud to umožňuje charakter práce, nabízíme možnost zkrácených pracovních úvazků, které v tuto chvíli využívají tři kolegyně a jeden kolega. Slaďování práce a rodiny je naším cílem i při organizaci nejrůznějších firemních akcí jak pro naše zaměstnance, tak zákazníky a naše partnery. V loňském roce jsme první školní den uspořádali akci pro rodiče a děti, která měla velký úspěch a která nás utvrdila v tom, že chceme v akcích tohoto typu dále pokračovat.

SAS Institute ČR - posílení firemní kultury - foto 1Co jste si od zavedení programu slibovali? Jaká byla vaše očekávání jako zaměstnavatele? Máte specifikovaný určitý cíl, kterého chcete dosáhnout?

Program byl zaveden v souladu s korporátní strategií a firemní kulturou. Ta je založena na důvěře, flexibilitě a SAS hodnotách, kterými jsou: dostupnost, orientace na zákazníka a zaměstnance, bystrost, inovativnost a spolehlivost. Zavedením programu jsme si slibovali posílení důvěry ve vztahu k zaměstnancům, poskytnutí flexibility při životních situacích, jakými jsou narození dítěte, a v neposlední řadě i k posílení firemní kultury jako celku. Z průzkumu spokojenosti zaměstnanců, kterého jsme se zúčastnili v loňském roce, vyplynulo, že se nám daří náš záměr naplňovat. 90% našich zaměstnanců odpovědělo, že benefity, které poskytujeme, odpovídají jejich potřebám. Celých 88% zaměstnanců se vyjádřilo pozitivně k pracovnímu prostředí.

Jak jste s programem začínali? Inspirovali jste se někde (v zahraniční, u jiných firem)?

Inspirovali jsme se v naší centrále v USA. Jak již bylo zmíněno, program byl zaveden v souladu s korporátní strategií s ohledem na lokální podmínky.

Uskutečnili jste před zavedením programu průzkum mezi zaměstnanými? Vyhodnocovali jste si nějaká interní data?

Průzkum před zavedením jsme nerealizovali.

SAS Institute ČR - posílení firemní kultury - foto 2Udělali jste si před zavedením programu analýzu finančních nákladů a přínosů? Tzn. měli jste předem zjištěno, že se vám zavedení programu ekonomicky vyplatí?

Neprováděli jsme zásadní analýzu finančních nákladů. Šlo nám hlavně o posílení firemní kultury, jejíž cena je nevyčíslitelná.

Setkali jste se v průběhu nastavování programu podpory otců s nějakými obtížemi? Jak jste je řešili? Přineslo vám zavádění programu něco, s čím jste předem nepočítali, nějaké překvapení – ať již pozitivní či negativní?

Nesetkali jsme se s obtížemi, ani s žádným negativním překvapením. Právě naopak. Program měl od začátku pozitivní ohlasy ze strany zaměstnanců.

Co na benefity pro otce říkají sami vaši zaměstnaní tatínci? Jak jsou spokojeni a co program přináší jim?

Na tuto otázku nechám odpovědět ty nejpovolanější.

Pavel Schlesinger, zaměstnanec SAS: „Já a hlavně moje manželka jsme vřele uvítali nadstandardní týden dovolené navíc. Vážíme si podpory zaměstnavatele při tak zásadní změně v našem životě a chodu celé domácnosti. Uvědomil jsem si rozdíl ve výhodách oproti ostatním zaměstnancům poté, co jsem měl možnost srovnání s mým okolím."

Pavel Mašek, zaměstnanec SAS: „Program podpory otců v naší společnosti jednoznačně vítám. Umožnilo mi to lépe zkombinovat profesní a soukromý život. Mám 3 děti, a protože manželka také částečně pracuje, možnost zkrácení pracovního úvazku o jeden den nám velmi pomohl. Nejdříve jsem si představoval, že budu doma stejně pracovat. Ale velmi rychle jsem zjistil, že starat se o děti není až taková pohoda. Obecně si myslím, že by se měly částečné úvazky mnohem více podporovat. Rozdělení rodičů na toho, kdo chodí do práce, a toho, kdo se stará o domácnost a děti platilo dlouhá století. Ale nevyhovuje mně, mé ženě, a myslím, že ani našim dětem. Práce obou rodičů také výrazně snižuje rizika při ztrátě zaměstnání. Tento model má podle mě výhody i pro zaměstnavatele. Zaměstnanci na částečný úvazek si své práce mnohem více váží. Navíc jsou výkonnější, protože musí svou práci stihnout za kratší dobu."

SAS Institute ČR - logo

Děkuji za rozhovor.


Ptala se Markéta Tichá
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EURychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ