Aperio

Rodina - věc soukromá i veřejná

17.05.2012 | #rodičovství #rodina

kulatý stůl Rodina - věc soukromá i veřejnáV pondělí 14. května pořádalo APERIO spolu s Informační kanceláří OSN v Praze a pod záštitou europoslankyně MUDr. Zuzany Roithové kulatý stůl. U příležitosti Mezinárodního dne rodin diskutovali odborníci a odbornice z různých oborů nad otázkou slaďování práce a rodiny i nad dalšími aktuálními tématy.

Program kulatého stolu si můžete stáhnout zde.

 

Záznam z Evropského domu v Praze je dostupný na webu ČT24.cz.

Příspěvek ke kulatému stolu s názvem Europoslankyně Zuzana Roithová: Naděje Evropy je v kolébkách odvysílal Český rozhlas, stanice Regina. Záznam vysílání najdete na www.rozhlas.cz.

16. 5. 2012 v 9:46 byla psycholožka Eliška Kodyšová hostkou pořadu Jak jinak Rádia Česko. Pořad byl zaměřen na to, jak se proměňuje, jak funguje a nefunguje rodina a co by jí mohlo pomoci. Hovořilo se rovněž o proběhlém kulatém stole a jeho závěrech.
Záznam pořadu Jak jinak najdete zde
.

Ve čtvrtek 17. 5. v 17:00 uvidíte právní poradkyni poradny pro rodiče APERIO JUDr. Janu Seemanovou a koordinátorku kulatého stolu Gabrielu Špačkovou v pořadu Super máma? vysílaném na TV Metropol. Sledujte na webu metropol.cz.

Tisková zpráva (ke stažení i jako PDF):

Mezinárodní den rodin, který připadá každoročně na 15. května, je poměrně novým „mezinárodním dnem“: OSN jej vyhlásilo teprve v roce 1993. Jeho smyslem je připomenout význam rodin ve stále provázanějším světě a upozornit na otázky, které rodiny v dnešním světě řeší.

Tématem letošního Mezinárodního dne rodin je „Podpora slaďování práce a rodiny“. Protože se tato otázka palčivě dotýká i České republiky, APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a Informační kancelář OSN v Praze přizvaly odborníky z různých oborů ke kulatému stolu s názvem Rodina – věc soukromá i veřejná, který se konal 14. května odpoledne v Evropském domě. Diskuse obsáhla nejen slaďování práce a rodiny, ale i další možné třecí plochy veřejného působení a soukromé sféry.

Setkání zahájila poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová (KDU-ČSL) příspěvkem o budoucnosti rodiny v Evropě. Z jejích zkušeností vyplývá, že v Evropské unii neexistuje jednotná prorodinná politika. Důvodem je odlišné pojetí rodiny v jednotlivých zemích EU. Zmínila také několik důležitých trendů spojených s rodinou, a to klesající porodnost na jedné straně a stoupající rozvodovost na straně druhé. Podpora rodin v české politice je podle ní problematická. „Česká republika selhává v zajištění dostupného bydlení pro mladé lidi, kteří po ukončení studia nastupují do zaměstnání,“ uvedla. Zakládání rodin je tak mladým lidem výrazně zkomplikováno. K prioritám prorodinné politiky by mělo patřit nejen zvýšení celkové životní úrovně rodin (podporou bydlení, daňovým zvýhodněním aj.), ale i zajištění pracovních podmínek pro sladění práce a rodiny (tzv. flexikurita) a rovných příležitostí pro ženy a muže, a konečně podpora praktických opatření zvyšujících kvalitu života rodin.
Prezentaci Zuzany Roithové Budoucnost rodiny v Evropě si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 1,5 MB).

První blok diskusního setkání byl věnován slaďování práce a rodiny. Ačkoli je Evropa místem, kde jsou pro práci v zásadě dobré pracovní podmínky, ekonomický blahobyt má svou cenu v podobě nedostatku času, který rodina může trávit společně. V kontextu ČR ovlivňuje situaci rodin významně i genderová otázka. Rodiny se podle ekonomky Ilony Švihlíkové (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů) potýkají především s nedostatečnou společenskou prestiží rodičovství a péče o blízké. Tíhu rodinného života nesou podle ní především ženy, kterým je pečující role častěji přisuzována na úkor jejich role výdělečné. Socioložka Lenka Formánková (SoÚ AV ČR) k tomu navíc doplnila, že ČR patří v EU k zemím s největším dopadem mateřství na zaměstnanost žen.
Prezentaci Ilony Švihlíkové Rodina a svět práce: ekonomický a genderový pohled si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 61 KB).
Prezentaci Lenky Formánkové Zapojení otců do péče: mají opatření rodinné politiky potenciál měnit genderovou normu? si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 225 KB).

Nepříznivou situaci by vyřešilo navýšení počtu pracovních úvazků ve flexibilním režimu, jako např. částečná práce z domova, pružná pracovní doba či sdílení úvazků. S tím stoupá i potřeba služeb péče o malé děti. Psycholožka Simona Hoskovcová (kat. psychologie, FF UK) se domnívá, že společnost by měla akceptovat různé formy péče o děti, a to i pro ty mladší tří let. Těm je přitom třeba vždy zajistit odpovídající kvalitu péče. Právě chybějící legislativní úprava různých forem péče o děti spolu s nejasnou interpretací pracovně právních úprav však patří podle Jany Seemanové, právní poradkyně APERIA, k hlavním úskalím kombinace pracovního a rodinného života.
Prezentaci Simony Hoskovcové Mámu celou, půl a nebo bez ní? Hlavně je‐li dítěti míň než 3 si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 90 KB).
Prezentaci Jany Seemanové Kombinace pracovního a rodinného života z pohledu legislativy si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 3,6 MB).

Na podněty a připomínky odborníků reagovali zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Jiřina Pipková z odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV uvedla, že ministerstvo usiluje o příznivé podmínky pro zvýšení zaměstnanosti rodičů a zmínila i chystaný zákon o dětské skupině. S návrhem podobného zákona přišel v rámci tzv. rodinného balíčku i tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas už v roce 2008, sněmovna však zákon tehdy neschválila.
Prezentaci Jiřiny Pipkové Rodina a svět práce. Opatření v oblasti sladění profesního, rodinného a osobního života si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 266 KB).

Druhý blok, věnovaný vztahu rodiny a státu obecněji, uvedla poslankyně Dana Váhalová (ČSSD), která mluvila o potřebě udržet základní principy sociálního státu. Psycholožka Eliška Kodyšová (APERIO) hovořila o provázanosti porodního zážitku a rodičovských kompetencí, a nastolila otázku, zda lze otázku porodní péče formulovat jako konflikt mezi právem matky na dobrý porodní zážitek a právem dítěte na bezpečný porod. Mezi otázky, které rodiny řeší, je i vzdělávání. „Mezi rodiči panuje poměrně široká shoda na tom, že by škola měla dělat více pro spolupráci s rodiči,“ uvedl Zdeněk Slejška z EDUin. Partnerský a rovnocenný přístup je důležitý také v dalších citlivých oblastech, jako je porozvodová péče o děti. Rodiny osamělých rodičů jsou přitom citelně znevýhodněny i ekonomicky – podle socioložky Radky Dudové (SoÚ AV ČR) patří ČR další smutný primát jedné ze zemí s nejvyšším rozdílem mezi rizikem chudoby u rodiny se dvěma rodiči a jedním rodičem. Těmto rodinám navíc hrozí častěji i riziko umístění dítěte do ústavní péče. Řadě těchto intervencí by přitom bylo možné zabránit. Právnička Ligy lidských práv Michaela Hazdrová uvedla, že někdy stát zaujímá předčasně roli rozhodujícího rodiče, namísto podporujícího partnera. „Posílení prevence a kontinuální práce musí probíhat již před krizovou situací,“ upozornila. Kamenem úrazu je i pomalá práce soudů, kdy od předběžného opatření po první soudní stání uběhne nezřídka až 6 měsíců; mezitím je dítě umístěno v ústavní péči.
Prezentaci Elišky Kodyšové Jak přivádíme děti na svět? si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 434 KB).
Prezentaci Zdeňka Slejěky Rodina a svět školy si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 659 KB).
Prezentaci Radky Dudové Neúplné rodiny si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 168 KB).
Prezentaci Michaely Hazdrové Stát jako partner a nikoli náhradní rodič si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 266 KB).

V závěrečné diskusi se přítomné odbornice a odborníci i hosté zabývali tím, jak je možné předcházet rozpadům rodin. Významným prvkem v prevenci je i škola, která může kompenzovat přirozené nedokonalosti rodinné péče. Diskutující poukázali mj. na to, že pouhé zařazení rodinné či etické výchovy do výuky k upevnění hodnot nestačí. Podobně jako v rodině, děti zřejmě reagují nikoli na to, co slyší, ale na to, co skutečně vidí a zažívají kolem sebe.

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.