Aperio

Ohlédnutí za Veřejnou debatou o mezigeneračních vztazích

Dne 26. Listopadu 2012 proběhla v kavárně a galerii KRÁSNÝ ZTRÁTY Veřejná debata o mezigeneračních vztazích, kterou pořádalo APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství k příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Diskutovat přišli

  • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd ČR;
  • Mgr. Jiří Hrabě, šéfredaktor časopisu pro seniory Vital plus a zástupce společnosti Elpida a
  • PhDr. Helena Chvátalová, publicistka se zaměřením na rodinu a mezigenerační vztahy, autorka oblíbené Kuchařky pro báječné tchýně.

Debatu moderovala PhDr. Eva Labusová, nezávislá publicistka a poradkyně pro oblast rodiny, výchovy a mezilidských vztahů.

Debatující se věnovali mezigeneračním vztahům ze společenského hlediska, řešily se mezigenerační vztahy v rodinách a závěrečná část byla věnována předsudkům vůči stáří. V úvodní části večera byly vymezeny pojmy důchodce, senior, starší a starý člověk. Paní profesorka Illnerová zmínila, že starý člověk je ten, který má zájem jen o sebe a přestává mít zájem o své okolí. Říká: Těžko si budou mladí lidé vážit těch, co jen zdůrazňují, že jsou staří. I mladí lidé si zaslouží úctu... Mladý člověk nemá toleranci. Starší by měli předávat umění tolerance a umění naslouchat."

Mezigenerační vztahy v rodinách jsou závislé na umění komunikace. Nedorozumění vznikají často z nepřesného vyjadřování. Paní doktorka Labusová zmiňuje, že děti potřebují své prarodiče, protože se od nich učí vnímat stáří. Řeší se otázka odcizení mezi generacemi, vztah tchýně a snachy, tchána a zetě, ale také matky a dcery. Doktorka Labusová uvádí: „Dnešní matky často trpí pocitem nepochopení ze strany vlastních matek." Paní doktorka Chvátalová podotýká, že dnes pozoruje v rodinných vztazích absenci pochvaly a empatie. Laskavý vztah k rodičům a prarodičům je třeba učit. Je takové učení pouze věcí rodiny nebo v něm hraje úlohu i škola?

V závěrečné části diskuse se hosté a hostky zaměřili na předsudky vůči stáří. Ve společnosti všeobecně platí, že staří lidé už nic nepotřebují, nemusí se nic učit. Stáří většinou lidi děsí. Stáří přináší nouzi. O vyvrácení takových předsudků usiluje svou činností právě společnost Elpida, která seniorům poskytuje možnost širokého vzdělávání, vydává časopis pro seniory a provozuje linku seniorů i jejich seznamku. Pan magistr Hrabě zmiňuje, že samota je nejtíživější problém dnešních seniorů. Paní doktorka Chvátalová vidí ve stárnutí proces smíření se s vlastní konečností a pro paní profesorku Illnerovou je stáří spojeno hlavně s obavou o partnera.

Zajímá Vás téma mezigeneračních vztahů, ale nemohli jste přijít? Přijďte příště! Také na rok 2013 APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství připravuje sérii seminářů a přednášek věnovaných tematice prarodičovství a mezigeneračních vztahů. Více informací na www.aperio.cz

O své názory a zkušenosti se můžete podělit níže v diskusi.

veřejná debata o mezigeneračních vztazích - foto 1

veřejná debata o mezigeneračních vztazích - foto 2

veřejná debata o mezigeneračních vztazích - foto 3


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ