Aperio

Porodnice Jeseník

30.12.2010 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení Jeseník, Jesenická nemocnice, spol. s r.o.
Typ zařízení
privátní
Adresa
Lipovská 103, 790 32 Jeseník
Kontakt
tel. 584 411 411 (ústředna), www.jesnem.cz, jesnem@seznam.cz
Primář
MUDr. Antonín Kořenek PhD., tel. 584 411 411, kl. 220
Vrchní sestra
Bc. Iva Mašlaňová, tel. 584 411 411, kl.225, Maslanova@seznam.cz
Kurz předporodní přípravy
MUDr. Mina Melita, por.as. Kudličková
Těhotenské cvičení
por. as. Kudličková

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod.

S předporodními kurzy probíhají v porodnici současně jednorázová setkání, na která je nutné se  registrovat. Konají se vždy každou druhou sobotu v měsíci. Témata týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí přednášejí lékař - porodník, porodní asistentka a novorozenecká sestra.

Cvičení pro těhotné porodnice pořádá.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou na požádání umožněny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě manžela nebo partnera rodičky to může být matka, sestra, starší sourozenec novorozence nebo jiná blízká osoba. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař a rodička.

U normálního porodu může rodička rodit jen s pomocí porodní asistentky.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat více žen najednou, ale jsou přitom od sebe částečně odděleny zdí. Porodnice má k dispozici také 2 místnosti, kde se může připravovat vždy pouze jedna žena.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován pohyb a změny poloh.

O aplikaci klystýru, holení, přijimání jídla a pití si rozhodují ženy samy. Elektronický monitoring je v 1. i 2. době porodní při normálním porodu prováděn intermitentně.

Epidurální analgezie a další varianty farmakologického tlumení bolestí jsou poskytovány. Personál je bez lékařské indikace nenabízí, na žádost ženy je však poskytne po dohodě s lékařem.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost hydromasáže, relaxačních pomůcek (porodní míč, porodní vak, žebřiny, žíněnky, závěsné lano, porodní stolička), masáže prováděné personálem, poslech hudby a aromaterapii. Všechny uvedené relaxační pomůcky jsou nabízeny ženám.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Část porodních místností je zařízena jako klasické porodní sály. Může v nich rodit více žen najednou a jsou přitom od sebe odděleny závěsem. Dvě porodní místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Když je porod fyziologický, žena si může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, s připevněnýma nebo volnýma nohama, a to polohu, jakou v dané chvíli vyžaduje. Porodnice má jednu z nejmodernějších porodních postelí umožňujících alternativní polohy pro rodičky i rodičky s postižením. Porod do vody není možný. Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen v komplexu operačního sálu i ošetření novorozence. Po operaci je rodička převezena na standardní oddělení. Matka je v kontaktu s novorozencem, jakmile se o něho může starat. Porodnice umožní doprovodu žen po císařském řezu, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy na porodní posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Matka může být s dítětem po porodu v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v bezprostřední blízkosti a nebo po jejím výslovném souhlasu dochází k oddělení na pár minut. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. Přerušení pupečníku se provádí po dotepání pupečníku.U poporodních vyšetření může být přítomen i otec.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na hruď matky a umožněním kojení. Pokud nastanou při porodu komplikace, je možný kontakt matky a dítěte po vyřešení komplikací. Přístup matky na nedonošenecké oddělení je volný. V případě, že je nutný převoz novorozence na novorozeneckou jednotku intenzivní péče do Olomouce či Šumperku, matka je převážena na základě rozhodnutí novorozeneckého oddělení.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Při propuštění z porodnice bylo výlučně kojeno v r. 2010 97%, v r. 2011 92%.

Rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní a 3 trojlůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. WC, sprcha a telefon nejsou v žádném z pokojů. V nadstandardních pokojích je navíc polohovací lůžko, TV, nábytek.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen denně od 14,00 do 17,00hod. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), jednorázové dětské pleny a kosmetiku na koupání dítěte.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. - 4. den dopoledne domů. Na své výslovné přání může odejít z porodnice nejdříve 3. den po porodu.

Po císařském řezu odchází matka 5. den po porodu.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění, také telefonicky. Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice je zařízena bezbariérově a neodmítá rodičky s postižením. Personál porodnice má zkušenosti s handicapovanými rodičkami. Ženám s postižením neumožní ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je personálem podporována. Pro rodičky s postižením má porodnice moderní porodní postel umožňující alternativní polohy při porodu.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, rusky, německy, slovensky, polsky a řecky.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je pověřena osoba přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientů.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz/jednorázové setkání: 500 Kč (celý kurz/setkání), 1 hodina kurzu - 50 Kč

Doprovod rodičky k porodu: 200 Kč

Přítomnost doprovodu u císařského řezu: 400 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 100 Kč/den

Aktualizace medailonu

31. 1.2012

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz