Aperio

Prarodiče v naší rodině

Senior má v dnešním světě více možností, jak své životní období pojmout. Prodlužuje se věk, zkvalitňuje se zdravotní péče, nabízí se příležitosti k cestování, sportu, kulturnímu a společenskému životu. Stále více lidí využívá možnosti vzdělávání i v pozdním věku. Už asi 20 000 seniorů a seniorek u nás navštěvuje univerzity třetího věku, které existují na téměř všech českých univerzitách.

Ideální prarodičovství?

Stejně tak prarodič má dnes více možností, jak pojmout svoji roli. Pochopitelně neexistuje žádné "ideální nebo normální prarodičovství". Stejně jako u všech životních rolí i zde kolem sebe vnímáme různost a proměnlivost. Někteří prarodiče se na vnoučata těší už dlouho předtím, než jejich děti vůbec o dětech uvažují, jiní naopak nejeví o vnoučata žádný zájem. Někteří prarodiče jsou až příliš aktivní, jiní fungují jen na dálku. V některých případech vnoučata s prarodiči bydlí a pak má vzájemný kontakt zcela jinou podobu. Někdy prarodiče zastihne vážná nemoc a vše je najednou jinak, jindy se po rozvodech rodičů babičky a dědové dětem vzdalují nebo naopak přibližují. Stále častěji se objevuje i prarodičovství, které není založeno na biologické příbuznosti. Přitom pokaždé se v prarodičovském vlivu na jedno dítě prolínají odlišné zvyklosti a zkušenosti z různých rodin, ještě více lety zakořeněné, než jak je tomu u setkání dvou rodů v nově zformované mladé rodině.

Naše dítě nepatří jen nám

Naše dítě nepatří jen nám, rodičům, a dobré vztahy s prarodiči ho mohou v jeho životě významně obohatit. Většina dnešních prarodičů se shoduje, že čas strávený s vnoučaty pro ně neznamená jen příležitost k předávání dovedností, zkušeností a vědomí rodu. Není to jen genetická investice do budoucna. Je to také šance pro ně samotné, jak se mnohému od dětí naučit, šance opět si hrát a sledovat znovu ten úžasný vývoj člověka.

Z nedávno provedeného výzkumu v USA:

  • Asi 1/3 všech dospělých jsou prarodiče.
  • Průměrný věk, kdy se člověk stane prarodičem, je asi 47 let.
  • Průměrný věk prarodiče je zhruba 64 let.
  • Průměrný prarodič má 6 vnoučat a vnuček.
  • Asi 77% prarodičů je vdaných a ženatých.
  • Přibližně polovina všech prarodičů ještě pracuje.
  • Jedno z deseti dětí vyrůstá s prarodičem.

Kdykoli se narodí dítě, zrodí se i prarodič

Přinášíme vám, dnešním rodičům, několik tipů, jak s touto situací nakládat.

Mluvte spolu již před narozením dětí/vnoučat

Před narozením dítěte nebo brzy po něm mluvte se svými rodiči o tom, jak si kontakty širší rodiny představujete. Očekáváte pravidelné nebo občasné hlídání? Nebo spíše jen vzájemné návštěvy? A ptejte se, jak to vidí oni. Možná plánují ještě pracovat, cestovat a studovat nebo si naopak přejí trávit s vnoučaty více času.

Sdílejte své představy o výchově

Jak děti rostou, mluvte se svými rodiči o vašich postojích k výchově - co dětem dovolovat, jaké dárky jsou vhodné, co dávat k jídlu, kdy večer spát..., ale buďte zároveň benevolentní. To pravé kouzlo času s babičkou a dědou bývá i v tom, že všechno je trochu ´jinak´. Počítejte s tím, že vše se vyvíjí a může měnit. Své představy, plány a postoje byste měli být schopni upravovat jednak v rámci svého vývoje, pak i vzhledem k dozrávání a dospívání vašich dětí, ale také s ohledem na stárnutí a změny životních okolností prarodičů.

Najděte si na prarodiče čas

Když jsou vaše děti větší, dbejte na to, aby měly nějaký skutečně ´volný čas´, do kterého se plánovaně nebo neplánovaně občas vejdou i jejich prarodiče.

Umožněte dětem a prarodičům společné zážitky

Umožňujte svým dětem a prarodičům společné zážitky. Nabízí se dnes spousta možností, které zaujmou prarodiče i vnoučata: výlety do přírody, filmy, divadla, muzea, výstavy, společné oslavy, hudební setkávání, čtení knížek, stolní a jiné hry a dokonce i pobyty pro prarodiče s vnoučaty. Je-li v rodině více vnoučat, zajistěte občas, aby prarodiče mohli trávit čas jen s jedním z nich a prožívali tak vzácný čas v úzkých vztazích.

Podporujte komunikaci v čase odloučení

Dnešní trend mladých rodin cestovat a žít ve světě, daleko od prarodičů, není už takový problém díky dopravní dostupnosti i moderním komunikačním možnostem. Podporujte v čase odloučení komunikaci mezi dětmi a prarodiči – ať už moderními způsoby, nebo i klasicky tak, jak to potěší obě strany - fotografie, dopisy, pohledy, telefonáty.

Vytvářejte prostor pro předávání zkušeností a hodnot

Dbejte v rámci rodiny a rodu na předávání zkušeností, dovedností, vzpomínek, hodnot, i třeba cenných rodinných drobností. Podporujte komunikování rodinné historie, vytváření rodokmenů, kladení otázek i čas na odpovědi a vyprávění.

Pomáhejte prarodičům s výzvami současné doby

Pro dnešní seniory je velkou výzvou porozumět světu dětí, který je zrychlený a plný zkratek. Pomáhejte svým rodičům držet tempo s vývojem doby, v které žijí vaše děti, aby si mohli navzájem rozumět.

I Vy budete prarodiči

A nezapomínejte, že i Vy jednoho dne zestárnete a budete si možná klást stejné otázky: Proč mě nepřijedou navštívit? Proč nemůžu vidět svá vnoučata? Proč po mně chtějí pořád jen hlídání a nikdy nepřijdou jen tak? Máte teď šanci nanečisto sledovat prarodičovské dovednosti, které možná budete jednou potřebovat. A vaše děti se učí pozorováním, takže i na dnešním modelu mezigeneračního soužití ve vaší rodině budou jednou samy stavět.

 

Co se konkrétně v ČR nabízí?

Podporujte své rodiče, aby se účastnili kurzů, seminářů a besed, které dnes poskytují pro prarodičovství cennou inspiraci. Ať už to jsou například cvičení prarodičů s dětmi, kurzy pro budoucí prarodiče pod názvem ´Čekáme vnouče´, hravé jazykové kurzy pro prarodiče a vnoučata nebo třeba letní tábory pro prarodiče s dětmi.

Také můžete sledovat akce sdružení APERIO, které se dlouhodobě věnuje rodinné tématice, otázkám vztahů, dětí, výchovy i mezigeneračního soužití. Na přelomu května a června 2012 APERIO pořádá v Praze týdenní mezinárodní workshop „Dobrodružství prarodiče", určený skupině českých a zahraničních zájemců a zájemkyň, kteří se domluví anglicky.

 

Lucie Suchochlebová Ryntová


text vyšel v upravené podobě v časopise Děti a my, únor 2012


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ