Aperio

Domácí porody – krok kupředu či zpět

Seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pod záštitou předsedy výboru MUDr. Borise Šťastného

Koná se dne 27. března 2012 od 13. 30 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1-Malá Strana, 2. patro, místnost č. 205

Program

13.00 – 13.30 Registrace

13.30 – 14.00 MUDr. Boris Šťastný – předseda Výboru pro zdravotnictví - přivítání a úvodní slovo
doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
– ministr zdravotnictví
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
- místopředseda Výboru pro zdravotnictví

Blok I

14:00 – 14.10 h Mgr. Lucie Suchochlebová Ryntová - sdružení APERIO

„Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě (IMBCI)"

14.10 – 14.20 h Petra Sovová - předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství

„České porodnictví pohledem "příjemkyň péče"

14.20 – 14.30 h Mgr. Zuzana Candigliota - právnička Ligy lidských práv

„Právní úprava výkonu povolání porodní asistentky v ČR, nutnost právního narovnání"

14.30 – 14.40 h Mgr. Markéta Pavlíková, M.Sc. - biostatistička

„Kontinuální péče o matku a novorozence porodní asistentkou ve světle biostatistických studií"

14.40 – 14.50 Ivana Königsmarková - porodní asistentka

„Porodní asistentka – regulované povolání"

14.50 – 15.00 Mgr. Michaela Mrowetz - klinická psycholožka, psychoterapuetka, soudní znalkyně

„Motivy žen k rozhodnutí porodit mimo zdravotnické zařízení -psychologický průzkum"

15.00 - 15.10 Diskuse

Blok II

15.10 – 15.20 doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.- vedoucí porodnické části Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, předseda Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČL JEP

„Plánovaný domácí porod v ČR – cesta zpět"

15.20 – 15.30 doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. - ředitel Ústavu péče o matku a dítě

„Vztah odborné společnosti k porodům mimo zdravotnická zařízení"

15.30 – 15.40 MUDr. Václav Vobruba -vedoucí oddělení JIRP KDDL 1. LF UK a VFN v Praze

„Asfyktický novorozenec"

15.40 – 15.50 MUDr. Boris Šťastný – předseda Výboru pro zdravotnictví

„Filozofické a politické aspekty legalizace domácích porodů"

15.50 – 16.00 MUDr. Jiří Knor – náměstek LPP Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje

„Lékař záchranné služby a domácí porody"

16.00 – 16.10 MUDr. Martin Gregora – člen Výboru pro zdravotnictví
doc. MUDr. Richard Plavka, CSc.
– primář neonatologického odd. Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

„Domácí porody z pohledu pediatra"

16.10 – 16.20 prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. - místopředseda Výboru pro zdravotnictví „Zamyšlení nad porody v domácnosti"

16.20 – 17.00 Závěrečný diskusní panel