Aperio

Kulatý stůl pořádaný u příležitosti Mezinárodního dne rodin

18.04.2012 | #rodičovství #rodina

APERIO vás srdečně zve na kulatý stůl - moderovanou odbornou diskusi pořádanou u příležitosti Mezinárodního dne rodin

Termín: 14. května 2012, od 14:00 hod.

Záznam z Evropského domu v Praze bude dostupný na webu ČT24.cz.

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha

Doba konání: 3,5 h

Pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a MUDr. Zuzany Roithové pořádá APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství.

Účast je otevřena všem zájemcům a zájemkyním. Do 25. dubna 2012 nám prosím na adresu gbspackova@seznam.cz dejte vědět, zda chcete přijít i Vy.

Rodina – věc soukromá i veřejná

Tématem letošního ročníku Mezinárodního dne rodin je podpora slaďování práce a rodiny

Cíl: Rodiny jsou místem předávání hodnot a kompetencí nové generaci, a tedy zdrojem jejich kontinuity ve společnosti. Jsou pilířem, na kterém stojí státy a ekonomiky. V rychle se měnící společnosti však podléhají změnám také rodiny. Daří se rodině zůstat pevným pilířem systému? Cílem setkání u kulatého stolu je pojmenovat klíčová témata, která nyní propojují hlavní oblasti života rodin v dnešní Evropě, a nastínit nejdůležitější výzvy pro vládní prorodinnou politiku, zaměstnavatele i občanskou společnost.

PROGRAM

14:00 Úvod
Nastínění významu rodiny v globálním světě a funkcí, které rodina plní ve společnosti pro své členy i pro ostatní. Jak se mění forma rodiny a je udržitelné světové společenství založené na singles či nukleárních domácnostech a individuálním růstu? Jak vnímáme současný trend vývoje světového společenství a jeho dopad na rodinu?

Jiří Královec, o. s. Klíček ‐ moderátor
Eliška Kodyšová, o. s. APERIO
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze

14:15 MUDr. Zuzana Roithová, europoslankyně (KDU‐ČSL) – vstupní projev

14:30 1. blok

Rodina a svět práce

Práce řeší nejen existenční potřeby rodin, ale i potřebu smysluplného života pro její členy/ky. Jak na rodiny působí prorodinná politika státu a zaměstnavatelů? Jak stát podporuje zaměstnavatele v zavádění prorodinných opatření? Jaké jsou potřeby rodičů na trhu práce? Jak je zajistit? A jak se na dětech projevuje rodinná politika a stávající trendy v zaměstnávání rodičů?

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD, ekonomka ‐ specializace mezinárodní ekonomie, vedoucí katedry politických a společenských věcí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

JUDr. Jana Seemanová, právní poradkyně ve společnosti APERIO, specializace na právní postavení rodičů na trhu práce

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, oddělení Gender & sociologie, SoÚ AV ČR, doktorandka na katedře Sociální politiky a sociální práce FSS MU; zaměřuje se na genderovou analýzu opatření sociální politiky a na genderové vztahy na trhu práce a v rodině

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD, psycholožka, pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde se věnuje mimo jiné výzkumu vývoje psychické odolnosti předškolního dítěte

Mgr. Jiřina Pipková, MPSV, referentka odboru rodiny a ochrany práv dětí

Zástupce/zástupkyně zaměstnavatele praktikujícího prorodinná opatření (bude upřesněno později)


15:30 přestávka – coffee break


15:50 2. blok

Rodina a její svět

Rodina využívá mnohé veřejné či komunitní služby – zdravotnictví, vzdělávání, poradenství či sociální péči. Kde přitom končí práva rodičů a začnají nároky institucí/státu? Do jaké míry jsou oprávněné? Jaké služby státu může rodina (či komunita) zčásti převzít či suplovat? Jak nejlépe podporovat prevenci nefunkčních rodin a jak podpořit rodičovské kompetence možných rizikových rodičů? Jak zachází rodina a stát se seniory? Do jaké míry vidí stát potřeby rodin binukleárních a s jedním rodičem?

PhDr. Miloslav Macela, MPSV, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD, ředitelka Gerontologického centra, geriatr ‐ consultant geriatrician, vedoucí týmu CELLO‐ILC‐CZ při UK FHS

Mgr. Eliška Kodyšová, APERIO - společnost pro zdravé rodičovství, doktorandka Katedry psychologie FF UK Praha, zaměřuje se na období vstupu do rodičovství a kritická období vývoje rodiny

Mgr. Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s., spoluautor projektu Rodiče vítáni

Mgr. Radka Dudová, PhD, socioložka, vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

Mgr. Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv, členka Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, specializuje se na práva ohrožených dětí


16:50 Diskuse
Otevřený prostor pro jakékoliv připomínky, dotazy a náměty napříč tématy

17:20 Shrnutí ‐ moderátor
Jaký model rodiny a rodinné politiky můžeme „exportovat“ globálně, abychom zachovali rovnováhu mezi potřebami jedince, rodiny, státu a světového společenství?


Prosíme o potvrzení účasti do 7. května 2012 na adresu gbspackova@seznam.cz. Předem děkujeme.


Mediální partner:

Rádio Česko - logo


Přímý přenos akce zajistila ČT24. Záznam z Evropského domu v Praze bude dostupný na webu ČT24.cz.

Odborníci u kulatého stolu: Je rodina základ státu, nebo opomíjený přívažek?

Podporu pro zajištění pořadu nám věnuje firma GTS Czech.

GTS Czech - logo

Objevte další články na téma:

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte i vy nás.

APERIO v TV

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE .
* Nebo objevte jednotlivé články sekci v Rady a informace.

Jsme s Vámi 15 let

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2016 - slavíme 15. narozeniny

2015 - bezplatná webová poradna pro rodiče slaví 10 let

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce

2006 - 2007 - vytvořili jsme
1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou"

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče

2001 - vzniká sdružení APERIO a pořádá konferenci "Přivádíme děti na svět"

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!