Aperio

Ekonomické aspekty rodičovství

03.10.2012 | #ženy na trhu práce

Vážená paní docentko, jste kritičkou vývoje v eurozóně a oblíbenou komentátorkou ekonomické situace v České republice. V květnu jste byla jednou z expertek v panelové diskuzi Rodina - věc soukromá i veřejná pořádané na půdě české pobočky OSN v Praze. Zde jste přednesla razantní příspěvek „Rodina a svět práce: ekonomický a genderový pohled", který se setkal se značným ohlasem u publika. Ráda bych se Vás proto zeptala, kde vidíte kritické body sociální politiky v České republice, které mohou mít negativní dopady na rodiny v Čechách.

V roce 2010 jste kritizovala změny Nečasovy vlády týkající se pracovního trhu, a to převážně k tématu poskytování podpory v nezaměstnanosti (dle tohoto návrhu by po jednom měsíci registrace na úřadu práce byla uchazeči „nabídnuta" veřejně prospěšná práce, rekvalifikace či další vzdělávání (více zde). Myslíte si, že úspory v oblasti dávkových systémů měly reálný dopad na situaci na trhu práce a pomohly uchazečům? Nebo Česká republika stagnuje v této oblasti? Jak vidíte situaci nyní, po dvou letech?

Nemyslím si, že "reformy" na trhu práce, především koncept těch nucených prací, byly od počátku zamýšleny jako nějaká pomoc. Jedná se spíše o šikanozní systém, který má lidem v těžké životní situaci zabránit, aby vůbec o nějaké dávky žádali. A to v situaci, kdy se ekonomika propadá (a dle mého názoru dále propadat bude), a kdy již před "reformami" byla podpora v nezaměstnanosti velmi nízká a podmínky pro její poskytování velmi přísné, v kontextu EU. Spíše se podařilo nezaměstnané dále stigmatizovat.

Poslední desetiletí je již běžně diskutováno téma postavení ženy na trhu práce, nedocenění práce v soukromé sféře rodin a přetrvávající diskriminace z důvodu pohlaví. V článku Reakce na krizi – oslabení postavení žen nejen v ekonomice jste zmínila jeden z aspektů krize, kde je ženám doporučováno pracovat na částečné úvazky. Tento způsob zaměstnávání je spíše negativním rysem, ale přesto je tento trend stále podporován ze strany státu. Myslíte si, že krize způsobila nárůst těchto úvazků? Ptám se proto, že podle Petra Skondrojanise ze společnosti LMC, která provozuje portál jobs.cz, „Na jeden částečný úvazek odpoví trojnásobně víc lidí než na ten klasický plný." (rozhovor s P. Skondrojanisem zde). Uměla byste nadesignovat výsledek trendu zaměstnávání na částečné úvazky? Jak bude (ne)zhodnocena práce na částečný úvazek?

Otázka částečných úvazků patří k těm nejobtížnějším. Na jedné straně by částečné úvazky mohly přispět ke skloubení profesního a rodinného života (nejen u žen, podotýkám). Na druhou stranu mohou být silně zneužívány - česká praxe je taková, že částečný úvazek znamená plný počet hodin za poloviční či třetinový plat. Myslím, že by bylo vhodnější hovořit a podporovat spíše práci na dálku, kterou mnoho zaměstnání umožňuje, a nespoléhat se na částečné úvazky jako na univerzálně vhodné řešení.

V době krize roste zadluženost rodin, v současné době je čím dál častější jev osobního bankrotu. Podle webu Clever Money vyhlásilo v ČR v lednu 2012 osobní bankrot téměř 1300 lidí (dalších 300 lidí o vyhlášení osobního bankrotu zažádalo). To je nejvíce od ledna 2008, kdy začal platit nový insolvenční zákon umožňující vyhlášení osobního bankrotu (pro zajímavost: v lednu 2008 bylo podáno celkem 121 návrhů s tím, že ve dvanácti případech došlo k vyhlášení osobního bankrotu). Pokud bychom tato data porovnali s minulým rokem, pak se jedná o nárůst o 43% oproti lednu 2011. Myslíte si, že krize/úspory/nízká finanční gramotnost/(ne)dostupnost půjček nebo některý typ služeb či situace tento trend způsobuje? Bude i nadále stoupat? Nebo je jeho viditelnost způsobena pouze existujícím nástrojem osobního bankrotu?

Koncept osobního bankrotu se může stát východiskem v těžké situaci. Nicméně si nemyslím, že jen tím by byla dána jeho vzrůstající "obliba". Minulý rok došlo k poklesu reálných mezd, podívejme se, jak rostou ceny, co se děje s DPH, jak vypadá situace na trhu práce. To vše jsou faktory, které budou vhánět rodiny do exekučních pastí. Určitou roli může hrát nízká finanční gramotnost, především neznalost složeného úročení. (pozn. Složené úročení se používá v případech, kdy úrokovací doba tvoří několik celých úrokovacích období. Nejběžnější příklad je v praxi několik celých let. Zdroj: wikipedie).

Stejně jako genderové expertky a experti tvrdíte, že práce, které velmi často vykonávají ženy, jsou často považovány za podřadné (péče o děti, seniory, postižené...) a neviditelné. Uměla byste vyčíslit, kolik stojí být matkou na plný úvazek? Ptám se z toho důvodu, že jsem zachytila úryvek prezidentské kampaně, kdy Jana Volfová přišla s myšlenkou zákona, kdy by rodiče mohli pobírat plat za péči o děti (více zde).

Být matkou na plný úvazek a dobře vychovat dítě je jedna z nejužitečnějších prací, které je vůbec možno vykonávat. Myslím si, že výchova slušného občana se penězi vůbec vyčíslit nedá - na tom musí stát každá společnost, která chce přežít. Vezměme v úvahu, že žena přichází o plat (náklady obětované příležitosti), do toho vykonává práce, které je možno bez přehánění ocenit v řádu několika desítek tisíc denně a k tomu ještě připočtěte, jak se na takovou ženu často dívá její okolí!

Inteligentní společnost toto musí umět ocenit, a to nejen v danou dobu výchovy dítěte, ale také se to musí odrazit do budoucna v penzijním systému!

Co podle vás může zlepšit postavení dívek, žen a matek v České republice z pohledu ekonomických nebo sociálních reforem? A kde vidíte největší problém, který zde přetrvává?

Problémů je mnoho a jsou vzájemně propojené. Jako nejnebezpečnější považuji zažité hloupé předsudky (vezměte si skandální výroky prof. Höschla!), které pak vyúsťují v různé ty skleněné stropy a bratrstva hochů, co spolu mluví. Mnoho se dá upravit zákony, dá se pozměnit sociální i penzijní systém, ale vžité stereotypy se narušují jen obtížně. Domnívám se, že pro proražení této bariéry je nutné zavést kvóty pro ženy, minimálně v politice.

Děkuji Vám za rozhovor!

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde vystudovala obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Ve své diplomové práci se věnovala tématu „Postavení Německa ve vývoji evropské ekonomické integrace". Doktorát obhájila v roce 2006 disertační prací „Politické aspekty globalizace". Dnes působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde pracuje jako vedoucí katedry politických a společenských věd a ekonomie. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou (především daňová problematika). V roce 2010 byla vydána její první monografie „Globalizace a krize". V roce 2011 úspěšně dokončila habilitační řízení na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Banskej Bystrici (Slovensko) a získala titul docent.

Její články můžete sledovat na stránkách Britské listy


Rozhovor písemně vedla Petra Kubálková

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ