Aperio

Porodnice Kladno

09.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Vančurova 1548, 272 01  Kladno
Kontakt
tel. 312 606 111 (ústředna), gynekologie@nemocnicekladno.cz, www.nemocnicekladno.cz
Primář
MUDr. Petr Ullrych, tel.  312 606 441 Email: petr.ullrych@nemocnicekladno.cz
Vrchní sestra
Milena Hajnová, tel. 312 606 370, milena.hajnova@volny.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc.Kateřina Urbanová, katurbanova@seznam.cz, tel. 312 606 398
Těhotenské cvičení
porodnice nenabízí

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 5 hodin a je rozdělen do 2 - 3 lekcí. Vede jej porodní asistentka, lékař specialista a účast na něm je dobrovolná.

Pro všechny ženy porodnice také připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu.

Porodnice nepořádá cvičení pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet více než 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná) a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka, dula  nebo lékař. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je  pro personál za závazné.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 žena. Porodnice má k dispozici 4 takové místnosti.

Zákaz jídla není nutný. Klystýr ani holení a zákaz pití nejsou nutné, ženy si mohou rozhodnout samy.
Elektronický monitoring je při normálním porodu v pravidelných intervalech v 1. i 2. době intermitentní, pokud stav rodičky nevyžaduje kontinuální monitoring.

K tišení porodních bolestí jsou častěji nabízeny nefarmakologické metody. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje: porodní míč, porodní vak, porodní stoličku, sprchu, vanu, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je doporučováno využití sprchy.

Z farmakologických metod tlumění bolesti jsou nabízena analgetika (nejčastěji) a též epidurální anestezie.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu porodní. Porodní místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoj (porodní vana, příslušenství, válenda, rádio, všechny pomůcky pro alternativní porod). Ve všech místnostech rodí pouze jedna žena.

Žena si může při fyziologickém porodu zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle. Nejčastěji praktikovanou polohou je klasická poloha bez připevněných nohou. Porod do vody je možný. (V roce 2013 neproběhl žádný porod do vody).

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen na operačním sále. Pokud je císařský řez veden ve spinální anestezii, je dítě kontaktováno s matkou po vybavení. Při operaci v celkové anestezii nosí novorozenecké sestry dítě ukazovat matce dle jejího aktuálního stavu. Ženy po císařském řezu jsou převáženy na oddělení šestinedělí. Porodnice doprovodu rodičky neumožňuje se starat o dítě po dobu indispozice matky po operaci.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na lůžku, na kterém jsou odvezeny na stanici šestinedělek.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

Doprovod nemůže být s rodičkou po celou dobu i v raném poporodním období.

Dítě je po porodu v nepřetržitém kontaktu s matkou, není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Doprovod může být u ošetření dítěte po porodu ve vedlejsí místnosti. Na alternativním pokoji zůstává dítě i doprovodná osoba v nepřetržitém kontaktu s matkou. Potřebná vyšetření se provádějí na těle matky nebo v její bezprostřední blízkosti, dítě je současně s matkou převezeno na poporodní pokoj.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky. Pokud nastanou při porodu komplikace, dochází ke kontaktu co nejdříve to dovolí stav novorozence. po porodu císařským řezem probíhá kontakt dítěte s matkou dle jejího přání. V případě hospitalizace novorozence na novorozenecké jednotce intenzivní péče je kontakt matky s dítětem regulovaný. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje  9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2011 bylo při propuštění z porodnice výlučně kojeno 90% dětí, v r. 2013 celkem 1042 dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích.

Na oddělení šestinedělí je 5 jednolůžkových nadstandardních, 1 dvoulůžkový a 4 vícelůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC, sprchou, TV a telefonem. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Pokoje pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice nemá a ani tento způsob kontaktu nedoporučuje („ženy mají denní kontakt s rodinou").

Návštěvy na pokojích žen jsou dovoleny pouze v případě nadstandardu, a to kdykoliv. Bez věkového omezení mohou na pokoje i starší děti rodiček. Na ostatních pokojích probíhají návštěvy v návštěvní místnosti denně od 15,00 do 17,00 hodin.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a pomůcky pro kojení.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hodin domů. Po císařském řezu žena obvykle odchází  za 4 dny domů.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby i rodičkám se zvláštními potřebami. Má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Umožní handicapovaným ženám ubytování spolu s doprovodem. Personál porodnice má zkušenosti s handicapovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez  lékařských intervencí), je personálem podporována.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky a vietnamsky.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Od r. 1992 má titul „baby-friendly hospital". Umožňuje odběr pupečníkové krve.

V červnu 2012 došlo k otevření nového porodního sálu, který má 3 nadstandardně vybavené porodní boxy a 1 bytovou jednotku svým zařízením a provozem co nejvíce navozující pocit domácího prostředí při porodu.

Ceny za služby

Předporodní kurz pro doprovod: 600 Kč

Doprovod u porodu: zdarma, pokud doprovod absolvoval předporodní kurz. Pokud doprovod kurz nemá a chce proškolení přímo na porodním sále, platí 1200 Kč. Poplatek z části hradí pojišťovna.

Převlečení pro doprovod k porodu nebo operačnímu zákroku:  200 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu se soc. zařízením: 900 Kč/den

Nadstandardní pokoj bez sociálního zařízení: 600Kč/den

Porodní sál s vanou: zdrama

Porodní sál s nadstandardním pokojem: 2000 Kč/noc

Jednorázové oblečení pro doprovodnou osobu k porodu: 150 Kč

Aplikace inhalační analgezie Entonox: 900 Kč (300 Kč zkušební dávka a 600 Kč pokračovací dávka)

Aktualizace medailonu

28.10.2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

  Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz