Aperio

Pro rodiče s dětmi jsou u nás ve společnosti dveře otevřené

Nezisková organizace APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství funguje na trhu od roku 2001. Za tu dobu rozšířila svou činnost ze služeb pro rodiče až k poradenství a službám pro business. V oblasti slaďování práce a rodiny je jednou z nejprestižnějších firem s mnoha oceněními. Jako leader v této oblasti aplikuje mnoho nástrojů, které sama propaguje ve firemním prostředí. V současnosti zaměstnává čtyřicet dva lidí. Na management slaďování práce a rodiny jsme se zeptali Veroniky Šindelářové, ředitelky této organizace.

Pro jaké firmy je podle Vás možné použít koncept slaďování práce a osobního života?

Vydat se na cestu slaďování práce a osobního života může opravdu každá firma. Můžete namítnout, že u některých typů firem to použít nelze, protože jsou čistě výrobní, nebo že nemůžete pracovat z domova, pokud děláte na pokladně. To je samozřejmě pravda, ale firemní politika slaďování je mnohem širší, než se objevuje v článcích. V pojetí, které propagujeme, potřebuje slaďovat každý zaměstnanec a zaměstnankyně. Potřebu slaďovat práci a osobní život můžete identifikovat u všech bez rozdílu věku a pohlaví. Různí se ovšem forma slaďování, která vyhovuje. Mladší lidé chtějí věnovat svůj čas vzdělávání nebo koníčkům, ale zároveň jsou ochotni pracovat více hodin denně. Rodiče potřebují sladit svoji péči o děti tak, aby jejich potomek nezůstával poslední ve školce, protože to je trápí a cítí se provinile. Malé dítě se také o sebe nepostará, když je nemocné a to je fakt, který se nedá oddiskutovat. Starší zaměstnanci zase potřebují věnovat větší péči svému zdraví, nebo svým rodičům, a tahle potřeba je nejvíce opomíjená. Na čem tedy záleží, je to, aby se firma přihlásila ke konceptu podpory slaďování a pak našla nejvhodnější řešení vhodné přímo pro ni.

V jakých oblastech může přinést hmatatelné výsledky pro byznys právě slaďování?

Nejčastějším argumentem je posílení jména firmy, ale tento argument není samozřejmě dostatečně pádný pro vedení, když to není vyjádřeno v číslech. Pokud se na něj podívám z jiného pohledu, dobré jméno značky má hodnotu, která může být vyčíslena v nákladech na reklamu a placené inzerce. Známe příklady firem ze zahraničí, které neplatí za reklamu ani ´korunu´, a co víc, neplatí ani za personální agentury pro nábor nových lidí. Lidi k nim přicházejí sami. Jméno má takovou váhu, že zákazníci chtějí být s logem spojeni.

Jedním z takových příkladů je kosmetická firma Dr. Irena Eris z Polska, která je zákaznicemi podporována právě pro svou zaměstnaneckou politiku, vstřícnou ke slaďování. Firma neopomine tento fakt zmínit při každé příležitosti. Pádnějším argumentem jsou ovšem potenciální úspory na lidských zdrojích. V Čechách některé banky vyčíslily, že pokud se jim nepodaří vrátit ženu po rodičovské zpět do firmy, stojí je to až sedm set tisíc. V této částce jsou započítány náklady na odstupné (až pět měsíců), náklady na nábor nových lidí, jejich zaučení, propad výkonu a podobně.

V Německu upozorňují ještě na jeden fakt. Při podpoře slaďování se snižují i další náklady, lidé jsou méně nemocní a snižuje se i množství tzv. paragrafů na ošetřování dítěte. Těch oblastí je celá řada, stačí začít sledovat firemní čísla.

Podpora slaďování práce a rodiny ovšem obnáší spoustu administrativních úkonů. A koncept možná často komplikují i české zákony, nebo se mýlím?

Samozřejmě že ano, ale pouze v okamžiku, kdy zavádíte nástroje bezhlavě a bez rozmyšlení. Jak už jsem řekla, každý potřebuje něco jiného a každá firma je jiná, ale ten manévrovací prostor je velký. Nejvíce zbytečné administrativy máte u projektů, které se nedaří. U těch, které fungují, si jí skoro nevšimnete.

Abych uvedla příklad. Výrobní firma asi nemůže posunout začátek směny, protože stroje se nevypínají, ale lidé, kteří to potřebují, mohou pracovat v sektoru, kde není nutné být přesně v šest, protože v tu chvíli se spustí stroje. Dopady? Méně pozdních příchodů, ke kterým stejně dochází a nikdy je neodbouráte, protože lidé nejsou stroje. Ale hlavně transparentnější pracovní prostředí, protože opatření je systémové, nikoli založené na náladě vedoucího.

Dalším příkladem je práce z domova, kdy nejčastějším argumentem je směrnice o bezpečnosti práce. Někdy mě až překvapuje, kolik argumentů "proč to nelze" jsou HR specialisti a specialistky schopni najít, místo toho aby se ptali, jak to lze. Nejjednodušší je popsat způsob práce přímo v dodatcích smlouvy a apelovat na zaměstnané. Vezmeme-li v úvahu, že z domova pracují převážně manažeři a manažerky z vyšších pozic, dá se předpokládat, že jejich pochopení takového stylu práce i jeho řízení bude vyšší. Náročné je ovšem pak sladit celé týmy. To by ale průměrný vedoucí měl umět, právě proto, že je na příslušné manažerksé pozici.

Jak funguje slaďování u vás v organizaci?

APERIO je relativně malá organizace s dvaačtyřicet lidmi, takže by se dalo říct, že je to jednoduché, ale většina z nich jsou rodiče s malými dětmi. V organizaci máme opravdu všehochuť. Nejnižší úvazek je 0,2, nejvyšší pak plný úvazek a dále řada dohod o pracovní činnosti, což jsou převážně expertní pozice. Pokud to daná pozice dovoluje (což u nás dovolují všechny), je domluvena flexibilní pracovní doba, kdy si sám zaměstnanec nebo zaměstnankyně rozvrhne časové uspořádání a místo výkonu práce. Vždy je třeba zohlednit projektové, interní či jiné termíny a další zodpovědnosti vztahující se k dané pozici, projektu a ostatním členům a členkám týmu. Skutečným flexibilním komfortem je fakt, že toto rozvržení se může měnit každý týden, což v běžných firmách asi možné není.

Důležitým termínem jsou porady, povinné pro vedoucí projektů, které si organizují schůzky ve vlastním projektu podle potřeb. Jednou za dva měsíce se pak koná porada všech. Klíčovým momentem u nás je tedy funkční rozvrh přítomnosti lidí v kanceláři. Ten je dostupný všem a slouží zejména k informaci o tom, kdy koho mohu potkat na pracovišti a něco s ním řešit osobně. Naši zaměstnanci a zaměstnankyně jsou vedeni k vysoké úrovni zodpovědnosti. Absence této vlastnosti může být důvodem k rozvázání pracovního poměru.

Co na zavádění takového systému bylo obtížné?

Zdánlivě nejsložitějším bylo vyřešit sdílení dat. Jako nezisková organizace nemáme prostředky na robustní řešení pro přístupy z venku. Po zkoušení různých variant jsme se rozhodli využívat soukromý cloud computing plně v režimu SAAS. Máme výhodu, že pro neziskové organizace existují slevy a toho využíváme. V komunikaci používáme vše, co je dostupné: e-maily, mobilní telefony, Skype i webináře. Zavedli jsme také směrnici o způsobu komunikace, kde je uvedeno například pravidlo, kdy je možné odesílat e-maily ven. Stávalo se totiž, že v zápalu práce odcházely e-maily v jednu hodinu ráno a to nepůsobilo dobře. Další obtíž, kterou jsme řešili, byl nedostatek pracovních míst s počítači. Všichni u nás totiž nemají pevné pracovní místo a svůj stůl. Museli jsme proto věnovat větší pozornost harmonogramu obsazení jednotlivých míst, ale vyřešili jsme to.

Mohu tedy říct, že rodičům s dětmi jsou u nás ve společnosti dveře otevřené. Nebojíme se jejich potřeb a jsme za ně vděční, protože díky nim se učíme hledat kreativní řešení v praxi.

Pokud by firma chtěla využít vašich znalostí, má možnost?

Ano. V tuto dobu se nám rozběhlo několik projektů pro zaměstnavatele, kde nabízíme například možnost projít genderovým auditem nebo využít vzdělávání pro management. Zároveň je možné nakoupit naše služby. Pokud někdo chce pouze úvodní informace, může využít našeho Testu rovných příležitostí nebo webu, kde jsou pravidelně zveřejňovány příklady dobré praxe. Záleží na každém, co ho zaujme.

V současnosti startujete projekt Rodiče ve firmě, který se věnuje právě managementu rodičovské dovolené, jednomu z nástrojů podpory slaďování. Co mohou očekávat od projektu firmy, které projeví zájem se zúčastnit?

To je mezinárodní projekt připravený na míru HR expertům a expertkám, do kterého se mohou přihlásit zaměstnavatelé z celé republiky. Nabízí podporu a sdílení dobré praxe při vytváření a využívání nástrojů a metod managementu rodičovské dovolené. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro slaďování práce a rodiny v české společnosti a na českém pracovním trhu. Účastníci budou mít možnost sdílet zkušenosti jak mezi sebou, tak se zahraničními experty a také s firmami, které navštíví při studijních cestách v Německu a Švédsku.


Rozhovor připravila Petra Kubálková

 


Projekt byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ