Aperio

Kulatý stůl pořádaný u příležitosti Mezinárodního dne rodin

18.04.2012 | #rodičovství #rodina

APERIO vás srdečně zve na kulatý stůl - moderovanou odbornou diskusi pořádanou u příležitosti Mezinárodního dne rodin

Termín: 14. května 2012, od 14:00 hod.

Záznam z Evropského domu v Praze bude dostupný na webu ČT24.cz.

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha

Doba konání: 3,5 h

Pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a MUDr. Zuzany Roithové pořádá APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství.

Účast je otevřena všem zájemcům a zájemkyním. Do 25. dubna 2012 nám prosím na adresu gbspackova@seznam.cz dejte vědět, zda chcete přijít i Vy.

Rodina – věc soukromá i veřejná

Tématem letošního ročníku Mezinárodního dne rodin je podpora slaďování práce a rodiny

Cíl: Rodiny jsou místem předávání hodnot a kompetencí nové generaci, a tedy zdrojem jejich kontinuity ve společnosti. Jsou pilířem, na kterém stojí státy a ekonomiky. V rychle se měnící společnosti však podléhají změnám také rodiny. Daří se rodině zůstat pevným pilířem systému? Cílem setkání u kulatého stolu je pojmenovat klíčová témata, která nyní propojují hlavní oblasti života rodin v dnešní Evropě, a nastínit nejdůležitější výzvy pro vládní prorodinnou politiku, zaměstnavatele i občanskou společnost.

PROGRAM

14:00 Úvod
Nastínění významu rodiny v globálním světě a funkcí, které rodina plní ve společnosti pro své členy i pro ostatní. Jak se mění forma rodiny a je udržitelné světové společenství založené na singles či nukleárních domácnostech a individuálním růstu? Jak vnímáme současný trend vývoje světového společenství a jeho dopad na rodinu?

Jiří Královec, o. s. Klíček ‐ moderátor
Eliška Kodyšová, o. s. APERIO
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze

14:15 MUDr. Zuzana Roithová, europoslankyně (KDU‐ČSL) – vstupní projev

14:30 1. blok

Rodina a svět práce

Práce řeší nejen existenční potřeby rodin, ale i potřebu smysluplného života pro její členy/ky. Jak na rodiny působí prorodinná politika státu a zaměstnavatelů? Jak stát podporuje zaměstnavatele v zavádění prorodinných opatření? Jaké jsou potřeby rodičů na trhu práce? Jak je zajistit? A jak se na dětech projevuje rodinná politika a stávající trendy v zaměstnávání rodičů?

Doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD, ekonomka ‐ specializace mezinárodní ekonomie, vedoucí katedry politických a společenských věcí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, Praha

JUDr. Jana Seemanová, právní poradkyně ve společnosti APERIO, specializace na právní postavení rodičů na trhu práce

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, oddělení Gender & sociologie, SoÚ AV ČR, doktorandka na katedře Sociální politiky a sociální práce FSS MU; zaměřuje se na genderovou analýzu opatření sociální politiky a na genderové vztahy na trhu práce a v rodině

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD, psycholožka, pracuje na katedře psychologie FF UK v Praze, kde se věnuje mimo jiné výzkumu vývoje psychické odolnosti předškolního dítěte

Mgr. Jiřina Pipková, MPSV, referentka odboru rodiny a ochrany práv dětí

Zástupce/zástupkyně zaměstnavatele praktikujícího prorodinná opatření (bude upřesněno později)


15:30 přestávka – coffee break


15:50 2. blok

Rodina a její svět

Rodina využívá mnohé veřejné či komunitní služby – zdravotnictví, vzdělávání, poradenství či sociální péči. Kde přitom končí práva rodičů a začnají nároky institucí/státu? Do jaké míry jsou oprávněné? Jaké služby státu může rodina (či komunita) zčásti převzít či suplovat? Jak nejlépe podporovat prevenci nefunkčních rodin a jak podpořit rodičovské kompetence možných rizikových rodičů? Jak zachází rodina a stát se seniory? Do jaké míry vidí stát potřeby rodin binukleárních a s jedním rodičem?

PhDr. Miloslav Macela, MPSV, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů

Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD, ředitelka Gerontologického centra, geriatr ‐ consultant geriatrician, vedoucí týmu CELLO‐ILC‐CZ při UK FHS

Mgr. Eliška Kodyšová, APERIO - společnost pro zdravé rodičovství, doktorandka Katedry psychologie FF UK Praha, zaměřuje se na období vstupu do rodičovství a kritická období vývoje rodiny

Mgr. Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s., spoluautor projektu Rodiče vítáni

Mgr. Radka Dudová, PhD, socioložka, vědecká pracovnice v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

Mgr. Michaela Tetřevová, právnička Ligy lidských práv, členka Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, specializuje se na práva ohrožených dětí


16:50 Diskuse
Otevřený prostor pro jakékoliv připomínky, dotazy a náměty napříč tématy

17:20 Shrnutí ‐ moderátor
Jaký model rodiny a rodinné politiky můžeme „exportovat“ globálně, abychom zachovali rovnováhu mezi potřebami jedince, rodiny, státu a světového společenství?


Prosíme o potvrzení účasti do 7. května 2012 na adresu gbspackova@seznam.cz. Předem děkujeme.


Mediální partner:

Rádio Česko - logo


Přímý přenos akce zajistila ČT24. Záznam z Evropského domu v Praze bude dostupný na webu ČT24.cz.

Odborníci u kulatého stolu: Je rodina základ státu, nebo opomíjený přívažek?

Podporu pro zajištění pořadu nám věnuje firma GTS Czech.

GTS Czech - logo

Rychlé odkazy

 


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA