Aperio

Dětský koutek na Filozofické fakultě UK v Praze

Od letního semestru 2011/2012 je na FF UK zřízen dětský koutek s bezplatným hlídáním dětí. O tom jak koutek vznikal, hovořila Petra Kubálková s Filipem Malým, tajemníkem FF fakulty.

Dětský koutek na FF UK Praha - foto 1Jste jedna z prvních vysokých škol v ČR, která vyslyšela volání po potřebě sladit práci s rodinou z řad svých akademiků a akademiček. Podle mého názoru je to velmi zásadní krok na akademické půdě, už vzhledem k tomu, že lidé pracující a studující získávají novou dimenzi – rodičovství. Kde se fakulta inspirovala?

První, kdo otevřel dětský koutek v České republice, byla Fakulta sociálních studií v Brně, u které jsme se inspirovali i my a od které jsme převzali řadu zkušeností. V Brně dětský koutek otevřeli v roce 2005, ale připravovali ho od roku 2001. Více méně stejně dlouho trvalo otevření koutku i nám. Zdaleka ale nejsme jediní, zároveň s námi získala projekt ve stejné výzvě Operačního programu Praha-Adaptabilita i ČVUT, kde ovšem rozjeli klasickou školku se vším všudy, na to my jsme neměli odvahu. S naším projektem jsme se poučili i u řady dalších vysokých škol třeba TU Liberec a další, například na VŠE mají koutek s profesionálním hlídáním zdravotní sestry, touto cestou jsme nešli.

Jak vlastně vznikl nápad na dětský koutek na FF UK? Byla to poptávka rodičů-studentů nebo akademiček-matek?

S nápadem přišlo občanské sdružení Studentský fond (sdružení říkáme Studentská rada) už v roce 2005. Rektorát si na základě jejich nápadu nechal vypracovat studii právních podmínek, technických podmínek a vlastní analýzu, kdo by koutek využíval. Od roku 2007 tyto informace spaly a v okamžiku otevření grantového kola Operačního programu Praha-Adaptabilita se nápad vynořil znova. Původně byl dětský koutek studentským nápadem, program Praha Adaptabilita je ovšem zaměřen na zaměstnavatele a zaměstnance a tak jsme původní nápad přepracovali a posunuli dál. Kromě dětského koutku jsme se snažili zlepšit podmínky pro docházení rodičů do zaměstnání např. zajištěním bezbariérovosti pro kočárky nebo nastavením možnosti práce z domova a další. A s projektem jsme uspěli ...

Koutek funguje druhým rokem, nyní končí první semestr, kdy jej akademici a akademičky mohli využít i se službou svépomocného hlídání dětí. Jak na jeho existenci reagují ostatní akademici a akademičky?

Reagovali a reagují velmi dobře a mají velký zájem. Samozřejmě nejdříve studenti a studentky byli dotčení, že se jich projekt ani netýká, ale na konec jsme našli řešení, které vyhovuje oběma stranám. Co je ovšem zajímavé, je to, že koutek začali využívat akademici a akademičky z právnické fakulty, z fakulty sociálních věcí a z Matfyzu. Koutek máme plně naplněn a ještě jsme posloužili partnerským fakultám. To mě překvapilo a zároveň těší.

A co chod fakulty a nečekané „útěky dětí"?

Koutek jsme po konzultacích s architektkou umístili do části budovy, která je poněkud stranou, takže není hned na ráně a při tom to není temný sklep. Navíc koutek oddělují schody s velkými dveřmi, takže děti tu jsou zcela v bezpečí a nenarušují chod fakulty. Děti nám neutíkají.

Zmínil jste, že koutek využívají i kolegové a kolegyně z dalších fakult. Jste připraveni na zvýšení poptávky?

Ano, nárůst poptávky se projevil ze strany rodičů z jiných fakult. Jsme totiž jeden subjekt a tak můžou službu využít i rodiče z ostatních částí Univerzity Karlovy. V tuto chvíli koutek využívá okolo 120 rodičů a kapacita je dostatečná, nějakého dramatického nárůstu se nebojím.

Dětský koutek na FF UK Praha - foto 2Koutek je koncipován jako „svépomocné hlídání dětí" jak tato praxe funguje? Kdo hlídá víc - studenti nebo rotující rodiče?

Zjistili jsme, že bez podpory studentů a studentek nemáme moc možností koutek zajistit. To, že by se nám rodiče vystřídali tak, aby pokryli otevírací dobu koutku, to se asi hned tak nestane, podobnou zkušenost ostatně měli i v Brně. Zařadili jsme proto do programu model hlídání, kdy organizaci, koordinaci i samotné hlídání dělají studenti a studentky pedagogiky a sociální práce od nás z fakulty s tím, že se jim praxe započítává do studia.

Organizaci koutku a jeho chod zajišťuje studentka – matka Nora Koubová, studenti prvního ročníku pak dostávají zápočet za hlídání. Tento model nyní zkoušíme první semestr. Kapacita je asi 400 hodin za semestr a koordinace probíhá přes systém na webu.

Protože hlídání mají rodiče zdarma, chtěli jsme je také namotivovat, aby něco investovali a tak rodič na oplátku pohlídá děti ostatním rodičům nebo koutek uklidí anebo nabídne jinou protislužbu. V Brně potvrzují, stejně jako my, že hlídání cizích dětí není moc v oblibě, rodiče se bojí hlídat cizí děti a ne každý rodič, který službu koutku využije, je nastavený na to, že bude hlídat cizí dítě. Hlavní myšlenkou po této zkušenosti je pokrytí kapacity z řad studentů a studentek.

A jak to s koutkem bude dál po skončení projektu? Už máte nějakou představu?

Provoz bude placen z fakultních peněz, ale z hlediska hlídání to byl a bude problém. Nicméně se nám podařilo domluvit, že koutek je jedním z míst, kde studenti a studentky mohou absolvovat povinnou praxi. Tímto krokem se nám do budoucna podařilo organizačně koutek zajistit. Samozřejmě do budoucna bude záležet na tom, jaký bude zájem z řad studentů a studentek a zda pro ně bude praxe v dětském koutku dostatečně atraktivní.

Jak? Zavedete službu jako placenou, nebo máte jinou cestu?

Do budoucna neplánujeme koutek zpoplatnit, to rozhodně ne. Už jenom z toho důvodu, že by narůstala administrativa nároky na organizaci koutku nebo i na poskytované služby, například na délku otevírací doby atd.

Dalším problémem, který nyní řešíme, je to, že současná koordinátorka končí studium v září a my věříme, že se po ní někdo této role ujme stejně jako ona. Původně o koutku psala diplomovou práci, pak se rozhodla, že ji ověří v praxi a my věříme, že se objeví někdo další jako Nora. Já věřím, že lidé, kteří jsou nyní na praxi v koutku, tak někde mezi nimi se najde následovník nebo následovnice Nory.

Dětský koutek na FF UK Praha - foto 3Zajímalo by mě, jaké jsou zpětné vazby ke konci projektu a jaké doporučení byste ostatním dal.

Mám hlavně příklady z lékařských fakult, kde tlak na akademickou práci je vyšší co se týče, řekl bych, (ne)flexibility času. Posílají nám poděkování a ukázky konferenčních prezentací, které díky našemu koutku mohli dokončit. Je to krásný pocit. Jsem pyšný na naši Fakultu, že jsme vůbec byli schopni tuto myšlenku uchopit a dotáhnout do konce. Pro mě osobně bylo velkým zjevením, že to rodiče zajímalo, podíleli se na plánování a jednoho dne tady koutek byl a navíc se na něm aktivně podílí naši studenti a studentky. Jsem za to rád...

A na závěr, myslíte si, že koutek je první vlaštovkou na cestě ke změně atmosféry na akademické půdě?

Doufám, že je. Náš projekt byl inspirací např. pro Přírodovědeckou fakultu UK, která chce vybudovat obdobnou službu, a my jsme s nimi sdíleli vlastní zkušenosti. Další je Fakulta tělesné výchovy a sportu, ta si zřídila koutek bez finanční podpory z ESF, takže je vidět, že se něco rozhýbalo dobrým směrem.

Bohužel do budoucna nečekám, že koutky budou systematickým nástrojem, zatím rozhodnutí o jeho zřízení budou záležet hlavně na skupině nadšených lidí a na štěstí, že se lidi potkají, porozumí si a společně najdou finance. Asi zatím nejsme na úrovni zahraničních vysokých škol v této oblasti, které to mají ve svých prioritách. Ale na našem příkladu je vidět, že se něco mění...

Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 0

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ