Aperio

Rodiče ve firmě - problém, výzva, nebo přínos?

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství otevírá mezinárodní vzdělávací projekt určený personálním a HR specialistům, do kterého se mohou přihlásit společnosti z celé republiky. Z nich bude do konce ledna vybráno 20 organizací, pro které bude účast bezplatná. Vzdělávací aktivity budou probíhat od února 2013 a budou ukončeny konferencí v dubnu 2015.

Projekt nabízí vzdělávání, podporu a sdílení dobré praxe, české i zahraniční, při vytváření a využívání nástrojů a metod managementu rodičovské dovolené. Ty vedou mimo jiné k získávání a udržení dobrých zaměstnanců i ke snadnějšímu návratu z rodičovské dovolené zpět do práce.

Cílem tohoto projektu je zlepšit podmínky pro rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny na českém pracovním trhu. Účastníci budou mít také možnost sdílet profesní zkušenosti mezi sebou jak osobně, tak za pomoci online komunikačních nástrojů.

V rámci projektu se uskuteční:

  • Úvodní workshop (jaro 2013) – dvoudenní interaktivní setkání účastníků projektu a zahraničních partnerů z Německa a Švédska, věnované problematice slaďování a širšímu pohledu na management rodičovské dovolené
  • Studijní cesta (podzim 2013) – několikadenní studijní pobyt v Německu nebo Švédsku s návštěvami konkrétních firem, jejichž cílem je získat bezprostřední zkušenost se zavedenými modely pracovního režimu rodičů pečujících o malé děti, managementu MD/RD a podpory otců ve firemním prostředí
  • Koučink - podpora při zavádění nových znalostí (v průběhu roku 2014) – odborná pomoc při zpracování metodiky a zavádění managementu rodičovské dovolené, slaďování pracovního a rodinného života a např. i podpory pečujících otců, semináře pro zaměstnance firem.
  • Konference (začátek roku 2015) – prezentace konkrétních výstupů projektu veřejnosti

V případě zájmu o více informací nebo přihlášení kontaktujte Gabrielu Špačkovou – tel: 774 722 150, email: gabriela.spackova@aperio.cz


Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Podrobné informace na www.esfcr.cz.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00225

loga OP LZZ, ESF, EU


Informace o projektu byly zveřejněny také na portálech


Přečtěte si také článek Pro rodiče s dětmi jsou u nás ve společnosti dveře otevřené. Rozhovor s Veronikou Šindelářovou, ředitelkou občanského sdružení APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, o konceptu slaďování práce a rodiny a o výhodách podpory slaďování pracovního a rodinného života ve firmách a organizacích.

Videorozhovory o slaďování práce a rodiny z firem z ČR a zahraničí. Jak podporují slaďování práce a rodiny firmy v zahraničí? Co přináší podpora slaďování firmě a zaměstnancům a s jakými obtížemi se setkávají? O těchto tématech jsme hovořili s HR manažery a manažerkami z firem z ČR, Německa, Polska a Švédska.

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ