Aperio

Čeští lékaři proti desítkám zahraničních výzkumů

Tisková zpráva České ženské lobby

Praha 26. března 2012

Česká lékařská komora vydala 8. března stanovisko, podle kterého je „Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem 'non lege artis'". Členka České lékařské komory MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD. oponuje: „Stanovisko ČLK je zcela v rozporu se závěry všech mně známých zahraničních vědeckých studií týkajících se srovnání porodu mimo zdravotnické zařízení a porodu ve zdravotnickém zařízení. Je v rozporu i s doporučením Světové zdravotnické organizace vypracovaném v souladu se závěry výše zmíněných zahraničních studií a žádné české studie týkající se této problematiky nejsou dostupné." (viz příloha č. 1 - otevřený dopis MUDr. Studýnkové České lékařské komoře)

Ve stejný den upozornila Mezinárodní konfederace porodních asistentek (ICM) a Mezinárodní federace gynekologů a porodníků (FIGO) na kritickou situaci ohledně legislativního rámce práce porodních asistentek v některých evropských zemích. Vyzvala EU k zastavení kriminalizace práce porodních asistentek, která je spojena především s asistencí u porodu mimo zdravotnické zařízení. (viz příloha č.2 - tisková zpráva ICM a FIGO)

Současně ministr zdravotnictví Leoš Heger přednesl návrh, aby se porodní asistentky více zapojily do péče o těhotné ženy, podobně jako jejich kolegyně v zahraničí. Zároveň na Ministerstvu zdravotnictví vzniká pracovní skupina, která by měla nastavit jasná pravidla pro práci porodních asistentek. Pracovní skupina bude složena z porodních asistentek, zástupkyň uživatelek péče, lékařů a zástupců ministerstva. Velkým přínosem by bylo zastoupení zahraničních odborníků, kteří mají zkušenosti s funkčními systémy bezpečné a efektivní porodnické péče.

To, že je péče porodních asistentek pro ženy bezpečnější a dokonce i levnější, dokazuje řada zahraničních studií*. Porodní asistentky (jak soukromé, tak pracující v nemocnici) jsou vysokoškolsky vzdělané odbornice na fyziologická těhotenství, porody a péči o ženy a jejich děti po porodu, tedy na stavy bez vážných komplikací, a to nehledě na to, kde se porody odehrávají. Podle výzkumů v zemích, kde existuje diferencovaná péče o těhotné ženy podle míry rizikovosti jejich těhotenství a následně porodu, vyplývá řada zajímavých skutečností. Výzkumy dokazují, že u porodů vedených porodními asistentkami je užíváno méně léků, prováděno méně zásahů do přirozeného průběhu porodu a děti i ženy jsou v lepší psychické kondici. Tuto skutečnost dokládají například výsledky kanadské studie**.

Za několik dní, 1. dubna 2012, nabude shodou okolností účinnosti zákon o zdravotních službách a jeho prováděcí vyhlášky. Mimo jiné se v něm praví, že zdravotníkovi, který bude poskytovat péči nad rámec své registrace, může být udělena pokuta až do výše 1 mil. korun. „Vzhledem k tomu, že porodní asistence není v zákoně nijak definována, není jasné, jak budou samostatně působící porodní asistentky, po prvním dubnu fungovat. Je to nejistota nejen pro porodní asistentky i pro těhotné ženy," vysvětluje zneklidňující situaci porodní asistentka Jana Růžičková.


*) Např.: Birthplace in England Collaborative Group.: Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study. BMJ. 2011.

**) Kanadská studie dostupná na
http://www.cmaj.ca/content/early/2009/08/31/cmaj.081869.full.pdf+html
srovnávala plánované domácí porody s porodní asistentkou s porody v porodnicích.


Kontakty

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, tel.: 734 637 379, email.: klicova@unipa.cz

Zuzana Candigliota, právníčka Ligy lidských práv, tel.:777 893 871, email.: zcandigliota@llp.cz

Bc. Jana Růžičková, samostatná porodní asistentka, tel.: 724 368 665, email.: uporodnibaby@gmail.com,

MUDr. Jana Tomasová Studýnková, PhD., lékařka, předsedkyně o.s. Pro Přirozený Porod, email.: tomasova@propp.cz


Čeští lékaři proti desítkám zahraničních výzkumů - Tisková zpráva ČŽL ke stažení (formát DOC, velikost 424 KB)

Příloha 1 - Otevřený dopis MUDr. Jany Tomasové Studýnkové, PhD. České lékařské komoře ke stažení (formát PDF, velikost 37 KB)

Příloha 2 - Tisková zpráva ICM a FIGO v češtině ke stažení (formát PDF, velikost 33 KB)
anglická verze je dostupná na: http://www.internationalmidwives.org/Portals/5/jedfiles/120308%20ICM%20FIGO%20statement.pdf


Česká ženská lobby - logoČESKÁ ŽENSKÁ LOBBY

Síť organizací, které hájí práva žen v České republice.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Business and Professional Women, Česká asociace dul, Český helsinský výbor, Český svaz žen, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, Klub K2, Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Národní kontaktní centrum - ženy a věda (SOÚ AV ČR), NESEHNUTÍ Brno, Oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR, Otevřená společnost, proFem, Rodinné centrum Pexeso, ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy, UNIPA

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.