Aperio

Kulatý stůl pořádaný u příležitosti Mezinárodního dne rodin

18.04.2012 | #rodičovství #rodina

APERIO vás srdečně zve na kulatý stůl - moderovanou odbornou diskusi pořádanou u příležitosti Mezinárodního dne rodin

Termín: 14. května 2012, od 14:00 hod.

Záznam z Evropského domu v Praze bude dostupný na webu ČT24.cz.

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha

Doba konání: 3,5 h

Pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a MUDr. Zuzany Roithové pořádá APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství.

Účast je otevřena všem zájemcům a zájemkyním. Do 25. dubna 2012 nám prosím na adresu gbspackova@seznam.cz dejte vědět, zda chcete přijít i Vy.

Rodina – věc soukromá i veřejná

Tématem letošního ročníku Mezinárodního dne rodin je podpora slaďování práce a rodiny

Cíl: Rodiny jsou místem předávání hodnot a kompetencí nové generaci, a tedy zdrojem jejich kontinuity ve společnosti. Jsou pilířem, na kterém stojí státy a ekonomiky. V rychle se měnící společnosti však podléhají změnám také rodiny. Daří se rodině zůstat pevným pilířem systému? Cílem setkání u kulatého stolu je pojmenovat klíčová témata, která nyní propojují hlavní oblasti života rodin v dnešní Evropě, a nastínit nejdůležitější výzvy pro vládní prorodinnou politiku, zaměstnavatele i občanskou společnost.

PROGRAM

14:00 Úvod
Nastínění významu rodiny v globálním světě a funkcí, které rodina plní ve společnosti pro své členy i pro ostatní. Jak se mění forma rodiny a je udržitelné světové společenství založené na singles či nukleárních domácnostech a individuálním růstu? Jak vnímáme současný trend vývoje světového společenství a jeho dopad na rodinu?

Jiří Královec, o. s. Klíček ‐ moderátor
Eliška Kodyšová, o. s. APERIO
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze

14:15 MUDr. Zuzana Roithová, europoslankyně (KDU‐ČSL) – vstupní projev

14:30 1. blok

Rodina a svět práce

Práce řeší nejen existenční potřeby rodin, ale i potřebu smysluplného života pro její členy/ky. Jak na rodiny působí prorodinná politika státu a zaměstnavatelů? Jak stát podporuje zaměstnavatele v zavádění prorodinných opatření? Jaké jsou potřeby rodičů na trhu práce? Jak je zajistit? A jak se na dětech projevuje rodinná politika a stávající trendy v zaměstnávání rodičů?

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD, ekonomka ‐ specializace mezinárodní ekonomie, vedoucí katedry politických a společenských věcí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

JUDr. Jana Seemanová, právní poradkyně ve společnosti APERIO, specializace na právní postavení rodičů na trhu práce

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, oddělení Gender & sociologie, SoÚ AV ČR, doktorandka na katedře Sociální politiky a sociální práce FSS MU; zaměřuje se na genderovou analýzu opatření sociální politiky a na genderové vztahy na trhu práce a v rodině

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD, psycholožka, pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde se věnuje mimo jiné výzkumu vývoje psychické odolnosti předškolního dítěte

Mgr. Jiřina Pipková, MPSV, referentka odboru rodiny a ochrany práv dětí

Zástupce/zástupkyně zaměstnavatele praktikujícího prorodinná opatření (bude upřesněno později)


15:30 přestávka – coffee break


15:50 2. blok

Rodina a její svět

Rodina využívá mnohé veřejné či komunitní služby – zdravotnictví, vzdělávání, poradenství či sociální péči. Kde přitom končí práva rodičů a začnají nároky institucí/státu? Do jaké míry jsou oprávněné? Jaké služby státu může rodina (či komunita) zčásti převzít či suplovat? Jak nejlépe podporovat prevenci nefunkčních rodin a jak podpořit rodičovské kompetence možných rizikových rodičů? Jak zachází rodina a stát se seniory? Do jaké míry vidí stát potřeby rodin binukleárních a s jedním rodičem?

PhDr. Miloslav Macela, MPSV, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD, ředitelka Gerontologického centra, geriatr ‐ consultant geriatrician, vedoucí týmu CELLO‐ILC‐CZ při UK FHS

Mgr. Eliška Kodyšová, APERIO - společnost pro zdravé rodičovství, doktorandka Katedry psychologie FF UK Praha, zaměřuje se na období vstupu do rodičovství a kritická období vývoje rodiny

Mgr. Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s., spoluautor projektu Rodiče vítáni

Mgr. Radka Dudová, PhD, socioložka, vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

Mgr. Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv, členka Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, specializuje se na práva ohrožených dětí


16:50 Diskuse
Otevřený prostor pro jakékoliv připomínky, dotazy a náměty napříč tématy

17:20 Shrnutí ‐ moderátor
Jaký model rodiny a rodinné politiky můžeme „exportovat“ globálně, abychom zachovali rovnováhu mezi potřebami jedince, rodiny, státu a světového společenství?


Prosíme o potvrzení účasti do 7. května 2012 na adresu gbspackova@seznam.cz. Předem děkujeme.


Mediální partner:

Rádio Česko - logo


Přímý přenos akce zajistila ČT24. Záznam z Evropského domu v Praze bude dostupný na webu ČT24.cz.

Odborníci u kulatého stolu: Je rodina základ státu, nebo opomíjený přívažek?

Podporu pro zajištění pořadu nám věnuje firma GTS Czech.

GTS Czech - logo

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.