Aperio

Zkusme to jinak! Od genderového auditu ke slaďování rodiny a práce

Flexibilní zaměstnávání a slaďování pracovního a rodinného života se stávají nedílnou součástí personální politiky ve stále více firmách po celé České republice. Přesto si mnoho firem klade otázky

  • Jak docílit lepších výsledků a udržet při tom zaměstnance a zaměstnankyně motivované a loajální?
  • Jak snižovat fluktuaci a nemocnost?
  • Jak snížit stres zaměstnaných, aby podávali optimální výkon?
  • Existuje způsob, jak zajistit vyšší návratnost investic, které do našich zaměstnanců a zaměstnankyň vkládáme?
  • Jak efektivně řešit odchody na mateřskou dovolenou a zapojení po návratu?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky může přinést tzv. genderový audit, nástroj analyzující rovné příležitosti, který nabízí možnosti vedoucí ke zvýšení efektivnosti pracovních týmů a zdravému přístupu vedení k zaměstnaným osobám. Nejen podnikatelské subjekty, ale také jiné typy institucí jako je státní správa a neziskové organizace, mohou nástroj genderového auditu využít při hledání vhodných opatření zajišťujících optimální chod organizace.

Od genderového auditu ke slaďování rodiny a práce - ilustrační obrázek

Zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském, Ústeckém a Jihočeském kraji, mají nyní možnost zapojit se do projektu „Cesta ke slaďování rodiny a práce vede přes genderový audit" a využít genderové audity a vzdělávání HR manažerů a manažerek zdarma. Projekt bude probíhat od ledna tohoto roku do listopadu roku 2014.

Firmám, které se do projektu přihlásí přinese projekt potřebné informace, znalosti a podporu při zavádění osvědčených nástrojů na podporu rovných příležitostí a flexibilního zaměstnávání. Know-how šité na míru dle aktuálních potřeb dané firmy získají zaměstnavatelé na základě genderových auditů, vzdělávání svých HR specialistů a specialistek a odborného poradenství.

Do projektu je možné se hlásit průběžně do září 2013 a poběží až do listopadu roku 2014. Na jaro 2013 je pro 30 zástupců a zástupkyň zaměstnavatelů připraven úvodní seminář s tématem Flexibilita na pracovišti - náklady a zisky rovných příležitostí. Poté někteří z nich mají možnost absolvovat dvoudenní vzdělávací modul v rovných příležitostech.

Následně 9 vybraných společností projde genderovým auditem specializujícím se jednotlivě na každou konkrétní společnost. Během roku 2013 a 2014 se uskuteční informativní schůzky s vedením firem, kde budou prezentovány konkrétní výstupy a doporučení z genderových auditů. Návazně bude ve firmách probíhat odborné poradenství a koučink při zavádění vybraných opatření do firemních procesů. Samotný projekt končí v listopadu roku 2014.

Leták projektu s podrobnými informacemi si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 653 KB).

V případě jakýchkoliv dotazů a informací k projektu „Cesta ke slaďování rodiny a práce vede přes genderový audit" neváhejte kontaktovat:

Lenka Šebelová
T: 222 364 083
M: 777 549 899
E: lenka.sebelova@aperio.cz


Projekt je financován z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00181.

loga PL LZZ, ESF, EU


Přečtěte si také článek Pro rodiče s dětmi jsou u nás ve společnosti dveře otevřené. Rozhovor s Veronikou Šindelářovou, ředitelkou občanského sdružení APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, o konceptu slaďování práce a rodiny a o výhodách podpory slaďování pracovního a rodinného života ve firmách a organizacích.

Videorozhovory o slaďování práce a rodiny z firem z ČR a zahraničí. Jak podporují slaďování práce a rodiny firmy v zahraničí? Co přináší podpora slaďování firmě a zaměstnancům a s jakými obtížemi se setkávají? O těchto tématech jsme hovořili s HR manažery a manažerkami z firem z ČR, Německa, Polska a Švédska.

Pokud se chcete více zamyslet nad tím, zda by pro vaši firmu nebo organizaci mohly být aktivity projektu přínosem, projděte si Test rovných příležitostí pro ženy a muže ve firmě.

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ