Aperio

Lidé jsou to nejcennější, co máte - prorodinná opatření ve firmách

Vážení zaměstnavatelé,
vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou publikace, která se věnuje tématu zavádění prorodinných opatření a flexibilního zaměstnávání ve firmách a organizacích. Nabízíme vám informace, ve kterých jsme pro vás zúročili naše zkušenosti, spolupráci s partnerskými organizacemi ze zahraničí a shrnuli zjištění mnohých výzkumů a příkladů dobré praxe.

Některá představovaná opatření a návrhy se vám mohou zdát „jako z Marsu". Řeknete si možná, že nejste sociální ústav, máte spoustu jiné práce, pro zaměstnané už děláte dost, proč byste měli dělat více. Vězte však, že vám předkládáme osvědčené postupy úspěšných firem u nás i v zahraničí. A že se těmto firmám, i na základě jejich vlastních průzkumů, tato opatření vyplácejí. Pokud chcete uspět, bez angažovaných zaměstnaných a flexibility se dnes neobejdete.

Česká republika se zpožděním kopíruje trendy pracovních trhů západoevropských zemí. Rovněž v České republice začínají kvalifikovaní, vzdělaní, talentovaní a schopní lidé hledat taková zaměstnání, která jim dovolují skloubit práci s osobním a rodinným životem a která jim umožňují flexibilitu. Jedná se nejen o ženy, ale i o muže, kteří se začínají více zapojovat do péče o své děti, nebo třeba o pracující, kteří se potřebují postarat o své rodiče. Takoví lidé budou stále častěji opouštět pracoviště, která ustrnou v rigidních režimech, a budou vyhledávat třeba i méně placená, ale vstřícnější pracovní prostředí.

Nabízíme vám naše zkušenosti z této oblasti. Čerpáme je ze spolupráce s českými zaměstnavateli – z genderových auditů, seminářů a konzultací, a z práce se zaměstnanými rodiči, s nimiž se setkáváme přímo ve firmách, v rámci našich kurzů a seminářů a prostřednictvím naší webové právní poradny. Dalším zdrojem našich zkušeností je spolupráce se zahraničními partnerskými organizacemi. V jejich zemích jsme navštívili mnohé firmy a organizace a hovořili s klíčovými osobami i běžnými zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Tyto praktické zkušenosti doplňujeme o závěry českých a zahraničních průzkumů a informace z odborných textů.

 • Jaká opatření na podporu slaďování práce a rodiny a flexibilního zaměstnávání můžete u vás zavést?
 • Jak při jejich zavádění postupovat?
 • Jak se vypořádat s různými výzvami?
 • Co vám může na této cestě pomoci?

Chcete-li se inspirovat, pak je tato publikace určena právě vám.

Váš tým APERIO


Obsah publikace

I. Čas na změnu

Čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence 10
Partnerství se zaměstnanými 12
Podpora slaďování práce a rodiny ve firemní kultuře 13
Transparentnost a dostupnost informací pro všechny 15
Prorodinná opatření ve firmách 17
Flexibilita je dnes nutností 18

II. Opatření na podporu slaďování pracovního a osobního života

Podpora péče o děti a další blízké osoby 22
Čas na práci 16
Místo výkonu práce 50
Řízení rodičovské dovolené 55
Cílená podpora otců v péči o děti 56
Nadstandardní pracovní volno a vstřícnost k potřebám zaměstnaných 62

III. Zavádíme prorodinná opatření do praxe

 1. Příprava a projektový záměr 70
 2. Argumenty a data 71
 3. Podpora vedení a koalice pro změnu 73
 4. Co již máme, co je třeba a jak si určit priority 76
 5. Kolik to bude stát a kolik získáme 78
 6. Komunikace, očekávání a dokumentace 80
 7. Podpora a trénink liniových manažerů a manažerek 82
 8. Zkušební provoz a jeho vyhodnocení 84
 9. Využití výsledků a podpora dalších změn 85
 10. Prezentace příkladů 86

IV. Jak rozhodnout o flexibilním uspořádání práce – příklad možného postupu

 1. Zjištění charakteristik pracovních pozic, které umožňují flexibilní pracovní režimy 89
 2. Zjištění dosavadních zkušeností a možných překážek 90
 3. Rozhodování o flexibilním uspořádání pracovní doby 92
 4. Příklad vnitřního předpisu o pružném rozvržení pracovní doby 96

V. Genderový audit – jak vám může pomoci

Jak souvisí genderový audit s podporou slaďování práce a rodiny? 100
Genderový audit není kontrola 101
Využití výsledků genderového auditu 102
Jak genderový audit probíhá? 102
Jak poznáte kvalitní genderový audit? 103
Plán rovnosti 104

VI. Inspirace ze zahraničí – příklady dobré praxe

Inspirace ze Švédska 106
Inspirace z Německa 110
Inspirace z Rakouska 112
Inspirace z Polska 113

VII. O projektu, financování a partnerech

O projektu 116
Financování projektu 117
Partnerské organizace 118

VIII. Literatura a internetové zdroje

Literatura 128
Internetové zdroje 134


Kde lze publikaci získat?

Publikace vyšla v české a anglické verzi:

Lidé jsou to nejcennější, co máte. Prorodinná opatření ve firmách. ISBN 978-80-904301-1-2
Publikace v českém jazyce je již rozebrána. V elektronické verzi si ji můžete stáhnout ZDE (formát PDF, velikost 2,9 MB).

People are the most valuable asset you have. Family-Friendly provisions in companies. ISBN 978-80-904301-2-9.
Publikaci je možné si osobně vyzvednout v kanceláři občanského sdružení APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství: telefon 222 364 083, mobilní telefon 739 062 011, e-mail aperio@aperio.cz.
Publikace je zdarma.

Publikaci v anglickém jazyce si můžete stáhnout ZDE (formát PDF, velikost 3,1 MB).

Publikaci vydalo v červnu roku 2012 APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Plzeňská 66, 151 24 Praha 5, www.aperio.cz

Všechna práva k publikaci jsou vyhrazena.
Užití publikace nebo její části je podmíněno souhlasem nositele autorských práv.
© 2012 APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství


Publikace Lidé jsou to nejcennější, co máte. Prorodinná opatření ve firmách vznikla v rámci realizace mezinárodního projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života, který je podpořen Evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

loga PL LZZ, ESF, EU


Ukázka z úvodní kapitoly

Lidé jsou to nejcennější, co máte - strana 17

Lidé jsou to nejcennější, co máte - strana 18

Ukázka z kapitoly o genderovém auditu

Lidé jsou to nejcennější, co máte - strana 100

Lidé jsou to nejcennější, co máte - strana 101


Další inspirace k zavádění prorodinných opatření

Pro rodiče s dětmi jsou u nás ve společnosti dveře otevřené. Rozhovor s Veronikou Šindelářovou, ředitelkou občanského sdružení APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, o konceptu slaďování práce a rodiny a o výhodách podpory slaďování pracovního a rodinného života ve firmách a organizacích.

Videorozhovory o slaďování práce a rodiny z firem z ČR a zahraničí. Jak podporují slaďování práce a rodiny firmy v zahraničí? Co přináší podpora slaďování firmě a zaměstnancům a s jakými obtížemi se setkávají? O těchto tématech jsme hovořili s HR manažery a manažerkami z firem z ČR, Německa, Polska a Švédska.

Test rovných příležitostí pro ženy a muže ve firmě

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ